Klage over manglende henvisning til MR-scanning og manglende svar på undersøgelse

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den behandling, modtog i perioden fra den 23. august 1999 til den 24. januar 2000 på medicinsk afdeling, .Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den ansvarlige læge, sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge til orientering.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger fra medicinsk afdeling, , der i perioden fra den 22. maj til den 3. juli 2000 var involveret i behandlingen af .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger fra neurologisk afdeling, , der i perioden fra den 3. maj 1999 til den 24. januar 2000 samt den 8. juni 2000 var involveret i behandlingen af på medicinsk afdeling, .

Sagsnummer:

0229303

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2002

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Neurologi, Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den behandling, <****> modtog i perioden fra den 23. august 1999 til den 24. januar 2000 på medicinsk afdeling, <****>.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den ansvarlige læge, sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge <****> til orientering.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger fra medicinsk afdeling, <****> , der i perioden fra den 22. maj til den 3. juli 2000 var involveret i behandlingen af <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger fra neurologisk afdeling, <****>, der i perioden fra den 3. maj 1999 til den 24. januar 2000 samt den 8. juni 2000 var involveret i behandlingen af <****> på medicinsk afdeling, <****>.

 

Hændelsesforløb


Den 27. april 1999 blev indlagt på medicinsk afdeling . Under indlæggelsen blev den 3. maj 1999 undersøgt af en overlæge fra neurologisk afdeling på , idet han havde sovende fornemmelser i venstre arm og ben samt smerter i venstre skulder. Han fik blandt andet ordineret en røntgenundersøgelse.

Den 23. august 1999 forelå svaret på røntgenundersøgelsen af halshvirvelsøjlen, som viste slidgigtsforandringer.

Den 26. oktober 1999 blev undersøgt i medicinsk ambulatorium med henblik på operation, og han fik ordineret røntgen af brystkassen (thorax) samt EKG. Det ville derefter blive vurderet, om der skulle ordineres ekkokardiografi, hvorefter han ville blive henvist til en neurologisk bedømmelse.

Den 8. november 1999 blev det besluttet, at foretage endnu en ekkokardiografi med henblik på at vurdere hjertets pumpeevne (ejection fraction).

Den 15. december 1999 blev det på medicinsk ambulatorium , vurderet, at der ikke var nogen væsentlig øget risiko ved operation af .

Den 12. maj 2000 blev scanningen udført, og den 8. juni 2000 blev det forelagt overlæge , hvorfor hun henviste til neurokirurgisk vurdering.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. at lægerne på medicinsk afdeling, , den 22. september 1999 havde glemt, at der skulle foretages en MR-scanning af halsvirvelsøjlen

Det fremgår af klagen, at det havde betydning for den videre behandling, at MR-scanningen blev foretaget.

2. at der gik 2 måneder, før fik svar på den undersøgelse, der var foretaget i maj 2000 på medicinsk afdeling.

Det fremgår af klagen, at det havde betydning for den videre behandling, at blev orienteret om svaret.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Lægelovens § 6 er overtrådt ved den behandling, modtog i perioden fra den 23. august 1999 til den 24. januar 2000 på medicinsk afdeling, .

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den ansvarlige læge, sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge til orientering.

De læger fra neurologisk afdeling, , som har været involveret i behandlingen af den 3. maj 1999 til den 24. januar 2000, har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 3. maj 1999, at en overlæge ved en neurologiske undersøgelse vurderede, at s tilstand kunne skyldes slidgigt i halshvirvelsøjlen, hvorfor han foreslog, at skulle have foretaget en almindelig røntgenundersøgelse af halshvirvelsøjlen og eventuelt en MR-scanning af halshvirvelsøjlen, såfremt ville kunne tåle en eventuel operation.

Det fremgår af journalen den 23. august 1999, at en afdelingslæge fra neurologisk afdeling på på baggrund af røntgenundersøgelsen fandt, at det var relevant at foretage en vurdering af risici ved en operation, såfremt en eventuel MR-scanning af halshvirvelsøjlen skulle påvise forsnævring. Hun foreslog derfor revurdering på medicinsk ambulatorium, samt henvisning til scanning af hjernen med henblik på en vurdering af, om symptomerne kunne skyldes en henfaldsproces i hjernen.

