Mangelfuld information forud for ansigtsløftning

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge A for hans information af i forbindelse med behandlingen den 16. juli 1999 og den 4. juli 2000 på , jf. lov om patienters retsstilling §7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge A og B for deres behandling af den 16. juli 1999 og den 4. juli 2000.

Sagsnummer:

0127018

Offentliggørelsesdato:

20. december 2001

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge A for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen den 16. juli 1999 og den 4. juli 2000 på <****>, jf. lov om patienters retsstilling §7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge A og B <****> for deres behandling af <****> den 16. juli 1999 og den 4. juli 2000.

Den 6. juli 1999 konsulterede speciallæge A med henblik på drøftelse af ansigtsløftning og operation af øjenlåg.

Operationen fandt sted den 16. juli 1999, og blev foretaget af speciallæge A og B. Efterfølgende var ifølge journalen stort set tilfreds, men gav udtryk for bekymring vedrørende en del hårtab.

Ved kontrollen den 2. november 1999 sås begyndende hårvækst dels i såret og dels udenom med enkelte bare stykker – det bredeste 1 cm, resten ca. 0,6 mm. Den 1. februar 2000 oplyste , at hendes største problem stadig var hårtabet, selvom der nu var begyndende hårvækst i selv såret/arret. Speciallæge A oplyste, at såfremt der stadig var hårtab, kunne disse fjernes ved bortskæring af arvævet 6 måneder senere.

Den 4. juli 2000 foretog speciallæge A og B en korrektion af arret. Ved fjernelse af sårklemmerne den 18. juli 2000 var såret blegt og reaktionsløst. Ved kontrol den 18. august 2000 var såret skredet en smule på det bredeste sted ca. 4 mm.

Klagen
Der er klaget over følgende:

1. At speciallæge A forud for en operation med ansigtsløftning den 16. juli 1999 alene informerede om, at hendes hårgrænse kunne vige med 1 mm.

har anført, at hun ikke fik yderligere information om risici ved operationen.

2. At operationen den 16. juli 1999 ikke blev udført korrekt.

har anført, at hun efterfølgende fik et ca. 2 cm ar fra det ene øre til det andet. har endvidere anført, at hun efter operationen har lidt af træk i hovedet, kløe i hovedbunden og hovedpine med deraf følgende hukommelsestab, restløshed og uoplagthed.

3. At operationen den 4. juli 2000 ikke blev udført korrekt, idet den medførte en forstørrelse af arret og en forværring af de øvrige symptomer.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt
Speciallæge A har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af forud for med operationen den 16. juli 1999.

Begrundelse
ønskede ansigtsløftning/operation af øjenlåg, og blev i den forbindelse ifølge journalen den 6. juli 1999 mundtligt informeret om, at der kunne opstå komplikationer som forbigående hovedpine og føleforstyrrelser omkring arret, samt midlertidigt ligeledes forbigående hårtab. Der blev informeret om, at et ar i hovedbunden kunne blive relativt synligt grundet patientens tynde hår.

har anført, at hun kun blev orienteret om at hårgrænsen ville vige 1 mm. Hun har nu et meget tydeligt breddeforøget ar, der stadig efter 2. korrektion den 4. juli 2000 skønnes til at være mindst 10 mm i diameter. Samtidig har hun vedvarende gener i form af træk i hovedet, kløe i hovedbunden og hovedpine med deraf følgende hukommelsestab, rastløshed og uoplagthed.

Patientklagenævnet kan oplyse, at et hårtab, der er forårsaget af påvirkning af hårcellerne, kan være forbigående.

Nævnet finder, at speciallæge A burde have informeret om, at der kunne opstå en situation, hvor arret kunne blive meget bredt. Denne situation opstår dels hvis man fjerner meget hud, så der opstår en stramning i selve arret, dels hvis patienten danner breddeøgede ar, der ligesom vokser ud over sin begrænsning ( hypertrofiske ar, keloid ar), og der i disse situationer ikke sker en gendannelse af hårvæksten i arret.

burde også have været informeret om, at det ikke er altid, at føleforstyrrelser som opstår efter den beskrevne operation normaliseres fuldstændig.

Det er nævnets opfattelse, at den vedvarende hovedpine og hukommelsesændringerne ikke er noget der kunne være informeret om i forvejen. Den trækkende fornemmelse, der findes i hovedbunden, forsvinder som regel i løbet af nogen tid.

Det er således nævnets opfattelse, at ikke blev informeret tilstrækkeligt af speciallæge A den 6. juli 1999.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt
De læger der var involveret i behandlingen af den 16. juli 1999 har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse
Pande/øjenbrynsløfts operationen den 16. juli 1999 foregik i fuld narkose og forløb uden komplikationer.

Der forekommer ikke noget i operationsbeskrivelsen, der forklarer de efterfølgende gener.
Den 23. juli og den 27. juli 1999 blev trådene fjernet, og der var fin opheling. Der var umiddelbar tilfredshed med resultatet.

Patientklagenævnet finder derfor, at de læger, der var involveret i operationen af den 16. juli 1999, ikke har udvist manglende omhu og samvittighedfuldhed.

Nævnets behandling af 3. klagepunkt
Speciallæge A har overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 ved ikke at give tilstrækkelig information til om eventuelle komplikationer ved operationen den 4. juli 2000.

De læger der var involveret i behandlingen af behandlingen af den 4. juli 2000 har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse
Ved reoperationen den 4. juli 2000 foretog speciallæge A og B en revision af såret/arret i lokalbedøvelse, hvorefter huden blev lukket med sårklemmer, således at sårene stod hår mod hår centralt.

Nævnet kan oplyse, at såfremt breddeøgningen af arret efter første operation skyldes stramninger i selve arret, og altså er en følge af, at der er fjernet noget hud, burde ved anden operation være informeret om, at resultatet kunne risikere at blive som før operationen. Ved en ny operation fjerner man igen noget væv, denne gang blot lidt mere end sidste gang, og derfor er der igen risiko for stramning af arret med efterfølgende breddeøgning og grundet ny ardannelse igen trækkende fornemmelser og evt. hovedpine.

Patientklagenævnet finder herefter, at de læger, der var involveret i behandlingen af , ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed.

Nævnet finder dog, at de involverede læger ikke har givet tilstrækkelig information i forbindelse med operationen den 4. juli 2000.