Information og samtykke samt journalføring heraf

Praktiserende læge , har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af i perioden op til oktober 1999.

Sagsnummer:

0124217

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****>, har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <****> i perioden op til oktober 1999.

fødte den 13. juli 2000 en pige uden hjerneudvikling (anencephali), og som derfor døde fire minutter efter fødslen.

var patient hos læge . Hun havde gennem fem år taget P-piller, Tri-Minulet. Det fremgår af medicinliste fra lægerne, at fik fornyet recept hos lægerne på Tri-Minulet den 12. februar 1997, den 30. april 1998 og den 5. juli 1999.

Praktiserende læge , så første gang den 1. april 1997, hvor han foretog en kræftforebyggende underlivsundersøgelse med celleprøvetagning fra livmoderhalsen.

Herefter havde læge først kontakt med igen den 15. oktober 1999 ved en telefonkonsultation og den 18. oktober 1999 ved en konsultation i klinikken, hvor havde opkastninger og diare, og hvor hun havde brug for en lægeerklæring i forbindelse med afbud til en charterrejse.

Ifølge journalen foretog læge første graviditetsundersøgelse den 7. december 1999, idet var blevet gravid i oktober 1999.

Efter fødslen, som fandt sted på , fik dér oplysning om, at indtagelse af P-piller teoretisk kan medføre folinsyremangel, men at dette var en ren teoretisk betragtning uden praktisk relevans.

Der er klaget over, at læge ikke inden oktober 1999 informerede korrekt om indtagelse af folinsyre og P-pillers effekt på graviditet.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af læge for hans information af .

Herved har nævnet lagt vægt på, at læge ifølge sin udtalelse ikke havde været involveret i ordinationen af P-piller til .

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at ifølge journalen ikke søgte læge i tiden op til graviditetens indtræden. Lægen havde således ikke kendskab til, at overvejede graviditet, og han blev første gang bekendt med, at hun var gravid ved konsulationen den 7. december 1999. var på dette tidspunkt gravid i 8. uge.

Nævnet kan i øvrigt oplyse, at en praktiserende læge i forbindelse med første ordination af P-piller skal informere patienten om eventuelle komplikationer i forbindelse med indtagelse af pillerne og symptomerne herpå. Denne information skal ikke gentages i forbindelse med receptfornyelse, medmindre der opstår nye omstændigheder som tilsiger fornyet information. I øvrigt ligger det uden for sædvanen i almen praksis at informere om særlige forholdsregler i forbindelse med eventuelt senere indtrædende graviditet, medmindre patienten selv søger sådan information.

Videre kan nævnet oplyse, at det ikke fremgår af Lægemiddelstyrelsens generelle retningslinier vedrørende P-piller, at der som følge af indtagelse heraf kan opstå forstyrrelser i kroppens folinsyrebalance.

Nævnet kan endelig oplyse, at forebyggende behandling med folinsyre ved graviditet skal ske fra undfangelsestidspunktet eller før indtil tre måneder henne i graviditeten, idet neuralrørsdefekt, som fører til manglende hjerneudvikling hos fosteret, opstår i denne periode.

Nævnet finder således, at læge ikke har overtrådt lov om patienters retsstilling, idet han fik kendskab til s graviditet, da hun var i 8. uge, hvor det ikke længere var muligt at indlede forebyggende behandling med folinsyre.