Klager over diagnostik af brystkræft

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hendes undersøgelse og behandling af den 13. januar 1999 på røntgenafdelingen, .

Sagsnummer:

0232324

Offentliggørelsesdato:

20. december 2004

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hendes undersøgelse og behandling af <****> den 13. januar 1999 på røntgenafdelingen, <****>.

Hændelsesforløb

I januar 1999 bemærkede en knude i venstre bryst. konsulterede praktiserende læge , som henviste hende til mammografi den 5. januar 1999. På henvisningssedlen blev anført, at patienten gennem 2-3 måneder havde mærket en knude i venstre bryst. Knuden var placeret i midterlinien nedadtil i brystet (klokken 6). Knuden var ca. 1 cm. stor, fast og forskydelig i forhold til hud og underlag, der var ingen hævelse af lymfeknuderne i armhulen. På henvisningssedlen blev det endvidere anført, at var i hormonbehandling.

Undersøgelsen af s bryst ved mammografi og ultralydsundersøgelse foregik den 13. januar 1999 ved 1. reservelæge , røntgenafdelingen, .

Ved undersøgelsen blev brysterne vurderet til at være lidt knudrede, men uden svulster. Ved ultralydsundersøgelse fandtes flere vandsvulster (cyster), og i venstre bryst blev der udmålt en simpel cyste svarende til 14 mm. 1. reservelæge fandt herefter ikke indikation for yderligere udredning. blev sendt hjem med skriftlig og mundtlig instruktion i selvundersøgelse og oplysning om at henvende sig ved ændringer i brystet.

I november måned 2000 fandt , at vandcysten begyndte at genere, og gik til praktiserende læge , der henviste til fornyet mammografi. På henvisningen var anført, at den tidligere påviste vandsvulst var vokset betydeligt, idet den nu var synlig og målte 10-15 cm. i størrelse. Det blev noteret, at vandsvulstens beliggenhed nu var opadtil og yderligt i venstre bryst.

Den 13. november 2000 blev der foretaget fornyet mammografi ved afdelingslæge , røntgenafdelingen, . Afdelingslæge fandt en stor uskarp afgrænset knudret bløddelsfortætning i øvre ydre del af venstre bryst.

Der var nu tale om stærk mistanke til kræft, og ved undersøgelse på kirurgisk afdeling på fandtes foruden svulst i brystet flere forstørrede lymfekirtler i vestre armhule. Der bliver derefter foretaget fjernelse af venstre bryst, som viste kræftsvulst med spredning til lymfeknuderne i venstre armhule.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling, idet det blev vurderet, at den knude hun havde opdaget i venstre bryst var en godartet vandcyste. Der blev således ikke taget nogen prøve af cysten, og der blev endvidere ikke aftalt nogen efterfølgende kontrol.

Nævnets afgørelse af klagen

1. reservelæge , røntgenafdelingen, , har ikke overtrådt lægeloven ved sin undersøgelse af den 13. januar 1999.

Begrundelse

Det fremgår af journaloplysningerne for den 13. januar 1999 at 1. reservelæge foretog en undersøgelse af s bryster i form af føleundersøgelse, mammografi og ultralydscanning. Hun påviste flere cystiske processer i venstre bryst, specielt en 14 mm stor cyste beliggende kl. 6 i venstre bryst. Det hun ved de tekniske undersøgelser kunne konstatere, svarede til det, hun konstaterede ved føleundersøgelsen.

Der foreligger en affotografering af billedskærmen af denne fundne cyste. Mammografien viser en typisk cyste med tæt kirtelstruktur på begge sider, men ingen afgrænselig svulst og specielt intet, der skulle give mistanke om en ondartet svulst.

Patientklagenævnet skal bemærke, at den knude, der senere diagnosticeres som ondartet ved en undersøgelse den 11. marts 2000, er beliggende i øvre ydre del af brystet. Den ses både på mammografien og ultralydscanningen som ondartet. Det er Patientklagenævnet opfattelse, at den imidlertid ikke var konstaterbar ved føleundersøgelse eller ved mammografi i 1999 og efter 1. reservelæge s beskrivelse heller ikke var synlig ved ultralydscanning.

Sammenfattende finder nævnet ikke at kunne kritisere 1. reservelæge for sin undersøgelse af den 13. januar 1999, ligesom nævnet ikke finder at kunne kritisere, at 1. reservelæge ikke foranstaltede yderligere udredning.