Sundhedspersoners tavshedsligt

Sygeplejerske har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med sin videregivelse af oplysninger om til dennes far den 5. juni 2000.

Sagsnummer:

0124630

Offentliggørelsesdato:

20. august 2003

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sygeplejerske <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med sin videregivelse af oplysninger om <****> til dennes far den 5. juni 2000.

havde været indlagt 24 gange på psykiatrisk afdeling, , første gang i 1991 med stofudløste vrangforestillinger. I 1996 stillede man diagnosen skizofren residualtilstand. fik den 11. maj 1998 dom til anbringelse på hospital for sindslidende, og han har tidligere haft polititilhold mod at opsøge farmoderen på grund af trusler.

Indlæggelserne på psykiatrisk afdeling var ofte relateret til et betydeligt blandingsmisbrug. Der var ofte voldsepisoder og en del undvigelser fra afdelingen, hvor hver gang havde et betydeligt misbrug under udeblivelsen. Ved tilbagekomsten var han ofte voldsom. reagerede talrige gange voldeligt efter indtagelse af stoffer (benzodiazepiner).

Den 4. juni 2000 flygtede fra psykiatrisk afdeling . Da han var anbringelsesdømt, blev han straks efterlyst via politiet. Efter 1 døgn blev faderen orienteret om det skete, idet man fra afdeling vurderede dette som en berettiget varetagelse af familiens tarv, da man nu antog, at måtte være stofpåvirket og dermed potentielt voldelig.

Der er klaget over, at personalet på psykiatrisk afdeling, , den 4. juni 2000 uden s samtykke og under tilsidesættelse af tavshedspligten videregav oplysninger til s far om, at han var flygtet fra afdelingen.

Patientklagenævnet finder ikke, at sygeplejerske , psykiatrisk afdeling , har brudt sin tavshedspligt ved den 5. juni 2000 uden s samtykke at informerede dennes far om s flugt fra afdelingen.

Nævnet har lagt vægt på, at tidligere havde udvist voldelig adfærd, og at han havde haft polititilhold mod at opsøge farmoderen på grund af trusler. Der har således har været væsentlige hensyn til s familie, der har berettiget, at oplysningen kunne videregives.