Klage over beskadigelse af urinleder i forbindelse med fjernelse af livmoder

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 16. januar 2001 på gynækologisk afdeling på .

Sagsnummer:

0126410

Offentliggørelsesdato:

20. august 2002

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 16. januar 2001 på gynækologisk afdeling på <****> <****>.

 

Hændelsesforløb

På grund af blødningsforstyrrelser og smerter i underlivet, blev indlagt på gynækologisk afdeling på til operation, hvor det var planlagt at fjerne livmoder, æggeledere og æggestokke. Operationen var ukompliceret, men der var generende blødning fra højre side af operationsfeltet, som dog blev standset ved sammensyning af vævet.

Den 16. januar 2001 blev opereret af overlæge , og hun blev udskrevet den 19. januar 2001.

Den 30. januar 2001 blev undersøgt ambulant af en reservelæge, da hun var generet af væske, der sivede ud fra skeden. Reservelægen fandt en fin opheling uden synlige defekter. Reservelægen konkluderede, at det enten kunne dreje sig om inkontinens efter operationen eller en fisteldannelse til blæren. Der blev aftalt en ny tid.

Den 5. februar 2001 blev undersøgt af overlæge , der vurderede, at der var tale om en fistel fra blæren til skeden. Der blev lagt kateter til blæren, idet man forventede, at fistelen ville lukke sig af sig selv.

Den 8. februar 2001 blev igen undersøgt af overlæge , som foranledigede, at der blev foretaget kikkertundersøgelse af blæren, der ikke viste udløb til skeden, og bestilt CT-scanning med kontrast, som viste tydelig forbindelse mellem urinleder og skeden.

Den 22. februar 2001 blev opereret på kirurgisk afdeling på , hvor højre urinleder blev ført tilbage til blæren.

Klagen

Der er klaget over følgende:

At overlæge ikke var tilstrækkelig omhyggelig under operationen den 16. januar 2001.

Det er anført, at lægen kom til at sy i urinlederen, således at der gik hul på den, og der måtte opereres igen senere.

Nævnets afgørelse af klagen
Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved operationen af den 16. januar 2001. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlæge havde sikret sig højre urinleders frie løb ved operationens afslutning.

Begrundelse

Det fremgår af operationsbeskrivelsen af den 16. januar 2001 samt af overlæge s erklæring, at operationen foregik uden større vanskeligheder – dog var der generende blødning fra højre side af operationsfeltet. Denne blødning blev standset med nogle gennemstikninger, det vil sige nogle syninger i vævet, hvorved man kommer rundt om det blødende kar og dermed standser blødningen.

Nævnet kan oplyse, at urinlederen i sin normale anatomiske position er placeret tæt ved livmoderhalsen. Det er derfor en kendt, men sjælden, utilsigtet komplikation, at man i forbindelse med operativ fjernelse af livmoderen og livmoderhalsen kommer til at beskadige urinlederen. Risikoen for en sådan beskadigelse stiger, jo dybere man opererer i vævene ved siden af livmoderen.

Overlæge har i sin erklæring beskrevet, at han var klar over dette problem, men at han i den aktuelle situation ikke havde mistanke om, at han var nær ved urinlederen og havde således ikke nogen fornemmelse af den komplikation, der senere viste sig at være opstået.

Af journalen af den 18. januar 2001 fremgår det, at s blodprocent efter operationen den 16. januar 2001 var faldet til 4. Forinden operationen havde hendes blodprocent været 7 (normalområdet er 7-9).

Det er nævnets opfattelse, at blødningen fra højre side af operationsfeltet var betydelig, og at blødningen kan have vanskeliggjort overblikket under operationen.
Nævnet finder, at overlæge i forbindelse med operationen af den 16. januar 2001 handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard. Nævnet finder dog, at da der ved operationen havde været generende blødning fra højre side, og da der var anlagt nogle gennemstikninger, havde det været hensigtsmæssigt, om overlæge ved operationen havde sikret sig den højre urinleders frie løb ved at frilægge urinlederen og følge dens løb til urinblæren.