Klage over at operationen ikke blev foretaget på et tidligere tidspunkt

Den læge på ortopædkirurgisk afdeling, , der deltog i røntgenkonferencen vedrørende s røntgenbilleder den 4. juni 2001, har ikke overtrådt lægeloven.Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende læge, sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge til orientering.

Sagsnummer:

0337528

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Den læge på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, der deltog i røntgenkonferencen vedrørende <****>s røntgenbilleder den 4. juni 2001, har ikke overtrådt lægeloven.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende læge, sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge <****> til orientering.

Nævnets oprindelige afgørelsePatientklagenævnet fandt ved sin afgørelse af 16. september 2002, at behandlingen af var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet det var nævnets opfattelse, at den speciallæge fra ortopædkirurgisk afdeling, , som deltog ved den efterfølgende konference imellem speciallæger i radiologi og ortopædkirurgi, hvor alle dagens skadestuebilleder blev gennemgået, burde have foranlediget umiddelbar indlæggelse af til operativ påpladssætning af det forskudte brud.

Da det ikke var muligt at finde frem til den pågældende læge, blev afgørelsen sendt til administrerende overlæge til orientering.

Anmodningen om genoptagelseAdministrerende overlæge har ved brev af 25. september 2002 oplyst, at han har konfereret røntgenbillederne med afdelingens to speciallæger i håndkirurgi, som oplyser, at det er inden for god lægefaglig standard at operere en patient inden for 8-10 dage efter ulykkestilfældet.

Nævnets afgørelse af anmodningen


Patientklagenævnet har på baggrund af administrerende overlæge s oplysninger fundet grundlag for at behandle klagen igen.

HændelsesforløbDen 3. juni 2001 henvendte sig på skadestuen, , efter at hun ved fald ned ad en trappe og havde slået venstre hånds ringfinger. Ved en røntgenundersøgelse af fingeren blev der fundet en afsprængning af knoglen svarende til mellemleddet. Efter konference med bagvagten blev der anlagt en skinne, og blev henvist til efterfølgende kontrol og eventuel behandling i håndkirurgisk ambulatorium.

Den 11. juni 2001 blev undersøgt i håndkirurgisk ambulatorium, . Ved gennemgang af røntgenbillederne blev det fundet, at der var afsprængt et stykke af knoglen ved mellemleddet, og at det afsprængte stykke var roteret 90 grader. Der blev fundet indikation for operativ påpladssætning og fiksation med en såkaldt Leibingerskrue. Operationen blev foretaget den 15. juni 2001.

Der blev klaget over følgende:

• At ikke modtog tilstrækkelig behandling i forbindelse med et brud på venstre hånds ringfinger.

Det blev anført, at fingeren burde have været opereret straks, og at den aldrig vil kunne strækkes ud.

Nævnets afgørelseDen læge på ortopædkirurgisk afdeling, , der var involveret i røntgenkonferencen den 4. juni 2001 vedrørende s billeder fra den 3. juni 2001, har ikke overtrådt lægeloven.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende læge, sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge til orientering.

BegrundelseDet fremgår af journalen af den 3. juni 2001, at der ved undersøgelsen af s venstre 4. finger blev fundet hævelse og misfarvning svarende til fingerens mellemled, som var ømt og ikke kunne strækkes helt ud, ligesom der var sideløshed i leddet. Der blev ikke fundet forandringer ved yderleddet, og nerver og blodkar blev fundet normale. En røntgenundersøgelse viste en afsprængning af knoglen ved mellemleddet. blev behandlet med en såkaldt carstamskinne og fik besked på at møde til kontrol i håndkirurgisk ambulatorium efter en uge.

Det er nævnets vurdering, at røntgenbillederne af s venstre 4. finger dateret den 3. juni 2001 viser et forskudt brud (disloceret lednær fraktur) på grundstykket med en afsprængning samt rotation af et knoglestykke (det ulnare kondylparti) mod mellemleddet.

Det er nævnets opfattelse, at et sådant brud kræver operativ påpladssætning. Det er endvidere nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at operere den 15. juni 2001.

Nævnet kan oplyse, at ved den pågældende brud type vil der være en overvejende stor sandsynlighed for bevægeindskrænkning i mellemleddet uanset operationstidspunktet.

På denne baggrund finder nævnet, at den læge på ortopædkirurgisk afdeling, , som deltog ved den efterfølgende konference den 4. juni 2001, har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Da det ikke har været muligt at finde frem til den pågældende læge, sendes afgørelsen til administrerende overlæge til orientering.

Nævnet har ikke fundet grundlag for ændring af nævnets afgørelse af 16. september 2002 for så vidt angår de læger på skadestuen, , der var involveret i behandlingen af den 3. juni 2001.