Klage over manglende information ved graviditet udenfor livmoderen

Reservelæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved informationen af den 5. og 16. august 2000 på gynækologisk afdeling, .Afdelingslæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved informationen af den 23. august 2000 på gynækologisk afdeling, .

Sagsnummer:

0128307

Offentliggørelsesdato:

1. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Reservelæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved informationen af <****> den 5. og 16. august 2000 på gynækologisk afdeling, <****>.

Afdelingslæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved informationen af <****> den 23. august 2000 på gynækologisk afdeling, <****>.

 

var 30 år og havde sidste menstruation den 30. juni 2000. Efter at have haft pletblødning gennem seks dage tog selv den 5. august 2000 en graviditetstest, der var positiv. Hun blev samme dag ambulant undersøgt på s gynækologiske afdeling af reservelæge , som fandt, at det enten kunne dreje sig om tidlig graviditet i livmoderen, eller det kunne dreje sig om graviditet uden for livmoderen (ekstrauterin graviditet).

Den 15. august 2000 tiltog blødningen til menstruationsstyrke med klumper. kontaktede derfor egen læge, der henviste til , hvor hun blev undersøgt den 16. august 2000 af reservelæge , som efter en undersøgelse skønnede, at det mest sandsynligt drejede sig om en fuldstændig spontan abort. Da det imidlertid ikke kunne udelukkes, at det drejede sig om graviditet uden for livmoderen, blev der aftalt kontrol syv dage senere.

Ved den aftalte kontrol på den 23. august 2000 blev undersøgt af afdelingslæge . havde ingen symptomer, men på grund af mistanke om aktivt moderkagevæv uden for livmoderen, blev der aftalt fornyet kontrol to dage efter.

Den 25. august 2000 fik foretaget ultralydscanning på ultralydafdelingen, hvor man bag livmoderen tæt på højre æggestok fandt en proces på 2 x 1,8 x 3,3 cm, som var stærk suspekt for graviditet uden for livmoderen.

Ved kontrol den 27. august 2000 var graviditetshormonet HCG faldet i forhold til tidligere, og der blev aftalt ny kontrol 31. august 2000.
Den 30. august 2000 fik imidlertid voldsomme smerter i højre side af maven. Hun blev indlagt akut på , hvor man fandt hende smertepåvirket. Der blev akut foretaget kikkertoperation, hvorved man fandt højre æggeleder snoet og indeholdende en 2 x 3 cm stor graviditet. Herudover var der 100 ml blod i bughulen. Æggelederen blev fjernet.

Der er klaget over, at ikke fik tilstrækkelig eller korrekt information på s gynækologiske afdeling i perioden fra den 5. til den 30. august 2000 i forbindelse med en graviditet udenfor livmoderen.

har hermed anført, at hun ikke fik information om graviditet uden for livmoderen, og at hun ikke blev medinddraget i behandlingen.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til at kritisere de involverede læger for deres information af .

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det af journalen af den 5. august 2000 fremgår, at reservelæge fandt blødning tidligt i graviditeten og mistanke om graviditet uden for livmoderen (ekstrauterin graviditet), og orienterede om aflastning hjemme, samt gav smerte- og blødningsvarsel, og afsluttede til almen praksis. Det fremgår videre af sygeplejearket af 5. august 2000, at skulle på ferie til den 6. august 2000, og at hun fik smerte-og blødningsvarsel og information om at kontakte læge.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at reservelæge til sagen har oplyst, at hun den 5. august 2000 informerede om, at det kunne dreje sig om tidlig graviditet, hvor nogen bløder, uden at det betyder noget, eller at hun kunne være ved at abortere, eller at det kunne dreje sig om graviditet uden for livmoderen. Hun blev tilrådet aflastning hjemme. Da oplyste, at hun skulle på ferie til , kontaktede reservelæge sin bagvagt, hvorefter hun oplyste, at de ikke mente, at skulle aflyse sin ferie, men informerede hende om straks at søge læge, hvis der kom smerter eller blødningen tiltog eller varede ved.

På baggrund af ovennævnte har nævnet lagt til grund, at blev informeret om risikoen for en graviditet uden for livmoderen, især fordi det blev journalført, at hun havde fået smerte- og blødningsvarsel. Nævnet har endvidere lagt til grund, at reservelæge i den forbindelse har forklaret baggrunden herfor.

