Klage over overlæges behandling og information efter operation for grå stær

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hendes information til i forbindelse med behandlingen i perioden fra den 24. oktober 2000 til den 29. januar 2001 på øjenafdelingen, , jf. lov om patienters retsstilling §7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hendes behandling af den 29. januar 2001 på øjenafdelingen, .

Sagsnummer:

0232307

Offentliggørelsesdato:

1. december 2005

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes information til <****> i forbindelse med behandlingen i perioden fra den 24. oktober 2000 til den 29. januar 2001 på øjenafdelingen, <****>, jf. lov om patienters retsstilling §7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> den 29. januar 2001 på øjenafdelingen, <****>.

Hændelsesforløb


blev af en speciallæge i øjensygdomme under diagnosen dobbeltsidig grå stær henvist til en undersøgelse på øjenafdelingen, .

Den 5. oktober 2000 blev undersøgt ambulant af overlæge , som fandt grå stær på begge øjne, men mest udtalt på højre øje. Endvidere fandt hun aldersforandringer i den gule plet centralt i nethinden (macula lutea). Hun aftalte med , at der i første omgang skulle foretages en operation for grå stær på højre øje.

Operationen fandt sted den 24. oktober 2000. Den blev udført i lokalbedøvelse med implantation af en kunstig linse. Overlæge valgte på grund af et stort pres i øjet at anvende en meget tynd nylontråd i stedet for den sædvanlige selvopløsende tråd til at lukke snittet i hornhinden. Operationen forløb planmæssigt, men på grund af uro under operationen fra s side var det dog nødvendigt at efterlade små rester af linsekapslen. Disse rester resorberes normalt gradvist af sig selv efter operationen.

Efter operationen blev i perioden fra den 25. oktober 2000 til den 29. januar 2001 fulgt af overlæge ved 7 ambulante kontroller. Herefter blev hun afsluttet fra øjenafdelingens side. Hun havde da et syn på 0,7 på højre øje (med korrektion), og der var klart indblik i øjet og en pæn øjenbaggrund.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At overlæge den 29. januar 2001 afsluttede behandlingen af og anbefalede hende at købe nye briller uden at fjerne stingene i hendes højre øje eller informere hende om, at hun stadig havde sting i øjet, som skulle fjernes.

Nævnets afgørelse af klagen

Overlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til i forbindelse med behandlingen på øjenafdelingen, , i perioden fra den 24. oktober 2000 til den 29. januar 2001.

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med sin behandling af på øjenafdelingen, , den 29. januar 2001.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at overlæge ved operationen af den 24. oktober 2000 på grund af et stort pres i øjet valgte at anvende en meget tynd nylontråd i stedet for den sædvanlige selvopløsende tråd til at lukke snittet i hornhinden.

Nævnet kan oplyse, at der ved den mest almindelige operationsform for grå stær (den såkaldte fakoemulsifikation) sædvanligvis bliver anlagt et snit, som kun er få millimeter bredt, og som enten slet ikke behøver syning eller blot lukkes med en ganske tynd tråd (resorberbar sutur). Denne tråd går i opløsning og forsvinder af sig selv inden for få uger efter operationen.

Endvidere kan nævnet oplyse, at det imidlertid hos et fåtal af patienterne med grå stær bliver nødvendigt at forstærke såret ved syning med en tråd af nylon, som ikke opløses. Nylontråden er tyndere end den opløselige tråd (ca. 10 my (en hundrededel af en millimeter)), og den giver derfor kun sjældent anledning til ubehag. Til gengæld giver den en stramning i såret, som medfører en lille skævhed af hornhindens form og dermed en optisk brydning, det vil sige en såkaldt bygningsfejl (astigmatisme).

Videre kan nævnet oplyse, at en bygningsfejl medfører en en fortegning af billedet, som må rettes med specielle, brilleglas til henholdvis afstands- og læsebrug. Hos de fleste patienter aftager bygningsfejlen dog i løbet af et par måneder efter operationen, og derfor venter øjenlæger almindeligvis med at ordinere briller til patienter, der er syet med nylonsting, indtil de har konstateret, at de optiske forhold er stabile som i s tilfælde.

