Klage over utilstrækkelig undersøgelse af hånd efter fald

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sundhedsmedhjælper for hendes behandling af den 11. maj 2001 på .

Sagsnummer:

0234001

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2003

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Social- og sundhedsassistenter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sundhedsmedhjælper <****> for hendes behandling af <****> den 11. maj 2001 på <****>.

Hændelsesforløb, der var 33 år, væltede den 11. maj 2001 på cykel. stod senere samme dag og talte med sin mor på , da sundhedsmedhjælper kom til.

Sundhedsmedhjælper kikkede på hånden og oplyste til , at han skulle henvende sig på sygehuset næste dag, såfremt smerterne blev værre.


bestilte først tid til røntgen af hånden den 15. juni 2001. Undersøgelsen viste, at der var en fraktur, som var ophelet skævt, og at ledfladen var drejet 5 grader.

Klagen


Der er klaget over følgende:

- at sundhedsmedhjælper ikke foretog tilstrækkelig undersøgelse af s håndled efter faldet den 11. maj 2001.

Nævnets afgørelse af klagenSundhedsmedhjælper har handlet fagligt korrekt ved behandlingen af . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om hun havde journalført konsultationen.

BegrundelseIfølge sundhedsmedhjælper s udtalelse til sagen tilså hun hånden, men fandt ikke, at der var noget brud, da kunne bevæge venstre hånd og håndled. Der var ingen hævelse og ingen misfarvninger.

Sundhedsmedhjælper fandt ifølge sin udtalelse en 5 krone stort hudafskrabning på hånden, hånden blev vasket og blev derefter forbundet med et elastikbind.

fik besked på, at han skulle henvende sig på sygehuset næste dag, hvis smerterne blev værre eller håndleddet begyndte at hæve. Han henvendte sig ikke igen.

Sundhedsmedhjælper har oplyst, at hun opfattede s henvendelse som et besøg til moderen, som arbejdede på skadestuen og ikke som en egentlig konsultation.

Det er nævnets vurdering, at besøget må opfattes som en egentlig konsultation.

Sundhedsmedhjælper anførte ikke oplysninger om henvendelsen i kardex.

Det er nævnets opfattelse, at det er væsentligt, at bestemte forhold noteres i kardex af hensyn til den fortsatte behandling.

Sammenfattende finder nævnet ikke anledning til kritik af sundhedsmedhjælper for den foretagne behandling, men nævnet finder, at det havde været hensigtsmæssigt, om hun havde anført oplysninger om undersøgelsen i kardex.