Klage over utilstrækkelig kontrol efter behandling for brystkræft

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på onkologisk afdeling, , der i perioden fra den 29. september til den 6. november 2000 var involveret i behandlingen af .

Sagsnummer:

0127021

Offentliggørelsesdato:

20. december 2001

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på onkologisk afdeling, <****>, der i perioden fra den 29. september til den 6. november 2000 var involveret i behandlingen af <****>.

blev i april 1999 opereret for brystkræft, hvor hun fik fjernet højre bryst.

blev henvist til onkologisk afdeling den 15. april 1999, hvor der blev iværksat behandling med kemoterapi og Tamoxifen, og hvor hun jævnligt skulle gå til kontrol.

Den 29. september 2000 mødte til kontrol uden for aftalt tid, da hun havde mærket en lille knude på en muskel lige under arret efter det bryst, der var blevet fjernet. Efter samtale og undersøgelse fandtes ikke påfaldende forhold.

Den 6. november 2000 ved normal aftalt kontrol blev fundet velbefindende, og det blev vurderet, at der var normale forhold uden tegn til tilbagefald.

Den 12. januar 2001 mødte på ny op til kontrol uden for tid, fordi hun nu følte, at der var to knuder i arret fra den tidligere brystfjernelse.

Den 24. januar 2001 fik bortopereret de 2 knuder, og det viste sig, at der var tale om tilbagefald af sygdommen.

Klagen
Der er klaget over følgende:

At der ikke blev foretaget tilstrækkelige undersøgelser af s bryst ved kontrol i onkologisk ambulatorium den 29. september og 6. november 2000.

har anført, at hun henvendte sig på onkologisk ambulatorium, da hun havde mærket en lille knude, men at hun fik at vide, at der ikke var noget at være bekymret for.

Nævnets afgørelse af klagen
De læger på onkologisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 29. september til den 6. november 2000 har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse
Den 29. september 2000 mødte ifølge journalen op til kontrol på onkologisk afdeling, da hun havde følt en lille fortætning i operationsarret. Overlæge undersøgte hende og fandt ingen tegn på recidiv. Området var en smule uregelmæssigt, men man kunne tydeligt mærke henholdsvis ribben og den mellemliggende muskulatur (intercostalmuskulatur).

Den 6. november 2000 mødte op til den aftalte kontrol, hvor hun ifølge journalen oplyste, at hun var fuldstændig velbefindende. Hun havde ikke de store bivirkninger af den iværksatte behandling, kun lidt vægtøgning. Ved undersøgelsen af operationsarret, af venstre bryst samt lymfeknuderne blev der ikke fundet tegn på tilbagefald af sygdommen. På denne baggrund blev der ikke foretaget ændringer i den iværksatte behandling, og det blev aftalt, at næste kontrol skulle finde sted den 23. maj 2001.

Nævnet kan oplyse, at der i Danmark er fastlagt retningslinier for den efterfølgende kontrol af patienter, som er opereret for brystkræft, som har til formål at påvise (og behandle) eventuelt tilbagefald af sygdommen. Disse retningslinier, som er i overensstemmelse med international praksis, omfatter med 3 – 12 måneders mellemrum en lægelig undersøgelse af operationsarret og området her omkring, af det andet bryst og af lymfeknuder på halsen og i armhulerne. Hvis denne lægelige undersøgelse ikke viser tegn på tilbagefald foretages ikke yderligere. Hvis den lægelige undersøgelse giver mistanke om tilbagefald, eller hvis patienten i øvrigt har symptomer af nogen art, foretages supplerende relevante undersøgelser, for eksempel i form af blodprøver, ultralydsscanning og røntgenundersøgelser.

Eftersom der ved kontrollerne den 29. september og den 6. november 2000 ikke fandtes nogen mistanke om tilbagefald af sygdommen, og da der ikke blev beskrevet andre symptomer, finder nævnet, at det ikke var indiceret at foretage supplerende undersøgelser.

Nævnet finder således, at overlæge og reservelæge foretog undersøgelser af , som var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.