Klage over for sen igangsættelse af fødsel ved overbåren graviditet og mistanke om svangerskabsforgiftning

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 18. oktober 2001 på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0234404

Offentliggørelsesdato:

20. december 2002

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 18. oktober 2001 på <****>, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb


var førstegangsfødende, 34 år og i graviditetsuge 42, da hun den 18. oktober 2001 blev indlagt på med henblik på kontrol af svangerskabsforgiftning.

blev undersøgt af overlæge , der fandt, at hun havde et blodtryk på 165/95, og væskeophobning (ødemer) Der blev foretaget en ultralydsscanning incl. flowundersøgelse (der viser blodgennemstrømningen i navlesnoren), der viste fostervægt 3566 g og normale forhold, dog tegn på nedsat fostervand, samt en fostervægt på 3566 g. Overlæge fandt på denne baggrund indikation for igangsættelse af fødslen, og kontaktede fødegangen. Igangsættelsen blev planlagt til den 22. oktober 2001.

Imidlertid henvendte sig den 21. oktober 2001 på grund af veer og tegnblødning. Der blev fundet manglende fosterhjerteaktivitet, og fødte natten til den 22. oktober 2001 en dødfødt velskabt pige.

Indberetning


Sundhedsstyrelsen har indberettet overlæge s behandling af den 18. oktober 2001 på

Nævnets afgørelse af indberetningen.


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 18. oktober 2001 på .

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 5. oktober 2001, at blev indlagt i graviditetsuge 40 + l uge på grund af pandehovedpine og blodtryksforhøjelse og lette væskeophobninger (ødemer). oplyste, at hun ikke drak mere væske end en liter dagligt. En jordemoder fandt ved undersøgelsen, at fostret var i hovedstilling og at hovedet sad fast i bækkenindgangen, Samt at der var god hjertelyd og foretog fosterskøn til 3600 gram. Videre fremgår det, at fik foretaget en CTG- undersøgelse (en samtidig registrering af fosterets puls og moderens veaktivitet), som var normal, og blodtryk blev målt til 140-130/80. blev opfordret til at indtage mere væske, og blev udskrevet til senere kontrol.

Nævnet kan oplyse, at symptomer som forhøjet blodtryk, protein i urinen samt hovedpine ses ved svangerskabsforgiftning.

Ifølge journalen af den 18. oktober 2001 viste fornyet CTG- undersøgelse normale forhold med basislinje 125-130 slag/min. Normal variationsbredde og reaktive accelerationer, % decelerationer, + normale fosterbevægelser.

Videre fremgår det af journalen den 18. oktober 2001, at overlæge ved undersøgelsen af fandt, at hun var velbefindende og havde et blodtryk på 165/95 og ingen protein i urinen og dermed ingen subjektive symptomer på svangerskabsforgiftning. Der blev foretaget ultralydsscaning inclusiv doppler-flowmåling, der viser blodgennemstrømningen i navlesnorens blodårer med henblik på at vurdere barnets tilstand. Denne undersøgelse viste et foster i hovedstilling med fosterskøn på 3566 g, samt fostervand (amnion på 2 – 3, normalværdi er over 5, samt navlesnorsgennemstrømning (pulsatility index på 0,77-0,72), værdien er mindre end normal værdi). Ifølge journalen planlagde overlæge igangsættelse til den 22. oktober 2001.

Det er nævnets opfattelse, at ultralydsscaningen inclusiv doppler-flowmåling viste øget modstand mod blodets strømning gennem navlesnoren. Nævnet kan oplyse, at en sådan øget modstand er et udtryk for nedsat funktion af moderkagen (placentainsufficiens).

Ifølge afdelingens instruks for gradivitas prolongatum, skal der på første hverdag efter graviditetsuge 42 foretages kontrol af graviditeten, herunder CTG og ultralydsundersøgelse med måling af fostervand og ved nedsat fostervand tillige pulsatility index på navlesnoren. Ved normalt fund bør der herefter fra uge 42 + 0 foretages kontrol 2 gange ugentligt, og fra uge 42 + 4 foretages daglige kontroller. Ved mistanke om utilstrækkelig funktion af moderkagen (placentainsufficiens) skal der tilbydes kontrolindlæggelse på fødeafdeling med henblik på vurdering af igangsættelse.

Ifølge overlæge s udtalelse var det ikke muligt at planlægge igangsættelse til den 19. oktober 2001, idet tiderne til igangsættelse var booket op, og overlæge accepterede, at kunne møde til igangsættelse af fødslen mandag den 22. oktober 2001.

Nævnet kan oplyse, at det er kendt, at risikoen for fosterdød stiger betydeligt efter graviditetsuge 42, og såfremt der bliver påvist afvigelser i navlesnorsgennemstrømningen eller fostervandsmængde, vil der være en betydelig øget risiko for iltmangel hos fosteret og dermed fosterdød.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed den 18. oktober 2001, idet han burde have indlagt med henblik på observation og yderligere undersøgelser indtil igangsættelse af fødslen kunne iværksættes, henset til s overbårne graviditet, forhøjet blodtryk (mistanke om svangerskabsforgiftning) og konstateringen af nedsat fostervand.