Klager inden for neurokirurgi

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 24. maj 2001 på neurokirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0230904

Offentliggørelsesdato:

1. december 2004

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 24. maj 2001 på neurokirurgisk afdeling, <****>.

 

Hændelsesforløb


Den 23.maj 2001 blev opereret på neurokirurgisk afdeling, , for en svulst på hjernen.

Den 24. maj 2001 blev overført fra intensivafdelingen til neurokirurgisk afdeling, .

Samme dag kl. 13.10 blev reservelæge tilkaldt, da efter toiletbesøg var faldet om på gangen. døde samme dag kl. 20.00.


KlagenDer er klaget over følgende:

1. At reservelæge , neurokirurgisk afdeling, , den 24. maj 2001 ikke foretog tilstrækkelige undersøgelser og behandling af .

Det er herved oplyst, at efter operationen ikke blev tilset af en fysioterapeut eller iført støttestrømper til forebyggelse af blodpropper, og at lægen ikke ville lytte til hendes døtres formodning om, at hun havde fået en blodprop, idet han skønnede, at der var tale om mavesår. Det er endvidere oplyst, at senere afgik ved døden på grund af blodpropper i lungen.

2. At reservelæge , neurokirurgisk afdeling, , den 24. maj 2001 ikke fandt grundlag for at flytte tilbage til intensiv afdeling, da hendes tilstand forværredes.

Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af på neurokirurgisk afdeling, , den 24. maj 2001.

BegrundelseDet fremgår af journalen den 23. maj 2001, at blev opereret for en formodet godartet svulst udgående fra hjernehinderne, og at operationen forløb planmæssigt.

Det fremgår videre af journalen den 24. maj 2001, at var velbefindende. Klokken 13.10 blev reservelæge tilkaldt, da var faldet på gangen i forbindelse med toiletbesøg. Ved den objektive undersøgelse fandt reservelæge , at blodtrykket var lavt (70/50), og han ordinerede væske ind i en blodåre.

Det fremgår endvidere af journalen, at reservelæge klokken 14.00 fortsat fandt, at havde lavt blodtryk (80/60) samt at hun var klamtsvedende, men bevidsthedsklar. Hun klagede samtidig over smerter i maven, og reservelæge ordinerede en karudvidende væske (Haes) for at bringe blodtrykket op. Samtidig ordinerede han blodprøver og en hjerteundersøgelse (EKG). Anæstesiafdelingen blev anmodet om et tilsyn, og ved dette tilsyn blev det skønnet, at s tilstand kunne skyldes en blodprop i lungerne, en blodprop i hjertet eller eventuelt et perforeret mavesår. Da fortsat klagede over smerter i maven, blev der foretaget et tilsyn fra mave-tarmkirurgisk afdeling.

Videre fremgår det af journalen, at det ved tilsynet fra mave-tarmkirurgisk afdeling blev konkluderet, at det kunne dreje sig om en sygdom i bughulen, og at der blev foreslået operation med eftersyn af bughulens organer. Forinden en sådan operation skulle finde sted, blev det besluttet, at de to andre mulige diagnoser skulle udelukkes. Der blev herefter foretaget et tilsyn fra hjerteafdelingen. Der blev endvidere foretaget en ultralydsundersøgelse af hjertet, som gav mistanke om blodpropper i lungerne.

Endvidere fremgår det af journalen, at blodpropperne ikke kunne behandles medicinsk, hvorfor der blev taget kontakt til lungekirurgisk afdeling med henblik på kirurgisk fjernelse af disse. Ved en kontrastundersøgelse af lungerne blev der på begge sider i lungerne påvist blodpropper. Efter samråd med en overlæge fra lungekirurgisk afdeling og bagvagten på neurokirurgisk afdeling blev det konkluderet, at det ikke var muligt at fjerne blodpropperne kirurgisk, og at blodfortyndende behandling var for risikabel på grund af den nyligt foretagne operation. Det blev herefter besluttet, at skulle overflyttes til intensiv afdeling, og at der skulle påbegyndes behandling med et stof til at nedsætte trykket i lungekredsløbet.

Videre fremgår det af journalen klokken 20.00, at udviklede hjertestop, og at der forgæves blev forsøgt genoplivning.

Nævnet kan oplyse, at der er en lang række tilstande, som kan forklare et lavt blodtryk efter en operation for en hjernesvulst, for eksempel ildebefindende som følge af kortvarigt puls- og blodtryksfald (vaso-vagalt tilfælde).

Nævnet finder, at reservelæge relevant mistænkte nogle af de væsentligste tilstande, herunder blødning fra mavesækken og blodprop i hjerte og lunger, og målrettede sine undersøgelser efter disse.

Nævnet finder videre, at det var relevant, at reservelæge undersøgte for en tilstand i bughulen, blødende mavesår eller lignende, da hun klagede over mavesmerter, og at der sideløbende hermed blev foretaget udredning for andre årsager til s tilstand.

Nævnet finder endvidere, at da det indenfor få timer blev klarlagt, at havde pådraget sig blodpropper i lungerne, blev hun forsøgt behandlet herfor med de til rådighed stående midler.

Nævnet kan oplyse, at blodpropper i lungerne ofte ses i forbindelse med langvarigt sengeleje. I sådanne tilfælde kan der iværksættes forebyggende behandling med blodfortyndende medicin og/eller støttestrømper (TED-strømper).

Det fremgår af journalen, at var oppegående dagen efter operationen, og på denne baggrund påbegyndes der normalt ikke forebyggende behandling.

Nævnet kan oplyse, at blodprop i lungerne er en relativt sjælden komplikation til den type operation, som havde gennemgået.

Nævnet finder efter en samlet vurdering, at reservelæge har behandlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.