Klage over overset håndledsbrud

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <***> for hendes behandling af den 2. juni 2002 på skadestuen, >****>, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af den 2. juni 2002 på skadestuen, e.

Sagsnummer:

0337508

Offentliggørelsesdato:

20. april 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <***> for hendes behandling af <****> den 2. juni 2002 på skadestuen, >****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 2. juni 2002 på skadestuen, <****>e.

Hændelsesforløb
Den 2. juni 2002 faldt med sin cykel og slog venstre skulder og begge hænder. Hun blev indbragt på skadestuen, , hvor hun ved ankomsten kl. 14.13 var meget bleg, utilpas og forkvalmet. Hun blev undersøgt af læge , der ikke fandt tegn på brud af hverken armene, benene eller bækkenet. Da der var ømhed omkring venstre skulder og kraveben, blev der ordineret røntgenundersøgelse af disse, som viste brud på kravebenet med fejlstilling. Der blev på denne baggrund ordineret anlæggelse af en 8-tals bandage.

blev herefter indlagt til observation i skadestuen frem til kl. 21.39 om aftenen. Ved udskrivelsen blev hun udstyret med en collar-and-cuff bandage i stedet for en 8-tals bandage.

fik 2 døgn senere anlagt en 8-tals bandage ved henvendelse på .

Otte uger efter skadetidspunktet havde fortsat smerter i højre håndled, hvorfor egen læge sendte hende til røntgenundersøgelse af højre håndled. Undersøgelsen viste brud på det bådformede ben (scaphoideum).

Klagen
Der er klaget over følgende:

1. at der ikke blev foretaget røntgenundersøgelse af begge s håndrygge.

2. at der ikke blev lagt en 8-tals bandage.

Der er henvist til, at det i journalen er anført, at dette ikke skete, fordi ikke ønskede en sådan anlagt.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt
Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 2. juni 2002 på skadestuen, .

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 2. juni 2002, at læge ved den kliniske undersøgelse af s højre arm fandt en hævelse over håndryggen, men ingen indirekte ømhed i fingerstrålerne, og ingen tegn på fraktur. Der var endvidere god bevægelighed i håndleddet.

Det fremgår endvidere af journalen, at der ved undersøgelsen af den venstre arm blev fundet en hævelse på håndryggen, hudafskrabning på håndryggen (overfladisk ekskoriation) og intakte fingerstråler med naturlig sensibilitet. Der var endvidere ømhed omkring venstre skulder og kraveben, medens der blev fundet normale forhold for så vidt angår bækkenet og benene.

Videre fremgår det af journalen, at læge på baggrund af den kliniske undersøgelse ordinerede røntgenundersøgelse af s venstre skulder og kraveben.

Nævnet finder, at læge ikke foretog en sufficient undersøgelse af , idet der ikke specifikt blev undersøgt for ømhed i tabatieren på begge hænder.

Nævnet kan oplyse, at der vil være ømhed på dette sted, når der er brud på det bådformede ben.

Videre kan nævnet oplyse, at en almindelig røntgenundersøgelse ikke afslører et sådant brud, men at der kræves særlige optagelser med specifikke projektioner og ved vedvarende gener gentagelse af røntgenundersøgelsen.

Sammenfattende finder nævnet, at læge ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin undersøgelse og behandling af den 2. juni 2002 på skadestuen, .

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt
Sygeplejerske har ikke overtrådt lov om sygeplejersker ved sin behandling af den 2. juni 2002 på skadestuen, .

Begrundelse
Det fremgår det af journalen, at røntgenundersøgelsen af s venstre skulder og kraveben viste, at der var brud på kravebenet, der tillige fandtes fejlstillet med ca. en knoglebredde.

Det fremgår endvidere af journalen, at oplyste, at hun skulle til eksamen 2 uger senere, hvor hun havde brug for at anvende sin arm. Der blev på denne baggrund fundet indikation for anlæggelse af 8-tals bandage. Det blev noteret, at den pågældende bandage skulle strammes efter 1-2 døgn, og igen efter 1 uge, 2 uger og efter 3 uger skulle den tages af. Dette kunne foregå hos den praktiserende læge.

Det fremgår tillige af journalen, at blev tilbudt observation for hjernerystelse, idet hun blev fundet let svimmel med utilpashed.

Herudover fremgår det af journalen, at kl. 21.39 gerne ville hjem. Hun ønskede ikke at få anlagt en 8-tals bandage, hvorfor hun i stedet blev udstyret med en collar-and-cuff bandage, som hun skulle bruge i 3 uger, hvorefter hun skulle gå til kontrol hos den praktiserende læge.

Det er anført i klagen, at det blev overladt til en sygeplejerske i observationsafsnittet at give bandagen på. Men da hun havde det meget dårligt og var utilpas hver gang, hun skulle løfte sig op ad sengen, opgav sygeplejersken at give hende 8-tals bandagen på.

Sygeplejerske har oplyst, at hun var aftenvagt i observationsafsnittet den pågældende aften, men at hun ikke har nogen erindring om behandlingen af .

Nævnet kan oplyse, at anlæggelse af en 8-tals bandage har til formål at give smertelindring, men at anvendelsen er omdiskuteret.

Nævnet finder ikke anledning til at kritisere, at ikke fik anlagt en 8-tals bandage inden udskrivelsen fra skadestuen, idet nævnet lægger til grund, at hun var vidende om, at den undersøgende læge havde fundet indikation for anlæggelse af 8-tals bandage, men at hun på grund af ubehaget ved at få lagt den på accepterede, at der i stedet blev anlagt en collar-and-cuff bandage.

Nævnet finder på denne baggrund, at sygeplejerske ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med sin behandling af den 2. juni 2002 på skadestuen, .