Klage over, at tandlægen foretog behandling med forurenede instrumenter

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge for hendes behandling af den 12. og den 13. juni 2002 i Den kommunale tandpleje i .

Sagsnummer:

0235809

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hendes behandling af <****> den 12. og den 13. juni 2002 i Den kommunale tandpleje i <****>.

Hændelsesforløb
Den 12. juni 2002 var hos tandlæge , da hun havde ondt i 04+ (første kindtand i højre side af overkæben).

Den 13. juni 2002 ringede s storesøster til Tandplejen, da nu var hævet i højre kind og havde feber. Tandlæge indtelefonerede en recept på penicillin (Primcillin).

Senere den 13. juni 2002 blev indlagt på en børneafdeling på et sygehus, da hun havde en tandbyld (abscessus parodontalis).

Den 14. juni 2002 var der fortsat kraftig hævelse, og det blev overvejet at drænere tandbylden i narkose. Den 15. juni 2002 faldt hævelsen, og der var spontant afløb af betændelsesvæske (pus) fra tandbylden.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At tandlæge den 12. juni 2002 foretog en tandbehandling med forurenede instrumenter.

Nævnets afgørelse af klagen
Tandlæge har ikke overtrådt tandlægeloven ved sin behandling af den 12. og den 13. juni 2002 i tandlægeklinikken, .

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 12. juni 2002, at tandlæge behandlede for tandpine i 04+. Tanden var let løs, og hun åbnede derfor til nervehulrummet med henblik på at fjerne tandens nerve (Coronal vital amputation COVA). Tandlæge konstaterede, at tandens nerve var død (necrosis pulpae). Der blev ilagt vatpellet med desinficerende væske (klorhexidin) på nerven. Herefter besluttede tandlæge , at tanden efterfølgende skulle trækkes ud (ekstraheret), og der blev aftalt tid til denne behandling.

Dagen efter den 13. juni 2002 fik feber og hævelse (infektion/absces) fra rodspidsen af 04+ (parodontitis apikalis acuta ). Tandlæge ordinerede derfor penicillin (Primcillin), til behandling af hævelsen.

Nævnet kan oplyse, at ved en tandbetinget (odontogen) infektion forstås en betændelse udgået fra tænderne og deres nærmeste omgivelser. Manglende mundhygiejne har således en væsentlig indflydelse på risikoen for infekion.

Ifølge klager foretog tandlæge foretog behandling med inficerede instrumenter.

Ifølge tandlæge bliver alle instrumenter, herunder bor og boremaskiner, rutinemæssigt renset mellem hver patient ved et instrumentarium med henblik på rengøring, desinfektion og sterilisation.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra klager og tandlæge om, der blev anvendt forurenede instrumenter ved behandlingen af . Der foreligger ikke oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring fremfor den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet det ikke grundlag for at fastslå, at tandlæge har anvendt forurenede instrumenter.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af tandlæge , idet undersøgelse og behandling var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.