Det fremgår af journalen, at i perioden fra den 26. oktober til den 15. december 1999 blev undersøgt og vurderet af lægerne på medicinsk afdeling, . Det fremgår af journalen, at der den 28. oktober 1999 var foretaget henvisning til MR-scanning, men at det den 15. december 1999 blev fundet, at der endnu ikke var blevet bestilt MR-scanning.

Overlæge fra medicinsk afdeling, , har til sagen oplyst, at det først den 15. december 1999 var muligt at tage stilling til, om der burde foretages en MR-scanning af halshvirvelsøjlen. Endvidere har han oplyst, at han fandt det mest naturligt, at det var den neurolog, som varetog tilsynet, som fremsendte henvisningen.

Det fremgår af journalen, at overlæge fra neurologisk afdeling på , den 24. januar 2000 fik forelagt journalen, hvorved hun blev opmærksom på, at henvisningen til MR-scanning af halshvirvelsøjlen ikke var afsendt og derfor effektuerede dette. Overlæge har til sagen oplyst, at neurologisk afdeling på , hvor hun er ansat, kun har en tilsynsfunktion i forhold til medicinsk ambulatorium på , idet de foreslår hvilke undersøgelser og behandlingstiltag, der bør iværksættes, men selve effektueringen af disse foregår i medicinsk regi.

Nævnet kan oplyse, at når patienter henvises til en klinisk afdeling, sker undersøgelse og behandling under denne afdelings ansvar. Anmoder en afdeling om tilsyn fra anden afdeling eller fra speciallæger fra andet speciale, vil den tilsynsgående læges funktion altid alene være rådgivning. Det bør uden undtagelse være den afdeling, hvortil patienten er henvist, der tager endelig stilling til, om de anbefalede undersøgelser eller behandlingsforslag skal iværksættes. Såfremt den kliniske afdeling, der varetager undersøgelse og behandling, ikke mener sig i stand til på faglig forsvarlig vis, at henvise til undersøgelse, er der intet i vejen for, at afdelingen beder den tilsynsgående læge om at udfærdige henvisning. Dette vil imidlertid kræve en henvendelse med en konkret anmodning om, at den tilsynsgående læge eller dennes afdeling udfærdiger henvisning.

Nævnet finder, at de læger fra neurologisk afdeling, , som der var involveret i behandlingen af , har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved at foreslå, at blev henvist til en MR-scanning.

Nævnet finder imidlertid, at burde have været henvist til MR-scanning den 23. august 1999 som anbefalet ved det neurologiske tilsyn, og at det var lægerne på medicinsk afdeling som havde ansvaret for at henvise ham dertil.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den læge, som var ansvarlig for, at henvisningen blev effektueret, sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge , til orientering.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

De læger på medicinsk afdeling, , som i perioden fra den 22. maj til den 3. juli 2000 var involveret i behandlingen , har ikke overtrådt lægeloven. Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, om der var blevet skrevet til , da resultatet af MR-scanningen forelå, at man havde anmodet om neurokirurgisk vurdering, idet han så fald have vidst, at scanningsresultatet var ved at blive vurderet, og at han senere ville modtage et endeligt svar.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den læge, som var ansvarlig for, at fik at vide, at man havde anmodet om en neurokirurgisk vurdering af MR-scanningen, sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge , til orientering.

Overlæge fra neurologisk afdeling, , har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 8. juni 2000.

Begrundelse


Det fremgår af sagen den 8. juni 2000, at det, da svaret på MR skanningen forelå den 12. maj 2000, var det usikkert om der forelå en lidelse, der kunne afhjælpes ved operation. Det blev således den 8. juni forelagt overlæge fra neurologisk afdeling, som på baggrund heraf henviste til neurokirurgisk vurdering. Efter neurokirurgisk vurdering, kunne der ikke tilbydes nogen form for radikal behandling af s sygdom, hvorfor han blev henvist til behandling i reumatologisk regi.

Nævnt finder, at det var relevant at afvente den neurokirurgiske vurdering, før fik endelig besked på undersøgelsens resultat, og nævnet således, at overlæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssig, om der var blevet skrevet til , da resultatet af MR skanningen forelå, at man havde anmodet om neurokirurgisk vurdering, idet han så fald have vidst, at scanningsresultatet var ved at blive vurderet, og at han senere ville modtage et endeligt svar.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den læge, som var ansvarlig for, at fik at vide, at man havde anmodet om en neurokirurgisk vurdering af MR-scanningen, sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge , til orientering.