Klage over utilstrækkelig information i forbindelse med DC-konvertering

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling og information af den 2. april 2001, på medicinsk afdeling, .

Sagsnummer:

0126706

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling og information af <****> den 2. april 2001, på medicinsk afdeling, <****>.

havde i 1986 fået konstateret en uregelmæssig hjerteaktion. En såkaldt DC-konvertering var lykkedes, men efter en uge havde hans hjerte igen slået uregelmæssigt. De følgende 14 år var han blevet behandlet med hjertemedicin, og i juni måned 2000 havde hans praktiserende læge vurderet, at der kunne foretages et nyt forsøg med DC-konvertering.

Den 2. april 2001 mødte herefter op på . Ved samtale med overlæge fik han imidlertid at vide, at forsøget med DC-konverteringen skulle aflyses. I samme forbindelse blev han tilbudt at deltage i et andet forsøg, som vedrørte behandling af hjertelidelser og uregelmæssig hjerteaktion.

Den 19. april 2001 fik dog at vide, at han alligevel ikke var egnet til at indgå i behandlingsforsøget.

Klagen
Der er klaget over følgende:

1) at overlæge i forbindelse med undersøgelse den 2. april 2000, ikke fandt at var egnet til at modtage en såkaldt DC-konvertering af hjertet.

2) at overlæge ikke foretog korrekt information af den 2. april 2000, vedrørende det behandlingsforsøg han kunne deltage i.

Klager har anført, at han fik først senere at vide, at han ikke var egnet til forsøget.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt
Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 2. april 2001 i forbindelse med vurderingen af, at ikke var egnet til DC-konvertering. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om lægerne havde gennemlæst journalen, inden de indkaldte til undersøgelse den 2. april 2001 med henblik på at afklare, hvorvidt der var indikation for DC-konvertering.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende læge, sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge på medicinsk afdeling, , til orientering.

Begrundelse
Det fremgår af journalen, at i 1986 fik diagnosticeret en uregelmæssig hjerteaktion (atrieflimmer), hvorefter han fik foretaget en såkaldt DC-konvertering, som lykkedes. Efterfølgende blev der dog atter konstateret uregelmæssig hjerteaktion. De følgende 14 år var i behandling med hjertemedicin. I juni 2000 påbegyndte han behandling med blodfortyndende medicin, idet hans praktiserende læge vurderede, at han kunne få foretaget et nyt forsøg med DC-konvertering.

Det fremgår endvidere af journalen, at den 2. april 2001 blev indlagt på , for at få foretaget DC-konverteringen.

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at han først ved samtale med den 2. april 2001 og samtidig gennemgang af journalen blev klar over, at der ikke var indikation for DC-konvertering, idet han vurderede, at et sådant forsøg var formålsløst. Han meddelte derfor , at der ikke skulle gøres noget behandlingsforsøg.

Nævnet kan oplyse, at DC-konvertering anvendes ved nyopstået atrieflimren.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard vurderede, at der ikke var indikation for at behandle med DC-konvertering.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt
Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med sin information af den 2. april 2001.

Begrundelse
Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at han i forbindelse med samtalen den 2. april 2001 oplyste om et forsøg, som afdelingen udførte vedrørende hjertelidelser. blev derfor tilbudt at deltage i dette forsøg, hvilket han var interesseret i. Da han den 19. april 2001 mødte op på , fik han imidlertid at vide, at han ikke kunne indgå i forsøget, da han havde normalt blodtryk og tidligere havde haft en blodprop i hjertet.

Nævnet kan oplyse, at det ved kliniske forsøg er vigtigt, at kriterierne for patienternes deltagelse overholdes.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge den 19. april 2001 på relevant vis informerede om, at han alligevel ikke opfyldte kriterierne for at kunne indgå i behandlingsforsøget.