Klage over manglende information om bivirkninger

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans information af i forbindelse med behandlingen den 25. marts 1999 på hans klinik i , jf. lov om patienters retsstilling §7.

Sagsnummer:

0231518

Offentliggørelsesdato:

20. august 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen den 25. marts 1999 på hans klinik i <****>, jf. lov om patienters retsstilling §7.

Hændelsesforløb

Den 23. februar 1999 blev undersøgt af speciallæge med henblik på fjernelse af en lille seneknude på venstre håndryg. Knuden blev fjernet den 25. marts 1999 i lokalbedøvelse.

Der er uenighed parterne imellem om, hvilken information der blev givet forud for indgrebet.

Den 12. maj 1999 konsulterede igen speciallæge , da der havde dannet sig en ærtstor knude i operationsarret. Knuden blev fjernet, og ved efterfølgende mikroskopisk undersøgelse viste det sig, at det drejede sig om en reaktion på den opløselige tråd.

Den 12. oktober 1999 blev undersøgt af en overlæge på ortopædkirurgisk afdeling, , som blandt andet fandt, at havde nedsat følesans på venstre hånd. Den 8. december 1999 fandt samme overlæge ved en operation to nervegrene, som var sammenvokset med arret.

Klagen

Der er klaget over følgende:
At ikke fik information inden indgrebet 25. marts 1999 om bivirkninger, herunder bivirkninger i form af beskadigelse af nerver og sovende fornemmelse i fingrene.

Nævnets afgørelse af klagen

Speciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 7, idet han ikke har informeret forud for indgrebet den 25. marts 1999.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at var til forundersøgelse hos speciallæge den 23. februar 1999, og at der blev aftalt fjernelse af en seneknude på venstre håndryg imellem 2. og 3. kno. Det fremgår ikke af journalen, om der blev givet information.

Videre fremgår det af journalen, at den 25. marts 1999 i lokalbedøvelse fik fjernet seneknuden. Det fremgår ikke af journalen om der blev givet information ved denne lejlighed.

Speciallæge har til sagen oplyst, at han den 23. februar 1999 orienterede om indgrebet, efterforløb inklusiv sygeperiode samt, at hun skulle holde hånden hævet over hjerteniveau det første døgn. Han informerede endvidere om indgrebets art, varighed og risici i form af infektion, blødning og påvirkning af følelsen i umiddelbar nærhed af operationssnittet. Informationen blev givet mundtligt.

Ifølge fik hun ikke information om bivirkninger, herunder bivirkninger i form af beskadigelse af nerver og sovende fornemmelse i fingrene.

Det er nævnets opfattelse, at der i et tilfælde som det foreliggende bør informeres om risikoen for påvirkning og overskæring af en eller flere af de små følenerver til fingrene, der passerer regionen, da et sådant fænomen er en relativ hyppig hændelse. Endvidere er det nævnets opfattelse, at man bør informere om en vis tendens til gendannelse af seneknuden, samt at der kan opstå infektion i operationssåret.

På baggrund af ovennævnte, herunder at speciallæge ikke har journalført, at han gav information, finder nævnet det ikke tilstrækkelig godtgjort, at speciallæge gav information til forinden indgrebet den 25. marts 1999. Nævnet finder derfor, at speciallæge har overtrådt § 7 i lov om patienters retsstilling.