Klage over overset ondartet svulst i tyktarmen

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger fra kirurgisk gastroenterologisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i dagene fra den 28. til den 29. august og den 3. september 2000.

Sagsnummer:

0337013

Offentliggørelsesdato:

17. december 2008

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger fra kirurgisk gastroenterologisk afdeling, <****>, der var involveret i behandlingen af <****> i dagene fra den 28. til den 29. august og den 3. september 2000.

Hændelsesforløb


Den 28. august 2000 blev via skadestuen indlagt på kirurgisk gastroenterologisk afdeling, , fordi han ikke havde haft afføring i 10 dage.

havde ligget i sengen i 5 uger på grund af overanstrengelse af muskler i underbenene, der udover sengeleje blev behandlet med gigttabletter.

Udover manglende afføring havde opkastninger hver anden – tredje dag samt tiltagende smerter i bugen, der startede i hjertekulen og senere blev mere udbredte.

Afdelingslæge A opfattede tilstanden som forstoppelse og behandlede med afføringsmidler, og blev udskrevet den 29. august 2000 af afdelingslæge A.

Den 3. september 2000 henvendte sig igen på skadestuen med mavesmerter, forstoppelse og opkastninger. blev undersøgt af reservelæge B.
Reservelæge B ordinerede tid i kirurgisk ambulatorium med henblik på udredning for forstoppelse og røntgen af tyktarmen.

Den 4. september 2000 henvendte sig igen på s skadestue med mange smerter i maven samt opkastninger og feber.

blev indlagt i kirurgisk gastroenterologisk afdeling, og det blev konstateret, at han havde 40,2 i temperatur og var i dårlig almen tilstand.

blev opereret på mistanke om bristet byld omkring blindtarmen og bughindebetændelse. Ved operationen fandt man bughindebetændelse, tyktarmen nær blindtarmen var bristet og delvis død. Der var endvidere en stor svulst i den højresidige bøjning af tyktarmen.

er senere afgået ved døden.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At afdelingslæge A den 28. og 29. august samt reservelæge B den 3. september 2000 ikke foretog tilstrækkelige undersøgelser af , herunder at de ikke fandt grundlag for at foretage røntgen- eller ultralydsundersøgelser.

Klager har hertil oplyst, at det senere blev konstateret, at havde en ondartet svulst i tyktarmen, og at han ved undersøgelserne meddelte lægerne, at der var arvelig tyktarmskræft i hans familie.

Nævnets afgørelse af klagen


De læger fra kirurgisk gastroenterologisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i dagene den 28. til den 29. august og den 3. september 2000 har ikke overtrådt lægeloven. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om afdelingslæge A i forbindelse med indlæggelsen den 28. og 29. august 2000, havde indhentet nærmere oplysninger om den kikkertundersøgelse, som var foretaget hos en praktiserende speciallæge den 19. juni 2000.

Begrundelse


Ifølge journalen oplyste , at han havde fået foretaget en koloskopi af tyktarmen den 19. juni 2000, da der var familiær disposition til tyktarmskræft. oplyste, at undersøgelsen viste normale forhold.

Ifølge journalen fra speciallægen havde fået en sigmoideoskopi. Denne viste ikke polypper eller tumor.

Patientklagenævnet kan oplyse, at når man skal undersøge tyktarmen på mistanke om kræft eller polypper, er en kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) den gængse diagnostiske metode.
Hvis undersøgelsen ikke kan gennemføres, eller der er mistanke om, at hele tarmen ikke er blevet efterset, vil man almindeligvis supplere med en røntgenundersøgelse af tyktarmen.

Nævnet kan endvidere oplyse, at de symptomer blev indlagt med den 28. august 2000 både kunne være forenelig med blindtarmsbetændelse, hvor symptomerne kan være uklare, forstoppelse og tyktarmskræft. Ifølge journalen den 28. august 2000 blev observeret for blindtarmsbetændelse.

Ifølge journalen henviste reservelæge B ham den 3. september 2000 til kirurgisk ambulatorium med henblik på undersøgelse for forstoppelse, og for en afklaring af, om man skulle supplere den tidligere foretagne kikkertundersøgelse med en røntgenundersøgelse af tyktarmen.

Det er nævnets opfattelse, at oplysningen om den normale kikkertundersøgelse i væsentligt grad har haft betydning for de lægelige skøn vedrørende den diagnostiske udredning, der burde iværksættes i forbindelse med de symptomer, som havde. Havde der i forbindelse med indlæggelsen den 28. og 29. august 2000 ikke foreligget en oplysning om en normal kikkertundersøgelse, ville nærmere udredning have været indiceret med henblik på, om der forelå en behandlingskrævende tyktarmslidelse herunder specielt mistanke om tyktarmskræft.

Patientklagenævnet finder herefter, at de læger der var involveret i behandlingen af ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved deres behandling af . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om afdelingslæge A i forbindelse med indlæggelsen den 28. og 29. august 2000, havde indhentet nærmere oplysninger om den kikkertundersøgelse, som var foretaget hos en praktiserende speciallæge den 19. juni 2000.