Klage over at vagtlæge ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse af patient med lændesmerter

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 30. oktober 2001 i lægevagtskonsultationen i .

Sagsnummer:

0230628

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2002

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 30. oktober 2001 i lægevagtskonsultationen i <****>.

Den 30. oktober 2001 kl 02.33 henvendte sig til lægevagten i med klager over smerter over korsbenet, som strålede fremover flankerne og bugen.

Vagtlæge , som undersøgte , foretog manipulationsbehandling og iværksatte behandling med let smertestillende medicin, samt tilrådede hende at rette henvendelse til egen læge, hvis generne fortsatte.

Den 1. november 2001 henvendte sig til egen læge, der konstaterede, at hun havde nyrebækkenbetændelse, og iværksatte antibiotisk behandling.

Klagen
Der er klaget over følgende:

- at vagtlæge ikke var tilstrækkelig omhyggelig ved konsultationen den 30. oktober 2001.

Ifølge foregik henvendelsen til lægevagten den 28. oktober 2001, men en undersøgelse viser, at i den pågældende periode kun rettede henvendelse den 30. oktober 2001, og at vagtlæge forestod undersøgelsen og behandlingen af hende.

Nævnets afgørelse af klagen
Vagtlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 30. oktober 2001. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om vagtlæge havde foretaget en urinstiksundersøgelse af s urin.


Begrundelse
Det fremgår af journalen den 30. oktober 2001 i forbindelse med s besøg i lægevagtskonsultationen i , at hun havde lavtsiddende lændesmerter.

Vagtlæge har i sin udtalelse til sagen anført, at angav at have smerter lavt over lænden, trækkende op langs rygsøjlen og ud i siderne. På forespørgsel benægtede at have haft blod i urinen, febersymptomer eller temperaturforhøjelse.

Vagtlæge foretog en objektiv undersøgelse af s ryg, som udløste smerter fra ledforbindelsen mellem korsben og bækken (sacroiliacaleddene). Ved objektiv undersøgelse af nyreregionerne fandtes ingen ømhed.

Vagtlæge angiver endvidere, at han forsøgte forsigtig manipulation af lænderyggen, men at dette ikke havde større effekt, hvorfor han anbefalede, at skulle tage noget svagt smertestillende medicin, samt eventuelt lægge ispakninger over de ømme ledområder. Han tilrådede hende desuden at rette henvendelse til egen læge, hvis generne fortsatte.

Patientklagenævnet finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at vagtlæge ikke behandlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om vagtlæge med henblik på at udelukke forekomst af nyresten eller infektioner i nyrene og urinvejene havde foretaget en urinstiksundersøgelse af s urin.