Klage over at fysioterapeut ikke behandlede i overensstemmelse med henvisning

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere fysioterapeut for hans behandling af i perioden fra den 23. oktober til den 9. november 2000, jf. lov om terapiassistenter § 7, stk. 1 og 2.

Sagsnummer:

0126004

Offentliggørelsesdato:

20. november 2001

Faggruppe:

Fysioterapeuter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere fysioterapeut <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 23. oktober til den 9. november 2000, jf. lov om terapiassistenter § 7, stk. 1 og 2.

 

Hændelsesforløb
havde gennem ca. 30 år haft hold i lænden ca. 3 gange årligt af højst 1 uges varighed. Han havde aldrig haft smerter i benene.

Den 19. oktober 2000 konsulterede sin praktiserende læge på grund af venstresidige lændesmerter. Han havde ikke gener fra benene. Lægen fandt muskelømhed og behandlede med akupunktur og anbefalede aflastning af ryggen.

Den 20. oktober 2000 kontaktede sin praktiserende læge telefonisk og anmodede om en henvisning til en fysioterapeut, som han selv havde truffet aftale med. Lægen skrev en henvisning med henblik på bløddelsbehandling i form af varme og massage.

Den 23. oktober 2000 begyndte behandling hos fysioterapeut . Ifølge fysioterapeut blev der givet behandling med øvelsesterapi, massage og ledmanipulationer i lænden i venstre side, imellem skulderbladene og i nakken. Der blev givet 4 behandlinger i perioden fra den 28. til den 30. oktober 2000.

Den 5. november 2000 fik en sovende fornemmelse på bagsiden af venstre lår og ydersiden af underbenet ud til tæerne. Den 7. november 2000 kom der tillige styringsbesvær af venstre fod.

henvendte sig igen til fysioterapeut , som den 7. og 9. november 2000 behandlede ham med øvelsesterapi, ledmanipulation og massage i lænden. Da generne tiltog, anbefalede fysioterapeut at konsultere sin egen læge, hvilket han gjorde den 10. november 2000.

s praktiserende læge indlagde ham akut på , hvor han blev undersøgt af en læge fra neurologisk afdeling. Der blev foretaget en akut CT-scanning, som viste en diskusprolaps samt snævre pladsforhold i rygmarven. blev herefter akut indlagt på neurokirurgisk afdeling, . Her foretog man den 15. november 2000 en supplerende undersøgelse (lumbal funktionsmyelografi), og den 16. november 2000 blev opereret, hvorved en indeklemt nerverod (5. lumbalrod) blev frigjort.


Klagen
Der er klaget over følgende:
At fysioterapeut ikke undersøgte og behandlede korrekt, herunder ikke optog røntgenbilleder, før han påbegyndte behandlingen.

Nævnets afgørelse af klagen
Fysioterapeut har overtrådt lov om terapiassistenter § 7, stk. 1 og 2 ved sin behandling af i perioden fra den 23. oktober til den 10. november 2000.

Begrundelse
Nævnet finder, at det ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at fysioterapeut foretog manuel terapeutisk behandling af .

s blev den 20. oktober 2000 henvist til behandling hos fysioterapeut . Ordinationen fra den henvisende læge lød på massage og termiske behandlinger.

Nævnet kan hertil oplyse, at en fysioterapeut ifølge lov om terapiassistenter § 7, stk. 2 kun må foretage sygebehandling efter henvisning fra en læge, og at en lægeordination skal følges, såfremt den foreligger. En fysioterapeut kan imidlertid efter at have undersøgt patienten vurdere, at en anden behandling end den af lægen ordinerede vil være hensigtsmæssig. I sådanne tilfælde gælder dog, at ændringer i den ordinerede behandling skal være aftalt mellem den henvisende læge og fysioterapeuten. Fysioterapeuten skal endvidere anføre de aftalte ændringer i henvisningsblanketten med angivelse af ændringsdato samt underskrift.

Det fremgår af henvisningssedlen, at der under overskriften "aftalt" er afkrydset i rubrikkerne øvelsesterapi, massage og ledmobilisering. Det fremgår dog ikke, at ændringen er aftalt med den henvisende læge, idet der ikke er anført nogen dato for, hvornår ændringerne er aftalt, ligesom der ej heller er nogen underskrift.

Ifølge den henvisende læge udfyldte han rubrikken "fastlagt af lægen" med ordinationerne massage * 10 og termiske behandlinger * 10, og han havde ikke nogen kontakt med fysioterapeut under behandlingsforløbet og aftalte således ikke de på henvisningssedlen anførte ændringer. Fysioterapeut anfører ligeledes i sin udtalelse til sagen, at han på intet tidspunkt har talt med den henvisende læge.

Patientklagenævnet har herefter lagt til grund, at fysioterapeut ændrede i henvisningen uden at aftale det med den henvisende læge og således gav en anden behandling end den lægeordinerede.

Nævnet finder, at det ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at fysioterapeut foretog manipulationsbehandling af den 7. og 9. november 2000.

mødte den 7. november 2000 til sin 5. behandling hos fysioterapeut med styringsbesvær i venstre ben.

Nævnet kan hertil oplyse, at styringsbesvær i benet kan være tegn på en discusprolaps, og at manipulationsbehandling er kontraindiceret ved tilstedeværelsen af en discusprolaps.

Nævnet finder på denne baggrund, at fysioterapeut burde have foretaget en neurologisk undersøgelse af med henblik på undersøgelse for føleforstyrrelser, nedsat kraft og påvirkede reflekser som eventuelle tegn på en discusprolaps, før han besluttede at foretage manipulationsbehandlinger.