For så vidt angår konsultationen den 16. august 2000 har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at reservelæge efter forskellige undersøgelser fandt, at det sandsynligvis drejede sig om en fuldstændig spontan abort. Men da det imidlertid ikke kunne udelukkes, at det drejede sig om graviditet udenfor livmoderen, blev der taget graviditetshormonet HCG, og aftalt kontrol syv dage senere, samt givet smerte- og blødningsvarsel, hvilket fremgår af journalen i et afkrydsningsskema.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at reservelæge til sagen har oplyst, at hun efter undersøgelserne den 16. august 2000 fortalte om fundene, og at det mest sandsynligt drejede sig om en spontan abort, men at man ikke kunne udelukke, at der var en graviditet uden for livmoderen. Ifølge reservelæge fortalte hun , at de ville tage en blodprøve for at måle graviditetshormonet og udtage en ny 7 dage senere for at se, om den faldt som den skulle, samt oplyste om at henvende sig igen, hvis blødningen blev ved, tiltog eller der kom smerter.

På baggrund af ovennævnte har nævnet ikke belæg for at antage, at fik mangelfuld information om risikoen for en graviditet uden for livmoderen, især fordi det er journalført, at hun fik smerte- og blødningsvarsel, samt at der blev aftalt kontrol 7 dage senere, og nævnet har endvidere lagt til grund, at reservelæge i den forbindelse forklarede baggrunden herfor.

For så vidt angår konsultationen den 23. august 2000 har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at efter undersøgelserne den 23. august 2000 blev opfordret til at kontakte sygehuset ved feber, kraftig blødning eller smerter.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at afdelingslæge til sagen har udtalt, at da det i nogle tilfælde kan være vanskeligt klinisk at skelne mellem en overstået abort af graviditeten i livmoderhulen, fra en tidlig graviditet udenfor livmoderen, skal sådanne kvinder ifølge retningslinierne overvåges med målinger af graviditetshormonet HCG i blodet, indtil dette hormon er faldet til en fastsat lav værdi, som udelukker eksistensen af levende moderkagevæv.

Afdelingslæge har endvidere oplyst, at han til alle kvinder i disse situationer orienterer om baggrunden for overvågningen, herunder at levende moderkagevæv udenfor livmoderen må mistænkes, og at såfremt blodprøverne bestyrker en sådan mistanke, kan det komme på tale at behandle enten med cellegift (Metrotraxate) eller kikkertoperation (laparaskopi). Afdelingslæge har anført, at selvom det ikke fremgår eksplicit af hans journalnotat fra konsultationen den 23. august 2000, er han sikker på, at han orienterede om baggrunden for HCG overvågningen.

Videre har nævnet lagt vægt på, at afdelingslæge til sagen har oplyst, at da svar på HCG-prøven udkom over middag samme dag og viste uændret HCG-niveau, kontaktede han telefonisk kl. 14.10 og meddelte, at man måtte mistænke levende moderkagevæv uden for livmoderen, hvorfor yderligere og skærpet kontrol var nødvendig. Under samtalen blev hun ifølge journalen orienteret om muligheden for cellegiftbehandling (Methrotrexat).

På baggrund af ovennævnte har nævnet ikke belæg for at antage, at fik mangelfuld information om baggrunden for overvågningen ved konsultationen om formiddagen, specielt fordi det ved telefonsamtalen senere på dagen blev journalført, at hun var orienteret om cellegiftbehandlingen, og der blev aftalt kontrol 2 dage senere, og nævnet har lagt til grund, at hun i den forbindelse fik forklaret baggrunden herfor.

Nævnet har også lagt vægt på, at det af journalen fra den 25. august 2000 fremgår, at fik smerte- og blødningsvarsel, samt aftalte kontrol to dage senere idet, hvis gravidtetshormonet stagnerede eller steg, ville der være indikation for kikkertundersøgelse eller cellegiftbehandling.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det af journalen den 26. august 2000 fremgår, at en læge havde en telefonsamtale med , som ifølge journalen var noget nervøs på grund af blødning af mensturationsstyrke. Ifølge journalen oplyste , at hun ikke havde smerter, hvorefter hun blev beroliget, og den lagte plan med måling af graviditetshormon den 27. august 2000 blev fastholdt.