Klage over opstået ardannelse efter brystløftoperation

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastik- og kosmetisk kirurgi for hans behandling af den 6. oktober 1999, den 22. februar 2000 og den 7. februar 2001 i .

Sagsnummer:

0229806

Offentliggørelsesdato:

1. april 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastik- og kosmetisk kirurgi <****> for hans behandling af <****> den 6. oktober 1999, den 22. februar 2000 og den 7. februar 2001 i <****>.

 

Hændelsesforløbopsøgte den 17. august 1999 speciallæge i med henblik på at få foretaget løftning af brysterne.

Den 6. oktober 1999 blev opereret af speciallæge for slappe bryster.

Den 16. oktober 1999 henvendte sig til speciallæge , idet der havde været blødning fra det ene bryst.

Den 26. november 1999 blev der aftalt fornyet operation. Den 22. februar 2000 foretog speciallæge reoperationen.

Den 14. november 2000 angav over for speciallægen, at der var store ar under brystvorten. Den 7. februar 2001 foretog speciallæge endnu en reoperation, idet der blev fjernet arvæv omkring brystvorterne.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At lægen ikke udførte s brystløftsoperation korrekt.

har hertil anført, at der efterfølgende er kommet store grimme ar omkring brystvorterne og under brysterne, samt at brysternes form ikke er særlig kønne.

Nævnets afgørelse af klagenSpeciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 6. oktober 1999, den 22. februar 2000 og den 7. februar 2001 i .

Begrundelse


Af journalen fremgår det, at led af slappe bryster, og at der var tendens til fedtdannelse omkring hofterne samt i ridebukseområdet på inderlårene og i knæregionerne.

Speciallæge har udtalt, at han indhentede sygehistorie og gennemførte en klinisk undersøgelse, hvor han fandt brysterne slappe. På baggrund heraf tilbød speciallæge at udføre en brystløftsoperation. Det blev aftalt, at der skulle foretages en fjernelse af overskydende hud.

Ifølge speciallæge informerede han før operationen både skriftligt og mundtligt om de komplikationer, der kunne forekomme i forbindelse med brystløftsoperationen, herunder også om den risiko, der er for, at arvævsdannelsen kan blive utilfredsstillende.

har ifølge udtalelsen til sagen ikke ønsket en vurdering af den information, der blev givet forud for behandlingen.

Før operationen var der ifølge journalen tegnet på s bryster.

Brystoperationen den 6. oktober 1999 blev ifølge journalen udført ved, at der blev fjernet et kileformet hudområde under det mørkfarvede område omkring brystvorten. Brystvorterne blev løftet op, og huden blev lukket, efter at blødningen var bragt til ophør. Det blev planlagt, at trådene omkring brystvorten skulle fjernes efter 3 uger.

Patientklagenævnet finder, at den operationsmetode, der blev anvendt, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det er et kendt forhold, at arvævsdannelse undertiden ikke bliver tilfredsstillende. Der kan ses som breddeforøgede ar under brystvortekomplekset, medens det andre gange ses som uskønne ar nedenunder brysterne. For at modvirke bred arvævsdannelse kan man anbefale at anvende plasterforbinding efter operationen i en længere periode.

Det blev, ifølge journalen, anbefalet til , at hun skulle anvende aflastende tape efter operationen for at modvirke en uhensigtsmæssig arvævsdannelse.

Ifølge anvendte hun en bred plasterforbinding og den sad på indtil den blev fjernet ved senere kontrol. Herefter anvendte en smallere plasterforbinding.

Ifølge journalen kom den 16. oktober 1999 i klinikken, da der i løbet af natten var løbet en del blod ud fra det ene bryst. Speciallæge fandt ved sin undersøgelse en 2 mm stor defekt svarende til det trekantede område i operationsarret. Der blev ved undersøgelse af brystet ikke fundet tegn på, at der var en blodansamling. Såret derefter blev lukket med to ekstra tråde.

Den 26. oktober 1999 blev trådene ifølge journalen fjernet. Speciallæge fandt ved sin undersøgelse, at det venstre bryst var pænt, men at der var 3 mindre sårdefekter på højre bryst. Der blev aftalt vask og forbinding samt fornyet kontrol efter yderligere 14 dage.

Ifølge journalen den 9. november 1999 fandt lægen ved sin undersøgelse brysterne pæne, men der var dog lige under brystvorten på højre side nogle små defekter på grund af reaktion fra de selvopløsende tråde.

Ved en efterfølgende kontrol fandt speciallæge fortsat lidt hængende bryster, samt at området omkring brystvorten var for lille. Det blev planlagt, at speciallæge skulle fjerne den nederste del af arret, idet området omkring brystvorten samtidig skulle gøres større med 3-4 mm.

Ifølge journalen blev der efterfølgende i to omgange med et års mellemrum foretaget korrektioner for at rette på ardannelsen, da der var skæmmende ar.

Sammenfattende finder Patientklagenævnet ikke anledning til kritik af speciallæge , idet undersøgelse og behandling blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.