Klage over vagtlæges telefonvisitation af en ældre mand med høj feber

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritisere vagtlæge for hans behandling af den 9. januar 2000 ved en telefonvisitation.

Sagsnummer:

0126105

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 9. januar 2000 ved en telefonvisitation.

Hændelsesforløb


Den 8. januar 2000 blev pludselig meget dårlig med en temperatur på 41,1. Han havde for mange år siden haft en blodprop i hjertet og led af sukkersyge.

s ægtefælle ringede til lægevagten kort efter midnat den 9. januar 2000 og talte med vagtlæge . Læge fik oplyst, at tidligere havde haft blodprop i hjertet, led af sukkersyge og nu var blevet pludselig dårlig med høj feber og åndenød. Læge udspurgte om brystsmerter, samt om der var problemer med sukkersygen, men fik det indtryk, at det drejede sig om feber og åndenød, hvorfor han overvejede en mulig lungebetændelse.

Læge rekvirerede derpå lægevagtsbesøg. Kort efter blev dårligere, hvorfor hans ægtefælle ringede efter en ambulance. Ambulancen kom umiddelbart efter, men døde på vej til sygehuset.

Visitationssamtalen blev på grund af en teknisk fejl ikke som sædvanligt optaget på bånd.

Klagen

Der er klaget over følgende:

At visiterende vagtlæge den 9. januar 2000 ikke foretog en korrekt behandling af , idet han ikke tilkaldte en ambulance, men ville lade vente i 2-3 timer på en vagtlæge.

Nævnets afgørelse af klagen

Læge har ikke overtrådt lægeloven ved hans visitation af den 9. januar 2000.

Begrundelse


fik den 9. januar 2000 høj feber ledsaget af utilpashed, hvorfor hans ægtefælle kontaktede visiterende læge . Ved samtalen blev det oplyst, at for år tilbage havde haft en blodprop i hjertet, samt at han led af sukkersyge.

Af visiterende læge s udtalelse fremgår det, at han sikrede sig, at der ikke var tale om brystsmerter, samt at der ikke op til henvendelsen havde været problemer med sukkersygen. Han tolkede derfor symptomerne som mulig lungebetændelse og rekvirerede besøg i hjemmet ved kørende vagtlæge. På henvendelsestidspunktet var der travlhed i lægevagten, og der måtte påregnes en ventetid på ca. 2 timer.

Nævnet kan oplyse, at henvendelser til almen praksis vedrørende høj feber og påvirket almen tilstand hos en ældre person sædvanligvis vil medføre sygebesøg samme dag. Såfremt man ved henvendelsen sikrer sig, at der ikke foreligger komplicerende faktorer som hjertesmerter eller dårligt reguleret sukkersyge er en ventetid på et par timer ikke usædvanligt.

Nævnet har ikke fundet grundlag for at fastslå, at der ved henvendelsen den 9. januar 2000 forelå oplysninger, der begrundede særlig fremskyndelse af besøget, hvorfor nævnet finder, at læge har handlet fagligt forsvarligt.