Endelig kan nævnet oplyse, at det hos nogle patienter, som er blevet syet med nylontråd, kan være nødvendigt at fjerne stingene efter stabiliseringen af de optiske forhold. Det er derfor almindelig praksis senest ved den afsluttende kontrol at gøre patienter med nylontråd bekendt med dette forhold, samt at informere dem om, at patienternes egen øjenlæge kan fjerne nylontråden senere, hvis tråden skulle volde gener.

Ifølge blev hun ikke efter operationen informeret om, at hun stadig havde sting i øjet, som skulle fjernes. Hun har endvidere anført, at hun i foråret og sommeren 2001 blev meget lysfølsom og havde svært ved at opholde sig udendørs, indtil stingene blev opdaget og fjernet.

Ifølge overlæge fik forud for operationen udleveret afdelingens skriftlige vejledning om grå stær operationer. Umiddelbart efter operationen fik ganske mange informationer, hvorfor hun muligvis ikke opfattede, at hun var blevet syet med nylontråd.

Overlæge har endvidere anført, at på intet tidspunkt i forbindelse med de nævnte kontroller har oplyst, at der skulle være gener fra trådene i hornhinden. Noget sådant er heller ikke noteret i journalen. Overlægen anfører videre, at såfremt havde angivet at have gener, ville hun straks have fjernet nylontrådene, men at fjernelse ikke er nødvendig, når trådene ikke generer.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og overlæge om informationen vedørende den nylontråd, som blev anvendt ved operationen den 24. oktober 2000.

Det fremgår af journalen, at overlæge umiddelbart efter operationen informeredes om, at hun måtte påregne hævelse af øjet, samt en lidt kraftigere reaktion generelt efter operationen end vanligt på grund de linserester, som overlægen havde måttet efterlade.

Det fremgår imidlertid ikke af journalen, at overlæge forud for operationen informerede om, at det kunne blive nødvendigt at anvende nylontråd ved operationen, og at denne type tråd ville kræve et særligt efterforløb. Det fremgår ej heller, at overlæge efter operationen informerede om, at hun havde syet med nylontråd, og at disse sting ikke var selvopløsende og derfor skulle fjernes ved øjengener.

Endvidere fremgår det ikke af det skriftlige informationsmateriale om operationer for grå stær, at der i særlige tilfælde kan anvendes nylontråd ved operationen. Tværtimod fremgår det, at der syes med en tynd tråd, som normalt forsvinder af sig selv.

Nævnet finder det herefter ikke tilstrækkelig godtgjort, at overlæge har opfyldt sin pligt til forud for operationen at informere om, at det ved operationen kunne blive nødvendigt at anvende nylontråd, og i kontrolperioden efter operationen om, at denne skulle fjernes ved øjengener.

Vedrørende klagen over, at overlæge den 29. januar 2001 anbefalede at købe nye briller, fremgår det af s klageskrivelse, at overlæge ved den sidste kontrol gav hende besked om, at alt var i fineste orden, og at hun kunne gå til en optiker og få nye briller. Det fremgår endvidere, at synet senere ændrede sig, og at hun derfor måtte skifte de meget dyre brilleglas ud.

Af overlæge s udtalelse til sagen fremgår det, at i forbindelse med den afsluttende konsultation formentlig blevet informeret om, at der nu ikke var noget i vejen for, at hun kunne få nye briller, idet de fleste patienter må påregne at skulle bruge briller efter en operation for grå stær.

På denne baggrund lægger nævnet til grund, at overlæge anbefalede at anskaffe sig nye briller, idet de optiske forhold på dette tidspunkt var stabile ved 3 på hinanden følgende kontroller.

Nævnet finder herefter, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at ordinere nye briller på dette grundlag.