Klage over manglende diagnostik af graviditet uden for livmoderen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 28. august 2000 på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 28. august 2000 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere den vurdering, som lægerne på en fertilitetsklinik foretog af s blodprøve for graviditetshormon den 20. marts 2001.

Sagsnummer:

0336522

Offentliggørelsesdato:

27. september 2005

Speciale:

Røntgen (radiologi), Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 28. august 2000 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 28. august 2000 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere den vurdering, som lægerne på en fertilitetsklinik foretog af <****>s blodprøve for graviditetshormon den 20. marts 2001.

Hændelsesforløb


Den 28. august 2000 blev undersøgt af reservelæge , da hun havde kraftig blødning, og var gravid i uge 7. Overlæge fra ultralydklinikken fandt ved en ultralydsundersøgelse, at der var tale om en spontan abort.

Den 5. september 200 blev indlagt akut med smerter i maven, og ved en operation omkring midnat fandt man en graviditet i højre æggeleder, som man blev nødt til at fjerne ved operationen.

Efterfølgende gik til undersøgelse og behandling på en fertilitetsklinik.

Den 1. marts 2001 fik en indsprøjtning med ægløsningsmedicin og to dage senere fik hun foretaget insemination. Den 16. marts 2001 havde hun menstruation, og den 20. marts 2001 viste en blodprøve at hun ikke var gravid.

En måned senere – den 20. april 2001 - blev indlagt på grund af smerter med en graviditetslængde på 5 uger, regnet fra seneste menstruation. Blodprøve for graviditetshormon var positiv og den 21. april 2001 blev hun opereret med fjernelse af venstre æggeleder på grund af graviditet uden for livmoderen.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. at lægerne ved en scanning den 28. august 2000 på ikke opdagede, at havde en graviditet uden for livmoderen.

har anført, at hun ugen efter fik konstateret en graviditet uden for livmoderen og blev opereret, samt at man under operationen fjernede højre æggeleder.

2. at den 20. marts 2001 fik oplysning om, at hun ikke var gravid.

har anført, at hun en måned senere fik konstateret en graviditet uden for livmoderen svarende til 9. uge, og at hun efterfølgende blev opereret, hvor man fjernede venstre æggeleder.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 28. august 2000 på .

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 28. august 2000 på .

BegrundelseDet fremgår af journalen, at den 28. august 2000 blev undersøgt af reservelæge på grund af blødning. Det fremgår endvidere af notatet, at var 7 uger og 3 dage henne i sin graviditet - regnet fra sidste menstruations første dag. Reservelæge fandt ved sin objektive undersøgelse, at livmoderen var mindre end svarende til graviditetslængden, og at der var blødning og ømhed. Det fremgår videre, at havde aborteret to gange tidligere omkring 7. uge begge gange.

Videre fremgår det af journalen, at reservelæge foretog en vaginal ultralydsscanning uden at finde et foster, men et midtlinieekko på 7 mm. På baggrund af sine undersøgelser ordinerede reservelæge ultralydsundersøgelse på ultralydklinikken.

Det er nævnets opfattelse, at reservelæge s undersøgelse og behandling som nævnt ovenfor var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af ultralydsundersøgelsesnotatet, at overlæge den 28. august 2000 foretog en undersøgelse af på ultralydklinikken og at han ved en ultralydsscanning gennem skeden ikke fandt noget foster i livmoderen. Det fremgår videre, at livmoderslimhinden var ukarakteristisk, højre æggestok normal, og svarende til venstre æggestok fandt overlæge en 24 mm ekkorig cyste, der blev fortolket som en cyste i det gule legeme. På denne baggrund blev det konkluderet, at det drejede sig om en spontan abort.

Det fremgår af selve journalen, at efter undersøgelsen på ultralydklinikken blev tilset af reservelæge som konkluderede, at der var tale om sen komplet spontan abort og henviste hende til en fertilitetsklinik med henblik på udredning for gentagne aborter.

