Klage over manglende akut behandling

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på øjenafdelingen, , der var involveret i behandling af den 17. og 18. maj 2001.

Sagsnummer:

0230907

Offentliggørelsesdato:

1. december 2005

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på øjenafdelingen, <****>, der var involveret i behandling af <****> den 17. og 18. maj 2001.

Hændelsesforløb


Den 17. maj 2001 blev indlagt akut på øjenafdelingen, , idet hun havde bemærket en mørk skygge, der bredte sig udover venstre øjes synsfelt.

blev samme dag undersøgt af en reservelæge, der fandt, at øjenbaggrunden viste løsning af nethinden på grænsen af centrum. Reservelægen oplyste om fundene og om at operation ville blive drøftet den følgende dag.

Fredag den 18. maj 2001 blev s sygdomstilfælde forelagt ved morgenkonferencen, og det blev vurderet, at der ikke var grundlag for akut operation.

blev derefter opfordret til at tage hjem til og a henvende sig til egen læge. Imidlertid oplyste , at det ikke var muligt at kontakte egen øjenlæge en fredag eftermiddag, hvorfor det blev aftalt, at hun skulle henvende sig til øjenafdelingen på mandag den 21. maj 2001 om morgenen. Journalen fra øjenafdelingen, , blev derefter faxet til øjenafdelingen på .

blev den 21. maj 2001 opereret på .

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At lægerne vurderede, at der ikke var indikation for foretagelse af akut operation.

Det er herved anført, at som følge af, at hun ikke fik foretaget operationen akut, har fået nedsat synsevne til 20 % og orienteringssyn til 80 %.

Nævnets afgørelse af klagen

De læger på øjenafdelingen, , der var involveret i behandlingen af den 17. og 18. maj 2001 har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 17. maj 2001 kort før midnat blev indlagt på øjenafdelingen, , hvor hun blev undersøgt af en reservelæge, der konstaterede, at der på venstre øje var en udbredt, blæreformet (ballonerende) nethindeløsning, som også omfattede den gule plet (macula lutea). Synsstyrken på øjet måltes til fingertælling.

Det fremgår af administrerende overlæge s udtalelse til sagen, at det den 18. maj 2001 ved morgenkonference blev besluttet, at der ikke var indikation for akut operation, idet macula lutea havde løsnet sig. Beslutningen blev truffet i overensstemmelse med afdelingens gældende politik på området. Det blev endvidere besluttet, at man ville foretage operationen, såfremt det var muligt at fremskaffe personale fra anæstesiafdelingen, hvilket imidlertid ikke var muligt.

Videre fremgår det af overlæge s udtalelse til sagen, at herefter af en overlæge blev informeret om, at der ikke var indikation for akut operation, og at hun derfor blev udskrevet til øjenafdelingen på , hvortil hun var hjemmehørende.

Nævnet kan oplyse, at operationstidspunktet for en nethindeløsning (amotio retinae) afhænger af, om nethindens mest centrale område, macula lutea (Den gule plet), fortsat er tilliggende eller tillige har løsnet sig. Hvis macula lutea fortsat er tilliggende, er der størst chance for at bevare læsesynet, hvis nethinden opereres på plads inden for de første tre døgn efter, at diagnosen er stillet.

Nævnet kan videre oplyse, at har macula lutea derimod på diagnosetidspunktet løsnet sig, hvilket blandt andet viser sig ved en synsstyrke på 6/60 eller derunder, er chancen for at genvinde læsesynet minimal, hvadenten man opererer samme dag nethindeløsningen konstateres, eller venter en uges tid. I sådanne tilfælde er det reglen, at man maksimalt opnår en synsstyrke på 6/36 - oftest lavere. Årsagen er, at sansecellerne i centrum af macula lutea som følge af deres meget høje stofskifte, kun tåler at være løsnet fra årehinden (der forsyner dem med ilt og næringsstoffer) i få timer, hvorimod sansecellerne i resten af nethinden, som følge af et væsentligt lavere stofskifte kan overleve uden direkte kontakt med årehinden i ugevis og derfor genvinde deres fulde funktion igen, selv om nethinden først bringes på plads efter mere end en uges tid. Patienten genvinder da sit fulde orienteringssyn, men ikke læsesynet.

Nævnet må herefter antage, at årsagen til, at s læsesyn (synsstyrke) nu kun er 20% af det tidligere (svarende til 6/36), ikke er , at der ikke blev foretaget akut operation, men at hun havde nethindeløsning med løsning af macula lutea, hvor chancen for at genvinde læsesynet trods akut operation er minimal.

Det fremgår af brev af 15. oktober 2001, at hun den 19. maj 2001 blev indlagt på , men at der ikke blev foretaget akut operation, idet hun først blev opereret den 21. maj 2001.

Nævnet finder herefter, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at de involverede læger vurderede, at der ikke var indikation for akut operation.