Klage over utilstrækkelig undersøgelse af 36-årig patient med smerter i brystkassen og vejrtrækningsbesvær

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 16. december 2001 i vagtlægekonsultationen på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0234415

Offentliggørelsesdato:

20. december 2002

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 16. december 2001 i vagtlægekonsultationen på <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 16. december 2001 kontaktede lægevagten telefonisk på grund af smerter i brystet og vejrtrækningsbesvær.

blev undersøgt af vagtlæge , der konkluderede, at havde akut hold i brysthvirvelsøjlen (thoracalt facetsyndrom), og ordinerede smertestillende behandling.

Den 20. december 2001 henvendte sig til egen praktiserende læge, som foranledigede akut røntgenundersøgelse af lungerne. Denne undersøgelse viste højresidig lungebetændelse, og at højre lunges underlap var konsolideret med væske omkring. blev indlagt akut på <*****>, hvor hun fik indlagt dræn og tappet væske fra lungen. Bloddyrkning viste pneumokokker.

gennemgik herefter et langvarigt forløb med i alt 3 indlæggelser på grund af gentagne pusansamlinger i højre lunge. Hun blev udskrevet sidste gang den 23. januar 2001.

Klagen

Der er klaget over følgende:

- At vagtlægen den 16. december 2001 ikke undersøgte og behandlede korrekt.

har anført, at egen læge foranledigede, at hun fik foretaget røntgenundersøgelse, og at hun efterfølgende fik konstateret lungebetændelse og blev indlagt.

Nævnets afgørelse af klagen

Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 16. december 2001 i vagtlægekonsultationen på .

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 16. december 2001, at henvendte sig telefonisk kl. 7.39 og oplyste, at hun havde smerter i brystkassen og ikke kunne trække vejret helt igennem. En vagtlæge fandt mistanke om, at smerterne var forårsaget af thoracalt facetsyndrom og opfordrede hende til at henvende sig i vagtlægekonsultationen.

Det fremgår endvidere af journalen den 16. december 2001 kl. 8.56, at læge ved undersøgelsen fik oplyst, at fik pludselige stærke smerter i ryg og brystkasse ved bevægelse. Læge fandt ved objektiv undersøgelse udtalt ømhed midt på brystryggen mest til venstre, og konkluderede, at der var tale om en akut hvirvelforskydning og behandlede med manipulation, dog uden effekt, og ordinerede medicinsk smertebehandling (tramadol, brufen).

Ifølge klager opfordrede læge hende til at gå til kiropraktor om mandagen, hvilket hun gjorde. Efter 2 behandlinger henvendte hun sig egen praktiserende læge.

Det er nævnets opfattelse, at smerter ved dyb vejrtrækning samt besvær med at trække vejret helt igennem er symptomer, som kunne indikere en lungelidelse (lungebetændelse eller blodprop i lungen). Det er endvidere nævnets opfattelse, at ikke havde været udsat for udløsende traume eller lidt af tidligere rygproblemer, der kunne indikere thorakalt facetsyndrom.

På baggrund heraf finder nævnet, at læge undersøgte under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet han burde have foretaget en lytteundersøgelse af hjerte og lunger, og forhørt sig om eventuel temperaturforhøjelse og hoste, for at udelukke eventuel hjerte- eller lungelidelse forinden iværksættelse af behandling for akut hold i brysthvirvelsøjlen.