Nævnet kan oplyse, at ultralydundersøgelsens formål hos en tidligt gravid patient, som bløder, primært er at fastslå tilstedeværelsen af et levende foster i livmoderen. Findes livmoderen tom er der alternative mulige forklaringer. Graviditeten kan som i dette tilfælde være placeret udenfor livmoderen, men langt den hyppigste grund er imidlertid, at patienten spontant har aborteret.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet, at overlæge har behandlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard den 28. august 2000.

Endvidere kan nævnet oplyse, at graviditet udenfor livmoderen i en del tilfælde kan identificeres direkte med ultralyd, specielt når undersøgelsen foretages gennem skeden. Graviditetslængden er her af betydning, ligesom blodsamling omkring graviditeten eller i bughinden kan være afgørende for identifikationen. Til gengæld kan en graviditet udenfor livmoderen kun udelukkes med betydelig usikkerhed med ultralyd, idet nogle graviditeter simpelthen ikke kan identificeres. Det er derfor nævnets opfattelse, at et negativt udfald af en ultralydskanning ved mistanke om graviditet udenfor livmoderen, ikke kan stå alene, men må sammenholdes med patientens symptomer og øvrige kliniske fund.

Det er nævnets opfattelse, at reservelæge burde have ordineret kontrol af niveauet af graviditetshormon, indtil dette var faldet til et niveau tæt på 0, med henblik på at sikre sig, at mistanken om spontan abort var korrekt. Det er nævnets opfattelse, at med det ultralydbillede, der forelå, var der en risiko for, at var gravid uden for livmoderen. Nævnet kan oplyse, at livmoderslimhinden godt kan være tynd både efter komplet abort og ved graviditet uden for livmoderen. Det er ikke altid muligt at se en graviditet uden for livmoderen ved ultralydskanning. Det er derfor normal rutine, at der i sådanne tilfælde følges med kontrol af graviditetshormonet, idet dette falder med kendt hastighed efter komplet abort, men sjældent ved graviditet uden for livmoderen.

Endvidere burde reservelæge efter nævnets opfattelse inden hjemsendelsen havde givet smertevarsel, det vil sige besked om genhenvendelse ved smerter i underlivet i den periode, hvor diagnosen var uafklaret. Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at en graviditet uden for livmoderen kan udvikle sig til en livstruende tilstand, idet æggelederen kan springe, hvorved en alvorlig blødning kan opstå. Der vil dog altid komme smerter forinden.

På denne baggrund finder nævnet, at reservelæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved ikke at ordinere kontrol af graviditetshormonet, samt give smertevarsel til den 28. august 2000.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktDe læger fra en fertilitetsklinik, som foretog en vurdering af s blodprøvesvar for graviditetshormon den 20. marts 2001, har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse


Det fremgår af skemaet fra fertilitetsklinikken, at den 1. marts 2001 fik en indsprøjtning med ægløsningsmedicin og to dage senere fik hun foretaget insemination.

Det fremgår af blodprøvesvaret fra den 20. marts 2001, at HCG var mindre end 0,5. (HCG er et graviditetshormon). Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at referenceintervallet er større end 5,3 IU/liter. Det er nævnets opfattelse, at det på baggrund af dette blodprøvesvar var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at vurdere, at ikke var gravid.

Administrerende læge har oplyst, at i overensstemmelse med afdelingens sædvanlige procedure fik undersøgelsesresultatet oplyst ved telefonisk henvendelse til afdelingens sekretariat.

Det fremgår af journalen fra den 20. april 2001, at blev indlagt til observation for en graviditet uden for livmoderen. Det fremgår af indlæggelsesjournalen, at var gravid med sidste menstruation den 16. marts 2001, hvilket svarede til en graviditetslængde på 5 uger og 0 dage.


På baggrund af ovennævnte er det nævnets opfattelse, at ikke var blevet gravid efter inseminationsbehandlingen, men derimod spontan gravid i den efterfølgende cyklus, som startede med menstruationen den 16. marts 2001.

Samlet finder nævnet derfor, at den vurdering som lægerne på fertilitetsklinikken på foretog af s blodprøve for graviditetshormon den 20. marts 2001 var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.