Klage over at aktindsigt ikke blev imødekommet

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal i perioden fra den 17. oktober 2000 til den 3. juni 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

Sagsnummer:

0228930

Offentliggørelsesdato:

20. april 2002

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal i perioden fra den 17. oktober 2000 til den 3. juni 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

 

Hændelsesforløb

anmodede flere gange i perioden fra den 17. oktober 2000 til 3. juni 2001 praktiserende læge om aktindsigt i sin journal, herunder indsigt i ordinationen af medicin i perioden fra 17. oktober 1996 til den 3. juni 2001.

Praktiserende læge besvarede anmodningerne derved, at hun tilbød, at kunne komme til en konsultation, hvor de sammen kunne gennemgå journalen, hvorefter kunne få udleveret det ønskede materiale.

ønskede imidlertid at få journalen tilsendt.

Klagen


Der er klaget over følgende:

-At s anmodning om aktindsigt ikke er blevet imødekommet.

Det er herved oplyst, at har anmodet om aktindsigt i sin journal samt sit medicinforbrug i perioden fra den 17. oktober 1996 til den 3. juni 2001.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt § 20 i lov om patienters retsstilling i forbindelse med
s anmodning om aktindsigt.

Begrundelse

Det fremgår af s breve af 17. oktober 2000, 11. februar 2001, 20. marts 2001 og 3. juni 2001, at hun anmodede læge om aktindsigt i sin journal, herunder medicinoptagelser for så vidt angik perioden fra 17. oktober 1996 til 3. juni 2001.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at det er korrekt, at adskillige gange havde anmodet om aktindsigt, og at læge som besvarelse på anmodningerne har tilbudt at gennemgå journalen ved en konsultation, samt efterfølgende udlevere det materiale, som måtte ønske.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det fremgår af Vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger, at i de situationer, hvor en sundhedsperson må gå ud fra, at patienten har brug for hjælp til at forstå indholdet af journalen, skal der tilbydes hjælp og vejledning. Dette kan ske ved, at sundhedspersonen i fornødent omfang gennemgår journalen med patienten. Patienten har dog ret til at afslå dette tilbud.

Nævnet kan videre oplyse, at det endvidere fremgår af vejledningen, at en patient har krav på at få udleveret en afskrift eller kopi, hvis dette ønskes. Sundhedspersonen kan således ikke stille krav om, at patienten møder til personlig gennemsyn af journalen på stedet, heller ikke hvis sundhedspersonen finder det betænkeligt at udlevere afskrift eller fotokopi til patienten uden lægelig vejledning.

Nævnet finder herefter, at læge burde have imødekommet anmodningen om aktindsigt, derved at hun havde udleveret det ønskede materiale.