Information og samtykke samt journalføring heraf

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge , ortopædkirurgisk afdeling, , for hendes behandling og information af den 29. januar 2001.

Sagsnummer:

0233430

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****>, ortopædkirurgisk afdeling, <****>, for hendes behandling og information af <****> den 29. januar 2001.

Hændelsesforløb

slog den 26. januar 2001 sin venstre lillefinger under ridning. Hun blev samme dag undersøgt på røntgenafdelingen, , og undersøgelsen viste, at der var kommet en afsprængning af et stykke knogle på lillefingeren, således at ledfladen var trykket ned (fractura condylis medialis phalangis intermedius dig. V man. sin). På dette grundlag tilbød ortopædkirurgisk afdeling , at knoglen blev sat på plads ved et operativt indgreb (osteosyntese).

Den 29. januar 2001 blev derfor genindlagt på ortopædkirurgisk afdeling, . Indgrebet blev foretaget i lokalbedøvelse samme dag af overlæge . Efter operationen viste røntgenbillederne, at brudfladerne nu sad i god stilling. blev udskrevet den 30. januar 2001.

Ved den ambulante kontrol på ortopædkirurgisk afdeling den 6. februar 2001 viste røntgenbillederne fortsat uændret god stilling af knoglestykkerne, og den 20. februar 2001 fik fjernet trådene fra såret samt den anvendte metaltråd og blev startet på bevægetræning af venstre lillefingers mellemled. Ved ambulant kontrol den 16. marts 2001 fandt overlæge , at s bøjeevne i mellemleddet var meget fin, men det kneb lidt mere med bøjeevnen i yderleddet på 5. finger.

kom den 3. maj 2001 til en afsluttende ambulant kontrol, og da fandt man bevægeligheden i venstre lillefingers mellemled meget begrænset, men fandt ikke indikation for at foretage et operativt indgreb på lillefingerens sener for at bedre dette.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At ikke fik foretaget en korrekt operation, idet den har medført, at hun ikke kan bruge fingeren på grund af, at de to yderste led er helt stive og tykke.

har anført, at der nu er konstant ømhed, kløe og hævelse i venstre lillefinger, og at de to yderste led er stive og derved svækker hele grebet i hånden samt at lillefingeren er bulet og kroget og meget udsat, da den stritter ud fra hånden.

2. At ikke forinden operationen fik tilstrækkelig information om de risici, der var forbundet med operationen, idet hun ikke blev oplyst om, at operationen kunne medføre, at de to yderste led kunne blive helt stive og tykke med den følge, at hun ikke kan bruge fingeren.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin operation den 29. januar 2001.

Begrundelse

Det fremgår af sagen, at pådrog sig et kompliceret brud i venstre lillefingers mellemstykke involverende mellemleddet.

Det fremgår af operationsbeskrivelsen, at overlæge ved operationen søgte at genskabe ledfladen ved at løfte ledfladen på plads og fiksere den med et stykke ståltråd. I øvrigt tog hun hensyn til de strukturer, såsom nerver og kar, der var beliggende i operationsfeltets nærhed.

Efter operationen henviste overlæge patienten til ergoterapi med henblik på bevægetræning.

Patientklagenævnet kan oplyse, at et brud, der inddrager sammentrykning af en ledflade er alvorligt hvad enten det drejer sig om større led eller et mellemled i en finger. Risikoen for gener, specielt i form af stivhed er betydelig. Genskabning af ledfladen regnes for at mindske risikoen for senfølger. Rehabilitering efter en sådan skade kan vare i mange måneder og bedring kan fortsat forekomme efter lang tid.

Sammenfattende finde Patientklagenævnet, at overlæge har behandlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af forud for operationen den 29. januar 2001.

Begrundelse

Det fremgår af journalen for den 29. januar 2001, at overlæge informerede om det operative indgreb, efterbehandling, forventet resultat, samt risko for slidgigt og bevægeindskrænkning i leddet og eventuelle komplikationer. accepterede på denne baggrund indgrebet

Nævnet skal bemærke, at information angående fortykkelse og stivhed må anses for at være indeholdt i den information, der vedrører slidgigt og nedsat bevægelighed.

Nævnet kan oplyse, at forbigående stivhed og fortykkelse af fingrene er almindeligt efter en fingeroperation. Stivheden i den opererede finger kan være et alvorligt handikap. Man kan imidlertid ikke betragte det som en komplikation, da dette handikap skønsmæssigt ville være betydeligt værre, hvis man undlod operation.

Sammenfattende finder Patientklagenævnet, at overlæge har informeret i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.