Information og samtykke samt journalføring heraf

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 18. januar 2001.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans information af i forbindelse med behandlingen den 18. januar 2001.

Sagsnummer:

0126227

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 18. januar 2001.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen den 18. januar 2001.

Hændelsesforløb

Den 18. januar 2001 konsulterede praktiserende læge på grund af smerter omkring skamlæberne. Hun havde selv forsøgt at behandle generne med midler mod svamp. fik ordineret en svag svampedræbende hormoncreme. ringede til læge og talte med hans sekretær senere samme dag, da det gjorde ondt, når hun skulle af med vandet. Hun fik ordineret medicin mod blærebetændelse.

Den 21. januar 2001 søgte vagtlæge på grund af tiltagende smerter og hævelse omkring skamlæberne samt ømhed omkring endetarmen. Da virkede forpint, blev hun indlagt til videre undersøgelse og behandling på .

På gynækologisk afdeling fandt man, at s underlivsgener kunne skyldes herpesinfektion. Hun blev udskrevet samme dag og fik en recept på Geavir tabletter mod herpes.

Den 22. januar 2001 fik læge svar på podningen fra skeden, og den 25. januar fik læge herpessvaret, som var positivt.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At læge ikke iværksatte behandling af herpes på kønsorganerne.

2. At læge behandlede for blærebetændelse, som ved et podningssvar var fundet negativ.

har oplyst, at den manglende behandling i forbindelse med herpesudbruddet og blærebetændelsen medførte et unødvendigt smertefuldt forløb for hende.

3. at læge ikke gav tilstrækkelig information om herpesudbruddet.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt

Praktiserende læge har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med sin behandling af den 18. januar 2001.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at ved konsultationen den 18. januar 2001 havde smerter omkring de ydre skamlæber. Ved undersøgelsen af skedeindgangen sås en lille blære, som kunne minde om herpes.

Det fremgår endvidere af journalen, at læge dyrkede for herpes, podede for bakterier i skeden, mikroskoperede urinen og dyrkede den. Han undlod en gynækologisk undersøgelse på grund af menstruationsblødning.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at ved konsultationen mente, at smerterne skyldtes blærebetændelse.

Det fremgår af journalen, at læge senere på dagen den 18. januar 2001 ordinerede Sulfametizol for blærebetændelse. Dyrkningen viste på dette tidspunkt ikke vækst, men mikroskopien havde dog vist enkelte bakterier.

Nævnet kan oplyse, at svien og gener ved vandladning er typiske symptomer på blærebetændelse, samt at dyrkning af prøven først kan aflæses sikkert efter 24 timer.

Nævnet finder herefter, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at læge ordinerede Sulfametizol for blærebetændelse den 18. januar 2001.

Nævnet kan oplyse, at diagnosen herpes kun kan stilles med sikkerhed ved dyrkning.

Nævnet finder, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at afvente dyrkningssvaret, idet der kun var fundet en enkelt lille blære.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt

Praktiserende læge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af den 18. januar 2001.

Begrundelse

Det fremgår af s udtalelse til sagen, at læge gav råd om hygiejne og arbejde, hvis det skulle vise sig at være herpes.

Nævnet finder, at det ikke var i strid med almindelig anerkendt faglig standard at undlade at give yderligere vejledning om herpes, da diagnosen den 18. januar 2001 ikke var sikker.