Klage over manglende reaktion fra vagthavende læge ved telefonisk henvendelse

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans behandling af den 13. august 2000 på neurokirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Det skal desuden indskærpes overfor afdelingslæge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0126220

Offentliggørelsesdato:

20. september 2002

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans behandling af <****> den 13. august 2000 på neurokirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Det skal desuden indskærpes overfor afdelingslæge <****> at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Den 9. august 2000 var s nu afdøde ægtefælle, læge , til MR-scanning på , hvor han fik konstateret udsæd af kræftsvulst til hjernen med forskydning af hjernens strukturer (han havde desuden prostatakræft). Samme dag blev undersøgt på neurokirurgisk afdeling, , hvor han blev indstillet til operation snarest.

Den 13. august 2000 fik voldsomme smerter, og han bad sin hustru ringe direkte til bagvagten på neurokirurgisk afdeling, . Vagthavende læge talte med hustruen, og spurgte, hvor ringede fra, hvem hun var, og hvorfor hun ringede til ham. forklarede, at hun var hustru til , som var læge, og som var svært forpint. foreslog, at han selv talte med vagthavende læge , men det ønskede den vagthavende læge ikke, og samtalen blev afsluttet.

blev opereret den 29. august og døde den 7. september 2000.

Klagen
Der er klaget over følgende:

At læge ikke reagerede på s henvendelse, trods oplysninger om s stærke smerter i hovedet.

Nævnets afgørelse af klagen
Afdelingslæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i forbindelse med telefonopkaldet den 13. august 2000 vedrørende hovedsmerter. Det skal desuden indskærpes afdelingslæge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 9. august 2000, at havde været til forundersøgelse og var indstillet til operation for kræft på neurokirurgisk afdeling på .

Det fremgår af s og afdelingslæge s udtalelser til sagen, at ved telefonsamtalen den 13. august 2000 med hustruen, afviste afdelingslæge at tage stilling til behandlingen af blandt andet med den begrundelse, at han ikke kendte patienten.

Nævnet finder, at oplysninger om kraftig hovedpine hos en patient med kendt hjernesvulst bør foranledige en videre akut vurdering på mistanke om forhøjet intrakranielt tryk (tryk inde i kraniet) samt overvejelse om ændring af behandlingsstrategi, herunder fremrykket operation.

Nævnet finder, at afdelingslæge burde have udbedt sig et cpr. nummer og telefonnummer på for derefter at kunne orientere sig om, hvorvidt tilfældet krævede indlæggelse eller ej. Derefter burde afdelingslæge have sørget for en telefonisk tilbagemelding til hustruen.

På baggrund heraf finder nævnet, at afdelingslæge ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med den telefoniske kontakt med s hustru.

Patientklagenævnet skal desuden indskærpe overfor afdelingslæge , at han udviser større omhu i sit fremtidige virke.