Klage over læges udlevering af medicin til tidligere stofmisbruger

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 10. april 2002 i hans konsultation, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0235905

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 10. april 2002 i hans konsultation, jf. lægelovens § 6.

HændelsesforløbIfølge en mor havde hendes datter været stofmisbruger i 9 år. fik udleveret metadon fra misbrugscenter, men fra den 4. marts 2002 var hun stoffri efter et års hård kamp.

Den 25. marts 2002 ordinerede læge tablet Alopam 15 mg x 2 daglig og udskrev recept på 30 stk., fordi var plaget af angst.

Ved konsultationen den 10. april 2002 ændredes den angstdæmpende medicin til Stesolid 5 mg x 3 daglig, fordi ikke tålte Alopam. udskrev recept på 50 Stesolid á 5 mg.

Den 13. april 2002 fandt moderen sin datter død. Der blev foretaget obduktion, der ifølge moderen blandt andet viste en ubehandlet lungebetændelse.

KlagenDer er klaget over følgende:

- At læge den 10. april 2002 udleverede 50 Stesolid til , og at han en uge før udleverede 30 Alopam.

Moderen har oplyst, at hendes datter fik 100 Truxal på et misbrugscenter, og at hun ifølge oplysning fra obduktionen havde en ubehandlet lungebetændelse, da hun døde. Moderen er af den opfattelse, at ordinationen af Stesolid i forbindelse med den ubehandlede lungebetændelse, har medvirket til datterens død.

Nævnets afgørelse af klagenhar overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 10. april 2002 i sin konsultation, jf. lægelovens § 6.

Begrundelsehavde været misbruger gennem en årrække og var blevet behandlet med Metadon via misbrugscenter. Udtrapning af Metadon var netop afsluttet, da den 10. april 2002 konsulterede læge . Det fremgår af journalen, at hun fik udskrevet recept på 50 Stesolid a´ 5 mg, og at hun ugen forinden havde fået udskrevet 30 Alopam (beroligende lægemiddel der i lighed med Stesolid tilhører gruppen af benzodiazepiner).

I den konkrete situation var tilknyttet misbrugscenter, og fik derfra ordineret angstdæmpende og beroligende medicin, hvorfor yderligere ordination savnede faglig begrundelse.

Nævnet kan oplyse, at de fleste stofmisbrugere har et blandingsmisbrug, hvoriblandt benzodiazepiner ofte indtager en fremtrædende plads, og en daglig indtagelse på 50 Stesolid a´ 5 mg er ikke usædvanligt. Benzodiazepiner har generelt ved længere tids brug betydelig afhængighedsskabende effekt, og abstinenser ved ophør kan være endog meget langvarige.

Læge har handlet under normen for sædvanlig anerkendt faglig standard.