Klage over behandling og information i forbindelse med fjernelse af polyp i livmoderhalsen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hendes journalføring af behandlingen af den 22. juni 2001 i hendes konsultation, jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hendes behandling og information af den 22. juni 2001 i hendes konsultation.

Sagsnummer:

0128623

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hendes journalføring af behandlingen af <****> den 22. juni 2001 i hendes konsultation, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hendes behandling og information af <****> den 22. juni 2001 i hendes konsultation.

Den 22. juni 2001 fik fjernet en polyp fra livmoderhalsen af speciallæge i gynækologi i dennes konsultation. Polyppen blev fjernet uden bedøvelse. Efter behandlingen fik det dårligt. Hun blev observeret i klinikken til hun fik det bedre.

Den 25. juni 2001 kontaktede speciallægen telefonisk og gav udtryk for, at hun var utilfreds over behandlingsforløbet. Speciallægen tilbød i den forbindelse en samtale med henblik på uddybning af forløbet. Dette tilbud ønskede ikke at modtage.

Klagen
Der er klaget over følgende:

1. at speciallæge ikke foretog behandlingen korrekt. har anført, at det var meget smertefuldt at få fjernet en polyp i underlivet, samt at hun ikke fik tilbudt smertestillende eller lokalbedøvelse.

2. at speciallæge ikke informerede indgrebets beskaffenhed, herunder varighed, smerter og bedøvelse, samt at hun ikke efterfølgende informerede om hvordan indgrebet var gået.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt
Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 22. juni 2001.

Begrundelse
Det fremgår af journalen, at speciallæge forud for indgrebet foretog en gynækologisk undersøgelse og en ultralydsscanning. Der blev fundet en stor polyp i livmodermunden. Ved ultralydscanning af underlivet fandt speciallæge en normal livmoder og 2 normale æggestokke.

Speciallæge har oplyst, at efter indgrebet var i stand til at spadsere til en hvilebriks i et sideværelse, hvor hun var under konstant overvågning af speciallægens sekretær, som underrettede speciallægen om forløbet.

Speciallæge har oplyst, at det ikke er normalt at give lokalbedøvelse i forbindelse med fjernelse af en polyp i livmoderhalsen. Indgrebet er normalt kortvarigt.

Nævnet kan oplyse, at en polyp fra livmoderhalsens slimhinde, synlig i livmodermunden, sædvanligvis er en godartet vævsforandring. Polyppen kan give symptomer i form af udflåd eller blødning, men havde hos ikke givet symptomer.

Nævnet finder, at det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at en sådan polyp – hvad enten den giver symptomer eller ej – fjernes og sendes til mikroskopisk undersøgelse.

Videre kan nævnet oplyse, at fjernelse af en sådan polyp almindeligvis foregår med det samme. Det er et lille og hurtigt indgreb, og det er almindeligvis ikke nødvendigt at give bedøvelse for at udføre indgrebet. Patienters smertereaktion ved behandling af tilstande på livmoderhalsen er yderst forskellig. En polypfjernelse vil altid udløse en kortvarig smerte, som de fleste patienter kan acceptere; ved længervarende indgreb eller ved voldsom smertereaktion for patienten vil det være almindeligt at udsætte indgrebet for at give lokalbedøvelse eller eventuelt foretage indgrebet i fuld bedøvelse. Det er nævnets opfattelse, at smertereaktionens omfang altid vil bero på et klinisk skøn.

Det er nævnets opfattelse, at det er en kendt reaktion - efter et indgreb som f.eks. polypfjernelse fra livmoderhalsen- at patienten bagefter føler sig kortvarigt dårlig og må hen og ligge. Som regel bliver patienten velbefindende i løbet af et kvarter til en halv time og kan derefter gå hjem.

På denne baggrund finder nævnet, at speciallæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen af .

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt
Speciallæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af den 22. juni 2001.

Speciallæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af den 22. juni 2001.

Begrundelse
Ifølge blev hun ikke informeret om indgrebets beskaffenhed, herunder varighed, smerter og bedøvelse, samt efterfølgende information om hvordan indgrebet var gået. Det fremgår videre af klagen, at fik oplyst, at polyppen nok hæftede 2,5 cm oppe i livmoderhalsen, men at dette ville fremgå af histologien, samt at hun fik oplysninger om endometriosen (forekomst af livmoderslimhindevæv andetsteds end indersiden af livmoderen) under scanningen.

Speciallæge har til sagen udtalt, at hun almindeligvis informerer både før, under og efter indgrebet. Patienterne bliver altid opfordret til at ringe, hvis der opstår spørgsmål i efterforløbet.

På denne baggrund finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at fik mangelfuld information i forbindelse med indgrebet, således at det er en overtrædelse af lov om patienters retsstilling.

Nævnet finder imidlertid, at speciallæge burde have journalført den givne information.

DISSENS: Afgørelsen blev truffet af et flertal. Nævnsmedlemmerne og finder, at det ikke er normal kutyme at journalføre, hvad man siger til patienten i forbindelse med et beskedent indgreb, som det beskrevne.