Klage over ordination af p-piller til patient med alvorlig hjertesygdom

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af 18. januar 2002, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0337115

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> 18. januar 2002, jf. lægelovens § 6.

HændelsesforløbEn 25-årig kvinde led af en svær, medfødt hjertelidelse, for hvilken hun blev behandlet i London i 1991 og på i 1994. I december 1995 fik hun foretaget hjerteoperation (Glenn), og man forsøgte med yderligere et indgreb (TCPC), der dog ikke lykkedes.

Den 18. januar 2001 henvendte sig hos sin praktiserende læge på grund af menstruationssmerter og uregelmæssig/hyppig menstruation, og lægen behandlede med ultralavdosis p-piller (Meloden).

Ved kontrol den 23. april 2001 var der god effekt af behandlingen, næsten ingen smerter ved menstruation og blødningerne var nu blevet regelmæssige og sparsomme. Læge ordinerede samme præparat indtil videre.

Den 21. maj 2001 blev der foretaget laboratorieundersøgelse af hjerte-karsystemet, specielt nyretal, og svar herpå den 31. maj 2001 viste normale forhold for alle prøver.

Den 27. november 2001 opsøgte igen læge på grund af hoste med lidt gult sekret og let forhøjet temperatur gennem 1-2 uger. Ved stetoskopi af lungerne fandtes lidt knitren (krepitation) på venstre side. Læge opfattede det som venstresidig lungehindebetændelse og satte i behandling med antibiotika, Zitromax 500 mg, ½ tbl. x 1 i 4 dage.

Den 2. januar 2002 blev indlagt med henblik på undersøgelse forinden en planlagt mulig ny hjerteoperation. Undersøgelsen viste imidlertid, at der var dannet en blodprop i det venstre, store lungekar med kun ringe blodgennemstrømning langs blodproppen.

Den 4. januar 2002 blev denne blodpropdannelse fjernet operativt, men det efterfølgende forløb var meget kompliceret, og kom sig aldrig rigtig over dette indgreb. Hun afgik ved døden den 17. april 2002.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At læge ikke foretog korrekt behandling af den 18. januar 2001.

Det er herved anført, at det ikke var korrekt af praktiserende læge at udskrive p-piller til , da hun led af en alvorlig hjertesygdom. I januar 2002 blev det konstateret, at havde en blodprop i venstre lunge, og klager er af den opfattelse, at de ordinerede p-piller har øget risikoen for at udvikle denne blodprop.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 18. januar 2001.

BegrundelseDet fremgår af journalen den 18. januar 2001, at henvendte sig til læge på grund af hyppige, uregelmæssige og smertevoldende menstruationer. Læge noterede, at havde en medfødt hjertelidelse, men at hun ikke havde haft blodpropper (tromboliske komplikationer) tidligere. Læge ordinerede en ultralavdosis p-pille.

Praktiserende læge har til sagen udtalt, at medfødt hjertesygdom ikke indgår i kontraindikationer for at anvende p-piller, når der ikke tidligere var forekommet blodpropper.

Nævnet kan oplyse, at en kontraindikation er en omstændighed, der kan medføre, at et givet lægemiddel ikke bør anvendes.

Læge har endvidere til sagen udtalt, at det af Medicinsk Kompendium fremgår, at den hjertelidelse, led af, samt den operative behandling, hun havde modtaget herfor, på længere sigt ville øge risikoen for blodpropper.

Det er nævnets opfattelse, at såvel s medfødte hjertelidelse som de behandlinger, hun havde modtaget herfor, var meget specielle og falder uden for, hvad en praktiserende læge må formodes at kunne bedømme. Denne omstændighed burde efter nævnets opfattelse have medført, at læge havde konfereret spørgsmålet om ordination af p-piller med relevant specialist.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at læge s citat fra Medicinsk Kompendium, som angiver, at der er en relativt hyppigere risiko for blodprop på længere sigt ved den pågældende hjertelidelse og de foretagne operationer, begrunder særlig agtpågivenhed, idet der tilsyneladende allerede forelå en øget risiko for blodpropper. Nævnet bemærker herved, at var i fast behandling med magnyl (mildt blodfortyndende lægemiddel).

Nævnet finder herefter, at praktiserende læge ikke har behandlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard den 18. januar 2001.