Klage over manglende konstatering af kræftsvulst i venstre bryst

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 29. marts 2000 på radiologisk afdeling, .

Sagsnummer:

0230505

Offentliggørelsesdato:

28. november 2005

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 29. marts 2000 på radiologisk afdeling, <****>.

I februar 2000 opdagende under en ferie en knude i sit venstre bryst. Straks efter hjemkomsten gik hun til sin egen læge, som henviste hende til mammografi og scanning på radiologisk afdeling, .

Undersøgelsen blev foretaget den 29. marts 2000 af overlæge . Ved konsultationen blev der foretaget en føleundersøgelse af , ligesom der blev foretaget en mammografi- samt en ultralydsundersøgelse. Ifølge svaret var der formentlig tale om forkalkninger. Der var ikke mistanke om en ondartet lidelse, men fundet burde kontrolleres yderligere.

Den 1. marts 2001 skiftede til en anden praktiserende læge.

Den 17. april 2001 var til undersøgelse hos en speciallæge i gynækologi. Her nævnte knuden i brystet. Speciallægen undersøgte hende og henviste hende herefter til . Ved undersøgelse dér den 3. maj 2001, konstaterede man ved en vævsprøve, at der var tale om kræft i venstre bryst.

Klagen
Der er klaget over følgende:

- At ikke modtog en korrekt behandling af overlæge i forbindelse med mammografi- og ultralydsundersøgelse den 29. marts 2000.

Nævnets afgørelse af klagen
Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 29. marts 2000 på radiologisk afdeling, .

Begrundelse
Den 30. marts 2000 sendte overlæge svaret på undersøgelsen til s egen læge. Af svaret fremgår, at der ved føleundersøgelsen fandtes et ujævnt område med let øget vævstæthed i venstre bryst, men ingen egentlige knuder. Endvidere fremgår, at der på mammografien (sammenholdt med en mammografi fra 1998) sås en lidt tættere forandring af vævet i brysterne. Der blev endvidere foretaget en ultralydsscanning af begge bryster, som viste enkelte spredte slagskygger, formentlig på grund af forkalkninger, samt endelig en 10 mm velafgrænset godartet udseende knude i højre bryst.

Patientklagenævnet kan oplyse, at en slagskygge er en karakteristisk sort stribe som optræder, hvor ultralyden rammer en kraftigt reflekterende struktur, f.eks. en forkalkning. De fleste strukturer kan under passende omstændigheder afgive slagskygger, mens en ondartet knude ofte forårsager kraftig slagskyggedannelse.

Det er nævnets opfattelse, at mammografien, der blev foretaget den 29. marts 2000, er af god kvalitet og viser normale forhold. Der kan ses en del mikroforkalkninger, men ingen egentlige knudedannelser i venstre bryst. Der var på den baggrund ikke anledning til at foretage biopsi.

Sammenfattende finder nævnet, at overlæge i forbindelse med undersøgelsen af samt ved sin beskrivelse heraf har handlet i overensstemmelse med acceptabel faglig standard.