Klage over forkert medicinsk behandling af øjenproblemer

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge for hans behandling af den 23. januar 2002 på medicinsk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0336712

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2003

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge <****> for hans behandling af <****> den 23. januar 2002 på medicinsk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


var i perioden fra den 5. til den 15. januar 2002 indlagt på medicinsk afdeling, , på grund af en tarmsygdom (colitis ulcerosa), som han blev medicinsk behandlet for med Imurel og Prednisolon.

Den 12. januar 2002 fik rødme af øjnene (røde sclerae + irritation) med lidt pus i højre øjenkrog. En reservelæge på medicinsk afdeling ordinerede øjendråber (Fucithalmic 1%) mod bakteriel øjeninfektion.

Ved ambulant kontrol for tarmsygdommen den 23. januar 2002 ordinerede administrerende overlæge steroid øjendråber (Ultracortinol x 3), idet han mente, at s øjengener var forårsaget af en immunologisk øjenirritation. I journalen anførte administrerende overlæge , at højre øje var svært afficeret og venstre øje betydelig mindre angrebet.

henvendte sig to døgn senere og blev opfordret til at søge øjenlæge, som konstaterede herpesvirus som årsag til øjenforandringerne.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At administrerende overlæge ikke har givet korrekt behandling for hans øjenproblemer.

Det er herved anført, at administrerende overlæge ved en kontrol, hvor gjorde opmærksom på sine øjenproblemer, udskrev en recept på Ultracortinol, som han skulle dryppe øjnene med 3-6 gange dagligt. Det er endvidere anført, at en øjenlæge efterfølgende har fortalt , at steroidbehandlingen (Ultracor-tinol) som følge af herpesvirusinfektionen har forårsaget ar på hans hornhinde, som har medført nedsat syn på højre øje.

Nævnets afgørelse af klagenAdministrerende overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 23. januar 2002 på medicinsk afdeling, .

BegrundelseDet fremgår af journalen den 23. januar 2002, at var i højdosis Prednisolonbehandling. Administrerende overlæge noterede endvidere, at s højre øje var svært afficeret.

Det fremgår videre af journalen, at s øjensymptomer havde varet siden den 12. januar 2002. Administrerende overlæge noterede i journalen den 23. januar 2002, at der ikke havde været effekt af den antibiotiske behandling med Fucitalmic og Kloramfenicol, og han iværksatte behandling med steroidholdige øjendråber (Ultracortinol).

Administrerende overlæge har til sagen oplyst, at han valgte at behandle med Ultracortinol, da han mente, at øjengenerne var en komplikation til s immunologiske tarmsygdom, og da han mente bakteriel betændelse var usandsynlig henset til den manglende virkning af midlerne mod bakteriel øjeninfektion (Fucithalmic og Kloramfenikol). Administrerende overlæge har videre oplyst, at han bad melde tilbage, hvis der ikke kom bedring inden for det følgende døgn, da han i så fald burde ses af en øjenlæge.

Nævnet kan oplyse, at det er almindelig praksis i et tilfælde som det foreliggende at henvise patienten til en øjenlæge, idet en tilstrækkelig øjenundersøgelse kræver en undersøgelse i spaltelampe. Nævnet kan videre oplyse, at det ikke er almindelig praksis, at andre læger end øjenlæger iværksætter behandling med steroi-dholdige øjendråber (Ultracortinol) hos en patient, hvor der ikke foreligger en sikker diagnose.

Nævnet kan oplyse, at en immunologisk øjensygdom er en komplikation, som ses hos cirka 5% af patienter med tarmsygdommen colitis ulcerosa.

Nævnet finder på denne baggrund, at administrerende overlæge ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 23. januar 2002 på medicinsk afdeling, .