Klage over at vagtlæge afviste at indtagelse af 60 Panodiler var skadeligt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 11. august 2002.Det skal desuden indskærpes overfor vagtlæge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.Da Patientklagenævnet finder, at der er begrundet mistanke om, at vagtlæge har udvist grovere forsømmelse ved behandlingen af den 11. august 2002, har Nævnet samtidig besluttet at anmode anklagemyndigheden om at overveje grundlaget for en eventuel tiltalerejsning mod læge for overtrædelse af lægelovens § 18, stk. 1, jf. § 18, stk. 2.

Sagsnummer:

0336929

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 11. august 2002.

Det skal desuden indskærpes overfor vagtlæge <****> at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Da Patientklagenævnet finder, at der er begrundet mistanke om, at vagtlæge <****> har udvist grovere forsømmelse ved behandlingen af <****> den 11. august 2002, har Nævnet samtidig besluttet at anmode anklagemyndigheden om at overveje grundlaget for en eventuel tiltalerejsning mod læge <****> for overtrædelse af lægelovens § 18, stk. 1, jf. § 18, stk. 2.

HændelsesforløbDen 11. august 2002 indtog om eftermiddagen 60 tabletter Panodil og 20 tabletter Imovane. Umiddelbart efter indtagelsen af Imovane begyndte hun at kaste op, kontaktede sin søster telefonisk og tog derefter hjem til søsteren.

s søster kontaktede lægevagten kl. 23.34 for at høre, om tabletindtagelsen var skadelig. Vagtlæge svarede, at der ikke kunne ske noget ved indtagelsen af tabletterne.

Den 14. august 2002 blev indlagt på , og dagen efter blev hun overflyttet til på grund af svær leverskade på grund af forgiftning med Panodil tabletter.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af lægevagten den 11. august 2002.

Det er anført, at s søster oplyste vagtlægen om, at havde indtaget indtaget ca. 60 tabletter Panodil og ca. 20 tabletter Imovane. Det er videre anført, at vagtlægen svarede, at Panodil ingen skade kunne gøre, og at s søster intet kunne gøre. Det er endvidere anført, at den 14. august 2002 blev indlagt, og at hun havde fået en svær leverskade.

Nævnets afgørelse af klagenVagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 11. august 2002.

Det skal desuden indskærpes vagtlæge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Da Patientklagenævnet finder, at der er begrundet mistanke om, at vagtlæge har udvist grovere forsømmelse ved behandlingen af den 11. august 2002 har Nævnet samtidig besluttet at anmode anklagemyndigheden om at overveje grundlaget for en eventuel tiltalerejsning mod læge for overtrædelse af lægelovens § 18, stk. 1, jf. § 18, stk. 2.

BegrundelseDet fremgår af journalen af den 11. august 2002, at læge blev kontaktet kl. 23.34, idet havde indtaget 20 tabletter Imovane og kastede op.

Ifølge læge s udtalelse til sagen må han have overhørt det overordnede spørgsmål om indtagelse af Panodil og svaret på indtagelsen af Imovane.

Det fremgår af båndoptagelsen af samtalen mellem s søster og læge , at søsteren oplyste, at havde indtaget 60 tabletter Panodil og 20 tabletter Imovane, og at læge afviste, at indtagelsen af tabletterne var skadelig.

Nævnet kan oplyse, at en enkelt tablet Panodil indeholder 0,5 g paracetamol. Ifølge lægemiddelkataloget 2002 kan død indtræde efter indtagelse af 25 g eller mere. Nævnet kan endvidere oplyse, at det af lægemiddelkataloget 2002 fremgår, at indtagelse eller mistanke om indtagelse af mere end den rekommanderede daglige dosis på 4 g paracetamol på én gang bør medføre indlæggelse.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at læge ikke har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 11. august 2002. Det skal desuden indskærpes vagtlæge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Da Patientklagenævnet finder, at der er begrundet mistanke om, at vagtlæge har udvist grovere forsømmelse ved behandlingen af den 11. august 2002 har Nævnet samtidig besluttet at anmode anklagemyndigheden om at overveje grundlaget for en eventuel tiltalerejsning mod læge for overtrædelse af lægelovens § 18, stk. 1, jf. § 18, stk. 2.