Klage over at operation af polyp forårsagede hul på tyktarmen efter el-koagulation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 15. marts 2002 i kirurgisk ambulatorium, , jf. lægelovens § 6.Det skal desuden indskærpes overfor overlæge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0336402

Offentliggørelsesdato:

19. maj 2004

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 15. marts 2002 i kirurgisk ambulatorium, <****>, jf. lægelovens § 6.

Det skal desuden indskærpes overfor overlæge <****> at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Hændelsesforløb


var den 22. maj 2000 blevet opereret med fjernelse af et stykke af tyktarmen på grund af kræft.

Den 15. marts 2002 var til kontrol hos overlæge i kirurgisk ambulatorium, . Overlægen udførte i forbindelse med kontrollen en kikkertundersøgelse af endetarmen og en del af tyktarmen. Herved fandt han i tyktarmen små flade polypper. Nogle af polypperne var lokaliseret 40 cm oppe og var udbredt til 1 cm. Der blev under indgrebet blandt andet udtaget to vævsprøver fra dette område. Herefter foretog overlæge brænding af blodkar for at stoppe blødning.

blev herpå observeret i ambulatoriet i ca. 1 time, hvorefter hun blev sendt hjem.

Den 17. marts 2002 blev indlagt akut på kirurgisk afdeling, , på mistanke om tarmperforation efter polypfjernelsen. Ved en efterfølgende operation blev der konstateret en perforation af tarmen svarende til området 40 cm oppe, hvorfra der tidligere var udtaget vævsprøve. Tarmstykket med perforation blev herpå fjernet, og tarmen blev lagt frem med åbning til huden (stomi). Der var under operationen problemer med at frilægge venstre del af tyktarmen, og på grund af vedvarende siveblødning fra en miltlæsion besluttede lægerne at fjerne s milt.

var i det første postoperative døgn påvirket af dårlig lunge- og nyrefunktion og måtte den 19. marts 2002 overflyttes til intensiv afdeling, , til videre behandling, herunder respiratorbehandling.

Den 5. april 2002 blev udskrevet til ambulant kontrol.


Klagen


Der er klaget over følgende:

• At overlæge den 15. marts 2002 på ikke foretog en korrekt behandling af .

Det er herved anført, at der ved fjernelsen af en polyp opstod et hul på tyktarmen. blev imidlertid udskrevet umiddelbart efter fjernelsen af polyppen til trods for, at hun havde stærke smerter.

Endvidere er det anført, at 2 dage senere blev akut indlagt og fik anlagt stomi og fjernet milten.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktOverlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin kikkertundersøgelse af den 15. marts 2002 i kirurgisk ambulatorium, .

Det skal desuden indskærpes overlæge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

BegrundelseDet fremgår af journalen, at overlæge den 15. marts 2002 foretog en kikkertundersøgelse af s endetarm og en del af tyktarmen. Herunder indførte han et kikkertrør (sigmoideoskop) til midt i den tværstillede del af tyktarmen, hvor han 40, 25 og 15 cm oppe fandt små flade polypper. De polypper, der var 40 cm oppe, var udbredt til 1 cm. Der blev taget to vævsprøver fra dette område samt en vævsprøve fra polyppen 25 cm oppe. Herefter foretog overlæge elektrisk brænding af blodkar (el-koagulation) med god effekt, så der efterfølgende ikke var nogen blødning.

Nævnet kan oplyse, at polypper ofte kan fjernes fra tyktarmen i forbindelse med en kikkertundersøgelse. Meget små polypper kan fjernes med en lille tang uden anvendelse af elektrisk strøm (kold biopsi), men når polypper har en vis størrelse, må der anvendes elektrisk strøm, for at de kan fjernes helt. Den elektriske strøm anvendes enten til skæring via en metalslynge eller som koagulation via en biopsitang (varm biopsi).

Endvidere kan nævnet oplyse, at det er velkendt, at der ved fjernelse af polypper med anvendelse af elektrisk strøm er en lille risiko for, at der opstår beskadigelse af tarmvæggen (normalt 1 %). Denne beskadigelse kan medføre, at der senere opstår hul på tarmen (perforation). Dette ses især ved koagulation af bredbasede polypper, det vil sige polypper, som har en diameter, som er større end 1 cm, ved store polypper med kontakt til modsatte tarmvæg og ved anvendelse af strøm direkte på den udspilede tarmvæg.

Endelig kan nævnet oplyse, at en fladeformet polyp med en udbredelse på 1 cm bedst fjernes ved at sprøjte saltvand ind under polyppen, så den herved løftes væk fra den underliggende tarmvæg. Herefter kan den fjernes med en metalslynge. Det er således ikke anerkendt teknik, at forsøge elektrisk koagulation af en polyp af denne størrelse, idet risikoen for beskadigelse af tarmvæggen og efterfølgende perforation er stor. Dette gælder uanset hvilken type strøm, der anvendes.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge s behandling af var væsentligt under almindelig anerkendt faglig standard, idet han anvendte elektrisk strøm direkte på en af sigmoideoskopet udspilet tarmvæg over et 1 cm stort område uden at anvende saltvandsteknik.

Nævnet skal derfor indskærpe at overlæge udviser større omhu i sit fremtidige virke.


Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved at sende hjem efter kikkertundersøgelsen den 15. marts 2002 i kirurgisk ambulatorium, .

BegrundelseDet fremgår af journalen, at ved operationen den 15. marts 2002 fik el-koaguleret de områder, hvorfra der var fjernet væv. Herefter var der ikke umiddelbart tegn på blødning.


Endvidere er det i overlæge s udtalelse til sagen anført, at efter kikkertundersøgelsen blev observeret i ambulatoriet i den tid, som næste patients kikkertundersøgelse varede, hvilket var ca. 1 time. Idet der herpå ikke var tegn på komplikationer, blev hun sendt hjem.


Nævnet kan oplyse, at det er almindeligt at hjemsende patienter samme dag, som de har fået foretaget en kikkertundersøgelse, hvis der ikke er tegn på blødning eller ildebefindende.

På denne baggrund finder nævnet, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at overlæge sendte hjem efter kikkertundersøgelsen den 15. marts 2002.