Klage over sterilisation uden et dækkende samtykke

Overlæge 2 har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført informationen af den 21. juli 2000 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, .Overlæge 1 har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 22. september 2000 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0124806

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2001

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge 2 har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi <****> ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført informationen af <****> den 21. juli 2000 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, <****>.

Overlæge 1 har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 22. september 2000 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, <****>.

 

var i sommeren 2000 6. gangs gravid og gik til kontrol på gynækologisk/obstetrisk afdeling, . Den 21. juli 2000 drøftede , som tidligere havde født 5 gange ved kejsersnit, sterilisation med overlæge 2. I den forbindelse oplyste overlæge 2, at der kun ville blive foretaget sterilisation, såfremt der ikke var noget galt med det nyfødte barn. Den 4. august 2000 skrev under på anmodning om sterilisation.

Den 22. september 2000 fik akutte svære symptomer på bristning af livmoderen, hvorfor overlæge 1 foretog akut operation. Herunder viste det sig, at fosteret var dødt, liggende frit i bughulen sammen med moderkagen efter sprængning af livmoderen nedadtil. Fosteret blev søgt genoplivet uden held. Der var også en stor blærelæsion. Efter at den akutte del af operationen var afsluttet, foretog overlæge 1 sterilisationsindgrebet.

Der er klaget over, at overlæge 1 foretog sterilisation uden et dækkende samtykke.

Indledningsvis kan nævnet oplyse, at nævnet har forstået klagen således, at er utilfreds med at overlæge 1 foretog sterilisation, selv om havde fået at vide, at man kun ville sterilisere hvis barnet var sundt og rask. Nævnet har derfor lagt vægt på den hændelse, der er klaget over, nemlig at blev informeret om, at man ikke ville foretage sterilisation, hvis barnet var sygt. På denne baggrund har nævnet også inddraget overlæge 2 i sagen, selvom der ikke direkte er klaget over hende.


Patientklagenævnet finder, at overlæge 2 burde have journalført den givne information om sterilisation.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen den 21. juli 2000 fremgår, at anmodning om sterilisation skulle underskrives ved næste kontrol.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af overlæge 2s udtalelse til sagen, at hun informerede om, at man kun ville foretage sterilisationen, hvis det nyfødte barn syntes at være sund og rask. Sterilisationen skulle ske i forbindelse med planlagt kejsersnit. Spørgsmålet om sterilisation i tilfælde af akut kejsersnit blev ifølge overlæge 2 ikke drøftet.

Nævnet har lagt vægt på, at afdelingens skriftlige information om sterilisation udelukkende indeholder information om sterilisation i forbindelse med et selvstændigt, planlagt indgreb.

Der er nævnets opfattelse, at overlæge 2 var klar over, at det var en væsentlig betingelse for s overvejelser om samtykke til sterilisation, hvorfor overlæge 2 burde have journalført informationen om, at man ikke ville sterilisere, hvis barnet var sygt.

Patientklagenævnet finder, at overlæge 1 ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med udførelse af kejsersnit og sterilisation den 22. september 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at det ikke fremgår af journalen, at der var tale om et betinget samtykke til sterilisation.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at havde underskrevet anmodningen om sterilisation.

Ligeledes har nævnet lagt vægt på, at det fremgår af overlæge 1s udtalelse til sagen, at han ikke var bekendt med det betingede samtykke.