Klage over en brystreducerende operation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for hendes journalføring af behandlingen af , den 17. og 19. april 2001, jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for hendes behandling af den 17., 19. og 23. april 2001.

Sagsnummer:

0233624

Offentliggørelsesdato:

1. maj 2004

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for hendes journalføring af behandlingen af <****>, den 17. og 19. april 2001, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for hendes behandling af <****> den 17., 19. og 23. april 2001.

En 61-årig kvinde fik den 17. april 2001 foretaget en brystreducerende operation af højre bryst hos en speciallæge i plastikkirurgi. Tilsvarende operation blev foretaget den 19. april 2001 af venstre bryst.

I forbindelse med forbindingsskift den 23. april 2001 oplyste patienten, at hun havde ondt i ryggen og i hovedet. Den 23. april 2001 om aftenen fik patienten kulderystelser og temperatur forhøjelse til 39,2, hvorfor hun blev indlagt på plastikkirurgiske afdeling, hvor indlæggelsesdiagnosen var mulig postoperativ sepsis, det vil sige blodforgiftning efter operation. Ved undersøgelsen blev der konstateret rødme omkring brystvorten på venstre bryst, medes højre bryst var upåfaldende uden mistanke om infektion.

Hverken den 26. eller 27. april 2001 var der ifølge journalen mistanke om ansamlinger eller byldedannelse. Den 28. april 2001 fandtes en inficeret blære på venstre bryst uden relation til operationsarret. Ved en utralydsscanning samme dag blev det konstateret tegn på en dybere liggende byld.

Den 29. april 2001 om aftenen blev opereret med udtømmelse af en byld i venstre bryst.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At speciallæge i plastikkirurgi ikke udviste tilstrækkelig omhu ved sit indgreb, idet få dage efter fik konstateret infektion i venstre bryst.

Nævnets afgørelse af klagenSpeciallæge i plastikkirurgi har ikke overtrådt lægeloven ved sin operation af den 17. og 19. april 2001.

BegrundelseDet fremgår af journalen, at den 17. april 2001 fik foretaget brystreduktion på højre side, hvor hun fik fjernet 290 gram væv og brystvorten blev løftet 7 cm. Der blev efterfølgende syet med vinylknuder. Den 19. april 2001 blev der foretaget brystreduktion på venstre side med fjernelse af 280 gram væv.

Af journalen fremgår videre, at ved kontrolbesøg den 23. april 2001 oplyste, at hun havde ondt i ryggen og hovedpine. Ifølge oplysningerne i journalen samt udtalelse til sagen fra speciallæge fandt hun ikke grundlag for at mistænke feber. havde upåfaldende reaktionsløse ar, men da der var en lille antydning af rødme i et område 4-5 cm over venstre brystvorte, startede speciallægen på beskeden mistanke om infektion antibiotisk behandling med Diclocil og Rocilin. Der blev herefter aftalt kontrol to dage senere og blev endvidere henvist til egen læge på grund af hovedpinen, idet denne angiveligt var en hyppigt forekommende foreteelse.

Patientklagenævnet kan oplyse, at postoperativ infektion efter en reduktionsplastik, er en almindelig kendt komplikation, der optræder i ca. 5-10% af operationerne, dog oftest i mindre grad.

Sammenfattende finder nævnet, at speciallæge har behandlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, og nævnet finder således ikke at kunne kritisere, at speciallægen den 23. april 2001 ikke fandt indikation for yderligere behandling.

Nævnet finder derimod, at speciallæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin journalføring af behandlingen, idet det ikke af journalen fremgår hvilken præoperativ information der blev givet, ligesom det ej heller er oplyst hvilken operationsmetode, der blev anvendt den 17. og 19. april 2001.