Klage over manglende diagnosticering af brystkræft.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 4. oktober 2000 på kirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0234205

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2003

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 4. oktober 2000 på kirurgisk afdeling, <****>.

 

Hændelsesforløb

, der på undersøgelsestidspunktet var 32 år, blev af egen læge henvist til kirurgisk afdeling, , på grund af smerter i venstre bryst.

Overlæge , foretog den 4. oktober 2000 en undersøgelse, hvorved der ikke blev rejst mistanke om noget ondartet som årsag til smerterne, og der blev ikke iværksat supplerende billeddiagnostiske undersøgelser.

8 måneder senere var s smerter tiltage så meget, at hun ikke kunne bevæge venstre arm. Hun blev undersøgt af en speciallæge i kirurgi, som fandt en knude i brystet, og ved efterfølgende operation blev der fundet kræft i brystet med spredning til 2 ud af 18 fjernede lymfeknuder.

Klagen


Der er klaget over følgende:

- at lægen ikke foretog eller iværksatte foretaget tilstrækkelige undersøgelser med henblik på afklaring af årsagen til smerter i venstre bryst.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 4. oktober 2000.

Begrundelse


havde forud for undersøgelsen ikke mærket nogen knude i brystet.

Overlæge foretog ifølge journalen en klinisk undersøgelse af s bryst og de omkringliggende lymfeknuder og brystvægmuskler. Han fandt ifølge journalen ingen knuder i brystet og ingen hævede lymfeknuder, men fandt ømhed ved tryk på musklerne mellem ribbenene. Hans konklusion var, at s symptomer stammede fra brystvægmusklerne, og han fandt ingen grund for yderligere undersøgelse.

Af overlæge s udtalelse til sagen fremgår, at der ifølge afdelingens procedurer ikke foretages supplerende billeddiagnostiske undersøgelser hos patienter, der er yngre end 34 år, med mindre der er suspekte fund.

Overlæge fandt på baggrund af sygehistorien, sin undersøgelse og s alder ikke grundlag for yderligere undersøgelse, idet han mente, at der var tale om ømhed af muskulaturen.

Nævnet kan oplyse, at afdelingens procedurer følger reglerne for visitation af kvinder til diagnostik af mammalidelser (sygdomme i bryst) i det pågældende amt. Under pkt. 3 i visitationsreglerne står, at kvinder under 35 år...... med mammasymptomer oftest udredes uden mammografi.

Der er ikke enighed blandt specialister om, hvorvidt billeddiagnostisk undersøgelse i alle tilfælde bør anvendes i en situation som den foreliggende.

Det er herefter nævnets vurdering, at overlæge ved sin undersøgelse har fulgt afdelingens retningslinier, og nævnet finder således ikke anledning til kritik af den foretagne undersøgelse.