Klage over visiterende vagtlæges vurdering af patient med pludselig opståede ømhed i hele kroppen samt ubehag og besvimelsesanfald

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 4. november 2000 ved telefonkonsultation.

Sagsnummer:

0128509

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 4. november 2000 ved telefonkonsultation.

 

Den 4. november 2000 kl. ca. 18.00 kontaktede telefonisk lægevagten i , idet han en time tidligere pludselig havde fået et ildebefindende. talte med vagtlæge , der fungerede som telefonvisitator.

Læge vurderede, at tilfældet kunne ses an og opfordrede til at tage kontakt til lægevagten igen, såfremt der på ny var forværring.

Den 5. november 2000 kl. 5.20 blev indbragt død i skadestuen, .

Klagen
Der er klaget over følgende:

At vagtlæge ikke var tilstrækkelig omhyggelig ved sin behandling af .

Nævnets afgørelse af klagen
Læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 4. november 2000. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om læge havde tilbudt en konsultation.

Begrundelse
Det fremgår af båndudskriften af telefonsamtalen, at orienterede læge om, at han ca. en time før henvendelsen havde haft et ildebefindende, og at han formentlig havde været kortvarigt fjern med efterfølgende fald på gulvet og med svedture til følge. Hans hustru havde hjulpet ham i seng, men han følte sig stadig dårlig med koldsved og smerter rundt omkring i kroppen (led og muskler herunder i skulder, albue, håndled, hofte, knæ, fødder, bryst og underkæbe). Det fremgår endvidere, at havde en temperatur på 36,4 efter indtagelse af Kodimagnyl og fortsat havde trykken i kroppen, herunder en fornemmelse af at ?nogen sad på hans bryst?, og at han havde fortsat ledsmerter. Han oplyste tillige, at han hostede slim op og bekræftede at der var lidt hæshed.

Nævnet kan oplyse, at Kodimagnyl virker temperaturnedsættende.

Læge tolkede herefter situationen som en mulig begyndende influenzalignende tilstand og opfordrede til at henvende sig igen ved uændret eller forværret tilstand med henblik på en lægelig vurdering.

Det er nævnets opfattelse, at der forelå influenzalignende symptomer med ømhed i det meste af kroppen. Temperaturen kunne ikke sikkert bedømmes, men havde ingen problemer med vejrtrækningen. Nævnet finder på denne baggrund, at de foreliggende symptomer ikke entydigt pegede på, at der kunne foreligge hjerteproblemer.

Nævnet finder derfor, at læge s skøn på basis af de foreliggende oplysninger var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om læge havde tilbudt en undersøgelse på grundlag af oplysningen om pludselig besvimelse hos en i øvrigt tidligere rask mand sammen med legemlige symptomer domineret af muskel- og ledsmerter, herunder trykken i brystregionen og betydeligt alment ubehag.