Klage over placering af saltvandsproteser

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 14. november 2000 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygehuslæge for hans information af forud for operationen den 14. november 2001 på kirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0234310

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 14. november 2000 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygehuslæge <****> for hans information af <****> forud for operationen den 14. november 2001 på kirurgisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb

, der var 62 år, havde i 1978 fået fjernet begge brystkirtler på grund af forstadier til kræft. Hun havde efterfølgende haft indsat silikoneproteser, som var blevet fjernet i begyndelsen af 1990erne på grund af udsivning af silikonekernen. havde senere fået indsat silikoneproteser, som var fjernet i 1995.

blev henvist af egen læge, da hun atter ville forsøge at få indsat brystproteser. Den 14. september 2001, var hun var til forundersøgelse på kirurgisk afdeling, , hvor hun blev undersøgt af læge.

Ved forundersøgelsen den 14. september 2001 anbefalede læge , at indsætte den mindst mulige, saltvandsfyldte brystprotese. gav på den baggrund samtykke til, at operationen skulle udføres med de af foreslåede proteser.

Den 14. november 2001 blev proteseoperationen udført af læge . De første dage efter operationen var præget af lidt flere smerteklager end normalt. Det største problem var dog placeringen af proteserne, som sad for højt oppe.

I forbindelse med udskrivelsen anbefalede læge , at kom til kontrol efter fire måneder. var imidlertid så utilfreds med resultatet, at hun blev genindlagt den 28. november 2001, hvor begge proteser blev fjernet.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• at læge ikke foretog en korrekt behandling af i forbindelse med en operation, hvor hun fik indopereret brystproteser.

Nævnets afgørelse af klagen

Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af <***> den 14. november 2001 på kirurgisk afdeling, .

Læge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af forud for operationen den 14. november 2001.

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 14. september 2001, at var interesseret i at få indsat interne proteser. Ved undersøgelse af hende fandt læge , at huden var temmelig løs med en del indtrækninger over de manglende bryster.

Det fremgår endvidere af journalen den 14. september 2001, at det blev aftalt, at skulle have de mindste pæreformede saltvandsproteser ilagt.

Ifølge journalen den 14. november 2001 blev operationen udført af læge . Det fremgår af operationsbeskrivelsen, at der blev indledt med, at der blev dannet et hulrum svarende til området, der var fortegnet efter skabelon med vågen i stående stilling. Hulrummet blev dannet under den store brystmuskel. Efter at protesen var kontrolleret for utætheder og prøveoppustet, blev den indlagt i hulrummet på begge sider, og der blev påfyldt 280 ml. saltvand. Ved operationen konstaterede læge , at vævet på højre bryst nedadtil i regionen var meget stramt og hårdt. Selve operationsforløbet var i øvrigt ukompliceret.

Det er nævnets vurdering, at den anvendte metode med, at indsætte saltvandsproteser ind under muskulaturen, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen den 16. november 2001, at var plaget af smerter, og af udskrivningsbrevet fremgår det, at hun stadig havde smerter samt at proteserne var placeret for højt. Der blev aftalt en kontroltid 4 måneder senere, men kom allerede den 28. november 2001, da hun stadig havde smerter og da proteserne stadig var for højt placeret.

Nævnet kan oplyse, at displacering med speciel projektion opadtil er en almindeligt forekommende komplikation.

Det er nævnets vurdering, at læge burde have forudset, at det ville være vanskeligt at korrigere s tilstand med at placere saltvandsproteser under muskulaturen, uden at angribe de ar og forandringer, som findes i huden og underhuden.

Det er endvidere nævnets vurdering, at resultatet af operationen er udtryk for, at der ikke blev taget højde for de ar og forandringer, der var i huden. Videre er det nævnets vurdering, at resultatet ikke ville være blevet bedre, såfremt man havde ventet med at fjerne proteserne.

Nævnet finder herefter anledning til kritik af læge , idet behandlingen ikke blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen den 14. september 2001, at blev informeret og gav sit samtykke til saltvandsproteserne og selve operationen.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af læge s information af forud for operationen den 14. november 2001.