Klager over manglende indlæggelse ved feber og forhøjede levertal

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af den 22. og den 24. januar 2002 i lægehuset.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i den 25. og den 31. januar 2002 i lægehuset.

Sagsnummer:

0233809

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2004

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 22. og den 24. januar 2002 i lægehuset.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i den 25. og den 31. januar 2002 i lægehuset.

Hændelsesforløbhenvendte sig til sin praktiserende læge den 22. januar 2002, da han havde haft over 39 grader i feber gennem 4 dage. Han havde yderligere nogle dage forud samt en måned forud haft lignende temperaturforhøjelser. Udover at have feber havde han trykken nedadtil i venstre side af bughulen.

Ved læge s undersøgelse af blev der fundet normale forhold bortset fra, at der var blod i urinen. Der blev foretaget urindyrkning. Da fortsat havde høj feber, blev han på ny set i konsultationen af læge den 24. januar 2002. havde stadigvæk feber og var blevet forkølet. Læge tog blodprøver. Hun kunne konstatere, at der var forhøjet sænkning (60).


Den 25. januar 2002 blev set af praktiserende læge . Temperaturen var nu 37,7. Læge tog flere blodprøver, der viste, at der var let forhøjet galdefarvestof i blodet. blev herefter henvist til ultralydsundersøgelse af lever og galdeveje. Der blev endvidere henvist til røntgenundersøgelse af hjerte og lunger.

Undersøgelserne blev foretaget den 30. januar 2002, og blev på ny set af læge dagen efter. Temperaturen var 38,4. Der var fortsat ingen ledsagesymptomer til den nu længerevarende febertilstand. Svar på ultralydsundersøgelse og røntgenundersøgelse viste, at forholdene omkring hjerte og lunger samt lever og galdeveje var normale. Læge kontaktede et hospital telefonisk og fik en ambulant tid til den 6. februar 2002 med henblik på videre undersøgelse.

Den 4. februar 2002 blev indlagt akut på .

KlagenDer er klaget over følgende:

At læge og læge ikke på et tidligere tidspunkt indlagde på et hospital i forbindelse med, at han havde haft feber i en længere periode. Det er oplyst, at han har fået fjernet den ene hjerteklap.

Nævnets afgørelse af klagenLæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 22. og den 24. januar 2002 i lægehuset.

Læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 25. og den 31. januar 2002.

BegrundelseDet fremgår af journalen de 22. januar 2002, at henvendte sig på grund af, at han havde haft feber i et par dage før jul, fra den 16. til den 18. januar 2002 og igen fra den 18. til den 22. januar 2002. I alle perioderne havde han feber på over 39 grader.

Ifølge journalen blev systematisk udspurgt om, hvilke symptomer han havde. Han havde endvidere trykken i den nederste del af maven. Læge undersøgte urinen, og der var udslag for blod i urinen. Ved undersøgelse af mave og nyre, samt lytteundersøgelse af hjerte og lunger (st.c & st.p.) var der intet unormalt (i.a. intet abnormt).

Det fremgår af journalen den 23. januar 2002, at urindyrkningen ikke viste vækst af bakterier, men da fortsat havde feber, fik han en tid til den følgende dag.

Ifølge journalen den 24. januar 2002 havde stadig feber, men var nu blevet forkølet. Læge tog diverse blodprøver og afsluttede sit journalnotat med, at det kunne blive nødvendigt med indlæggelse med henblik på at finde årsag til feberen.

Videre fremgår det af journalen den 25. januar 2002, at henvendte sig igen med feber. Ved undersøgelsen havde han feber på 37,7 grader. Læge fandt ved sin undersøgelse, at det hvide i øjnene var farvet gult (let icteriske sclerae). Ved undersøgelse af maven var leveren forstørret (hepatomegali) i den øverste del af maven. havde ikke hudkløe, han røg ikke, men drak 6 genstande dagligt. For at undersøge leveren nærmere blev han henvist til ultralydsskanning.

Nævnet kan oplyse, at såfremt det hvide i øjnene er gult og der er hudkløe, kan det være tegn på en leversygdom.

Det fremgår af journalen, at blodprøver taget den 24. januar 2002 viste let forhøjede infektionstegn (leucocyttal) og let påvirkede leverprøver.

Ifølge journalen den 31. januar 2002 blev undersøgt på ny af læge . Ultralydsundersøgelse af lever og galdeveje havde vist normale forhold. Ved undersøgelsen havde han 38.4 grader i feber. Der var ingen ledsagesymptomer, og der blev foretaget en undersøgelse af urinen, der var normal. Da læge ikke kunne finde årsagen til feberen blev der aftalt en tid til undersøgelse i medicinsk ambulatorium.

Den 1. februar 2002 modtog læge beskrivelse af røntgenundersøgelse af hjerte og lunger, samt lever og galdeveje. Undersøgelsen viste normale forhold.

Nævnet kan oplyse, at tegn på en ødelagt hjerteklap, oftest forårsaget af bakterieangreb på selve klappen, er langvarig feber, trykken i brystet, luftbesvær specielt ved anstrengelse, hoste, hævede ben samt træthed.

Det er nævnets vurdering, at bortset fra feber ikke havde symptomer på en hjerteklaplidelse.

Det er endvidere nævnets vurdering, at både læge og læge forsøgte at finde årsagen til feberen ved forskellige undersøgelser, herunder urinundersøgelse, laboratorieundersøgelse, røntgenundersøgelse af hjerte og lunger, ultralydsundersøgelse af lever og galdevej, og da alle undersøgelserne faldt negativt ud, blev henvist til videre undersøgelse på en medicinsk afdeling.

Nævnet finder, at der ikke var prøvesvar eller symptomer, der indikerede en akut indlæggelse, før fik besvimelsestilfælde den 4. februar 2002, og da blev han indlagt med det samme.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af læge og læge , idet undersøgelser og behandling blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.