Klage over, at diskusprolapsoperation blev foretaget på forkert

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes behandling af den 4. december 2000 på neurokirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0128826

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2003

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes behandling af <****> den 4. december 2000 på neurokirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Den 4. december 2000 blev på grund af slidgigt og nervepåvirkning af 5. og 6. halshvirvel opereret på neurokirurgisk afdeling, , af afdelingslæge .

Efter operationen ændrede smerterne sig og kontrolrøntgenbillederne den 5. december 2001 viste, at operationen var foretaget mellem 6. og 7. halshvirvel.

blev oplyst om fejltagelsen, og operationen blev foretaget på det rigtige niveau den 27. februar 2001.

Klagen

Der er klaget over følgende:

- At afdelingslæge ved operationen den 4. december 2000 opererede på et for lavt niveau, hvilket medførte, at havde værre smerter end før operationen.

Det er herved anført, at efter operationen ikke kunne tale, havde ondt i halsen og hostede, når han forsøgte at spise og drikke. Endvidere er det anført, at ville have undgået fornyet operation, såfremt der ikke var begået fejl den 4. december 2000.

Nævnets afgørelse af klagen

Afdelingslæge har overtrådt lægelovens § 6 ved operationen af den 4. december 2000 på neurokirurgisk afdeling, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at blev indlagt den 4. december 2000 med henblik på at få foretaget en operation, hvorved leddet mellem 5. og 6. halshvirvel skulle stivgøres på grund af slidgigtforandringer, der påvirkede 6. halsnerverod på begge sider, og som medførte smerter og føleforstyrrelser i begge overarme.

Det fremgår endvidere af journalen, at afdelingslæge den 4. december 2000 foretog en stivgørende operation i halshvirvlen på . Afdelingslæge foretog indgrebet forfra med såkaldt Clowardteknik med indsættelse af en titaniumprop mellem to hvirvler. Under operationen blev der foretaget røntgengennemlysning for at sikre, at operationen blev foretaget på det planlagte niveau.

Endelig fremgår det af journalen, at det den 6. december 2000 ved røntgenkontrol blev konstateret, at proppen var blevet placeret på det nedenfor liggende niveau.

Nævnet kan oplyse, at det kan være svært at finde det relevante niveau på grund af eksempelvis en kort hals.

Nævnet finder herefter, at afdelingslæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuld ved operationen den 4. december 2000, idet det ikke fremgår af journalen, at der var tekniske vanskeligheder ved operationen, hvorfor fejlplaceringen må tilskrives afdelingslæge .