Klage over manglende undersøgelse og behandling af kvinde med feber og smerter i armen.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 2. oktober 2001 i hendes hjem.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 7. oktober 2001 i hendes hjem.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involverede i behandlingen af den 29. september, den 1.og 2. oktober samt fra den 15. til den 17. oktober 2001 på skadestuen og ortopædkirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0235921

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi, Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 2. oktober 2001 i hendes hjem.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 7. oktober 2001 i hendes hjem.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involverede i behandlingen af <****> den 29. september, den 1.og 2. oktober samt fra den 15. til den 17. oktober 2001 på skadestuen og ortopædkirurgisk afdeling, <****> .

HændelsesforløbDen 29. september 2001 kl. 08.55 henvendte sig på s skadestue på grund af 3-4 dage varende smerter i venstre albueregion.

I skadestuen blev undersøgt af afdelingslæge , der fandt normal puls og blodtryk og ingen feber. Der fandtes muskelinfiltrationer i venstre side af brystkassen samt ømhed af begge knoglefremspring i albueleddet (epicondyler). Afdelingslæge anbefalede aflastning samt smertestillende medicin.

Den 1. oktober 2001 henvendte sig igen på skadestuen, , på grund af fortsatte smerter i venstre overarm. Hun blev undersøgt af læge , der fandt udtalt muskelømhed på over- og underarm og anbefalede udover den igangværende smertestillende behandling henvendelse til egen læge dagen efter.

Den 2. oktober 2001 kl. 20.47 havde besøg af vagtlæge på grund af smerter i venstre overarm.

Vagtlæge mente, at muligvis havde slået højre skulder, idet havde voldsomme smerter og ikke kunne bruge armen. Han henviste til skadestuen, , med henblik på røntgenundersøgelse.

ankom til den 2. oktober 2001 kl. 21.10, og blev undersøgt af afdelingslæge , der fandt ømhed af musklerne på venstre arm fra skulder til håndled. Hun ordinerede smertestillende medicin (Kodein), anlagde ny bandage og anbefalede henvendelse til egen læge dagen efter.

Den 7. oktober 2001 kl. 04.07 havde besøg af vagtlæge , der konstaterede, at havde smerter i skulder, hvilket læge behandlede med armslynge. Desuden konstaterede læge , at havde feber og bronkitis og ordinerede penicillin.

Den 15. oktober 2001 blev indlagt på på mistanke om dyb årebetændelse i venstre arm. havde desuden feber.

Den 17. oktober 2001 bristede en byld ved albuen, hvorfor fik skåret bylden i fuld bedøvelse på ortopædkirurgisk afdeling. Det viste sig, at betændelsen var udbredt til venstre overarm og skulder.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. at ved 2 henvendelser til vagtlægerne ikke blev undersøgt og behandlet, selvom hun havde høj feber og smerter i venstre arm, som var varm og hævet,

2. at ved 4 henvendelser på skadestuen, , ikke blev undersøgt tilstrækkeligt eller behandlet.

har oplyst, at hun den 16. oktober 2001 blev indlagt af egen læge.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktLæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 2. oktober 2001 i hendes hjem.

Læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 7. oktober 2001 i hendes hjem.

BegrundelseDet fremgår af journalen, at den 2. oktober 2001 kontaktede lægevagten med klager over smerter i arm og skulder og oplyste i øvrigt at have været på skadestuen dagen forinden og være blevet tilrådet henvendelse hos egen læge. Den visiterende vagtlæge tilbød først konsultation i lægevagtens klinik, men efterkom en anmodning om hjemmebesøg.

Det fremgår endvidere af journalen, at aflagde hjemmebesøg og vurderede, at der kunne være tale om brud på armens knogler som følge af en skade. Han henviste til skadestuen med henblik på røntgenundersøgelse.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at læge udførte en klinisk undersøgelse og vurdering af og fik mistanke om knoglebrud, og at han herefter korrekt henviste til akut undersøgelse på skadestuen.

Nævnet finder, at har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse og behandling af ved hjemmebesøg den 2. oktober 2001.

Det fremgår af journalen, at s ven den 7. oktober 2001 kontaktede lægevagten og fremførte, at havde stærke skuldersmerter, havde feber, og at armen var hævet. Der blev aftalt og aflagt hjemmebesøg af læge . Han konstaterede, at havde smerter i skulderen, som var bundet op (i armslynge (mitella)). Han konstaterede desuden, at havde feber, og fandt tegn på lungeinfektion og ordinerede behandling med penicillin og smertestillende medicin.

På denne baggrund konkluderede læge , at havde en sandsynlig lungeinfektion, og ordinerede behandling af denne med antibiotika samt at behandling af smertetilstanden med smertestillende medicin.

På denne baggrund finder nævnet, at læge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse og behandling af ved hjemmebesøg den 7. oktober 2001.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktDe læger, der var involverede i behandlingen af den 29. september, den 1. og 2. oktober samt fra den 15. til den 17. oktober 2001 på skadestuen og ortopædkirurgisk afdeling, , har ikke overtrådt lægeloven.

BegrundelseDet fremgår af journalen, at første gang henvendte sig på skadestuen, , den 29. september 2001 med klager i venstre albueregion opstået gennem 3-4 dage. Hun frygtede for, at det kunne være en blodprop.

Ved den kliniske undersøgelse fandt afdelingslæge ømhed af muskler i venstre brysthalvdel. Hun blev tilrådet aflastning samt smertestillende medicin.

Det fremgår endvidere af journalen, at på ny henvendte sig den 1. oktober 2001. Ved den objektive undersøgelse fandt læge ikke smertefulde områder på venstre overarm, og der var ingen tegn på årebetændelse (DVT). Hun blev tilrådet at henvende sig hos egen læge den følgende dag.

kontaktede i stedet vagtlæge den 2. oktober 2001, som sendte hende til skadestuen.

Det fremgår af journalen den 2. oktober 2001, at afdelingslæge ved undersøgelsen på skadestuen fandt venstre overekstremitet smertefuld ved enhver form for bevægelse fra skulder til håndled, og at på ny fik råd om at henvende sig hos egen læge.

Det fremgår af journalen, at temperaturen var målt og fundet normal ved de to første henvendelser.

Den 15. oktober 2001 foranledigede s egen læge indlæggelse på , hvor man påbegyndte behandling på mistanke om årebetændelse. Den 17. oktober 2001 opstod spontan perforation af en stor byld omkring albueregionen, hvorefter blev overflyttet akut til , hvor det ved operation samme dag konstateredes, at bylden havde sit udgangspunkt omkring skulderled, armhule og overarmsknogle.

Nævnet kan oplyse, at almindelige tegn på udvikling af en byld er rødme, varme, hævelse og temperaturforhøjelse. Disse tegn sløres dels, hvis bylden ligger dybt, dels hvis man indtager stærk smertestillende medicin og gigtmedicin.

Udviklingen af en betændelsestilstand, som gradvis udvikler sig til en byld, kan foregå langsomt over længere tid, og man kan ikke forebygge den ved operation eller lignende, før der er pus, som kan udtømmes.

På denne baggrund finder nævnet, at de læger, der var involverede i behandlingen af den 29. september, den 1. og 2. oktober samt fra den 15. til den 17. oktober 2001 på skadestuen og ortopædkirurgisk afdeling, , har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard .