Klage over ukorrekt information

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans information til den 21. april og den 7. maj 1999 på .

Sagsnummer:

0127413

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans information til <****> den 21. april og den 7. maj 1999 på <****> .

Hændelsesforløb


, der var 46 år, blev den 21. april 1999 undersøgt af overlæge , , da der ved ultralydsscanning var fundet en knude i højre testikel.

Overlæge fandt, at der var mistanke om testikelkræft, og det blev besluttet, at skulle indlægges den 23. april 1999.

Den 24. april 1999 blev opereret og fik fjernet højre testikel. Ved ambulant kontrol den 4. maj 1999 fik information om, at der var påvist kræft i den højre testikel og kræftforstadier (carcinoma in situ) i venstre testikel. 1. reservelægen, der opererede ham, oplyste, at han skulle henvises til til videre behandling.

Den 7. maj 1999 konfererede 1. reservelægen beslutningen med overlæge , som oplyste, at efterbehandlingen af testikelkræft i foregik på . Endvidere orienterede overlæge 1. reservelægen om, at der principielt forelå 3 behandlingsmuligheder for forandringerne i venstre testikel. Behandlingen kunne enten være strålebehandling, fjernelse af testiklen eller opfølgning med gentagen ultralydsscanning, almindelig undersøgelse og eventuelt mikroskopisk undersøgelse af vævsprøver. 1. reservelægen informerede herom og henviste ham til videre behandling på .

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke blev korrekt informeret under konsultationen den 21. april 1999.

har oplyst, at han under konsultationen fik at vide, at det var sandsynligt, at han havde testikelkræft i den ene testikel. Han fik samtidig at vide, at han skulle tage stilling til, om han ved operationen 2 dage senere ønskede at få testiklen fjernet uden yderligere undersøgelse i form af biopsi, eller om han ønskede, at der blev foretaget biopsi under operationen, og at man lod svaret på biopsien være afgørende for, om testiklen skulle fjernes.

har anført, at han senere samme dag talte med en anden læge, som understregede, at han ikke skulle foretage noget valg om fremgangsmåden under operationen, da der skulle tages en biopsi, for at man kunne have vished for, at testiklen var syg, før man bortopererede den.

2. at ikke blev korrekt informeret den 7. maj 1999.

har oplyst, at han af den læge, der tidligere havde opereret ham, fik videregivet besked fra overlæge om, at han, efter at det var blevet konstateret, at han havde kræftforstadier (carcinoma in situ celleforandringer) i den anden testikel, skulle vælge mellem 3 behandlingsmuligheder, som bestod i strålebehandling, fjernelse af testiklen eller at se tiden an og jævnligt tage biopsier, for at se om der udviklede sig kræft.

har anført, at han senere talte med en ekspert på området, som orienterede ham om, at behandlingstilbuddet i hans tilfælde var strålebehandling.

har endvidere anført, at man i dag ved, at der er en meget høj grad af sandsynlighed for, at man udvikler kræft, når forstadierne er konstateret, samt at der er en meget høj helbredsfaktor ved strålebehandling af netop denne type forstadier.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til den 21. april 1999.

Begrundelse


var stærkt mistænkt for at have en kræftsygdom i højre testikel.

har oplyst, at han ved informationen den 21. april 1999 fik at vide, at han skulle tage stilling til, om han ved operationen 2 dage senere ønskede at få testiklen fjernet uden yderligere undersøgelse i form af biopsi, eller om han ønskede, at der blev foretaget biopsi under operationen, og at man lod svaret på biopsien være afgørende for, om testiklen skulle fjernes.

Overlæge informerede ifølge det foreliggende journalnotat fra den 21. april 1999 om, at der var stærk mistanke om kræftsygdom, ligesom blev informeret om, at den endelige afgørelse af diagnosen ville ske under operationen på baggrund af en prøvetagning fra den højre testikel, og i tilfælde af kræft ville testiklen blive fjernet, ligesom blev informeret om, at der i så fald tillige ville blive taget en vævsprøve fra den venstre testikel.

Nævnet finder ikke anledning til at antage, at informationen skulle være givet anden måde end angivet i journalen.

Nævnet finder, at fremgangsmåden ved det operative indgreb og informationen om den operative procedure var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, således som det bliver praktiseret på de kirurgisk afdelinger, der foretager dette indgreb.

Sammenfattende finder nævnet derfor ikke anledning til kritik af overlæge for den information, der blev givet til den 21. april 1999.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til den 7. maj 1999.

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at ved tilstedeværelse af testikelkræft foregår det operative indgreb på en kirurgisk/urologisk afdeling, hvorimod eventuelt supplerende kræftbehandling og videre kontrol foregår på en medicinsk kræftafdeling (onkologisk afdeling), i dette tilfælde ved . Om der skal gives supplerende behandling i form af radioterapi (strålebehandling) eller medicinsk behandling (kemoterapi) afgøres først på den onkologiske afdeling efter supplerende undersøgelser (blodprøver og CT scanning, det vil sige computerbaseret røntgenundersøgelse). Det er således ikke altid muligt for kirurgen at give en udtømmende information om den videre behandling.

Ifølge journalnotat fik den information, som det på dette tidspunkt var muligt at give.

Nævnet kan videre oplyse, at der ved tilstedeværelse af forstadium til kræft (carcinoma in situ) i den modsidige testikel foreligger de tre omtalte behandlingsmuligheder. Da den mest gængse behandling i Danmark er strålebehandling af testiklen, og da denne behandling i givet fald også skal gives på den onkologiske afdeling, vil afgørelsen om behandlingsvalg almindeligvis blive henlagt til den onkologiske afdeling, som det også er sket i dette tilfælde.

Sammenfattende finder nævnet derfor ikke anledning til kritik af overlæge for den information, der blev givet til den 7. maj 1999.