Klage over manglende indhentelse af informeret samtykke til oplægning af anden spiral end den af patienten medbragte

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans undladelse af at indhente s informerede samtykke til behandlingen den 27. marts 2001 på gynækologisk afdeling, , jf. lov om patienters retsstilling § 6.

Sagsnummer:

0229207

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans undladelse af at indhente <****>s informerede samtykke til behandlingen den 27. marts 2001 på gynækologisk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6.

 

Hændelsesforløb


var af egen læge blevet henvist til gynækologisk afdeling, , med henblik på at få sat en spiral op.

Den 27. marts 2001 forsøgte overlæge på gynækologisk afdeling, , at opsætte en af medbragt spiral (Levonova-spiral), men han kunne ikke få placeret den, da den ikke kunne bøjes på den rigtige måde. I stedet oplagde overlæge en anden type spiral (Nova-T).

Klagen


Der er klaget over følgende:

At overlæge uden samtykke opsatte en anden spiral end den, havde medbragt.

har anført, at den opsatte spiral var en kobberspiral, hvilket var mod hendes ønske, samt at spiralen indeholdte nikkel, som hun er allergisk overfor.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6 ved sin manglende indhentelse af s informerede samtykke til behandlingen den 27. marts 2001.

Begrundelse

Ifølge fik hun først efter opsættelsen af spiralen at vide, at overlæge havde sat en kobberspiral (Nova-T) op i stedet for hendes medbragte Levonova-spiral.

Ifølge overlæge fortalte han , at han oplagde en kobberspiral, hvilket hun ifølge overlæge ikke opponerede imod.

Ifølge journalen af den 27. marts 2001 kunne overlæge ikke lægge en Levonova-spiral op, hvorfor en Nova-T spiral blev lagt op. Det fremgår ikke af journalen, at overlæge før oplæggelsen af spiralen indhentede s informerede samtykke til at oplægge en anden type spiral.

På denne baggrund finder nævnet det ikke tilstrækkelig godtgjort, at overlæge indhentede s informerede samtykke, før han oplagde en anden type spiral end den, hun selv havde haft med.

Nævnet kan oplyse, at det af Lægemiddelkataloget 2001 på side 241 fremgår, at allergi mod metalkomponenten (spiralen) synes at være uhyre sjældent forekommende.