Klage over for sen indkaldelse til røntgenkontrol af brud hos 2-årig pige

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge i forbindelse med behandlingen af i perioden fra den 23. december 2001 til den 9. januar 2002 på skadestuen, .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge og overlæge for deres behandling af den 23. december 2001 på skadestuen, .

Sagsnummer:

0337708

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge <****> i forbindelse med behandlingen af <****> i perioden fra den 23. december 2001 til den 9. januar 2002 på skadestuen, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> og overlæge <****> for deres behandling af <****> den 23. december 2001 på skadestuen, <****>.

HændelsesforløbDen 23. december 2001 blev undersøgt af reservelæge i skadestuen, , efter at hun var faldet og havde slået venstre arm. En røntgenundersøgelse viste, at der var brud af underarmen med 20° fejlstilling, og reservelæge konfererede herefter behandlingen med overlæge . Der blev anlagt en høj vinklet gipsskinne, og forældrene blev informeret om, at der skulle foretages en røntgenkontrol efter en uge.

Efterfølgende blev indkaldt til røntgenkontrol den 4. januar 2002, hvilket familien senere ændrede til den 9. januar 2002. Røntgenundersøgelsen viste på det tidspunkt, at bruddet var vinklet yderligere. På den baggrund blev henvist til videre behandling på .

Den 9. og 14. januar 2002 blev undersøgt på ortopædkirurgisk afdeling, . Bruddet var helet, og forældrene blev informeret om, at den synlige fejlstilling formentlig ville rette sig i forbindelse med længdevæksten, og der blev aftalt kontrol efter ½ år.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog korrekt behandling i forbindelse med en brækket arm, herunder at hun ikke blev indkaldt til en røntgenkontrol i tide.

Det er anført, at skulle have været indkaldt til røntgenkontrol inden for den første uge efter, at hun brækkede armen. Det er desuden anført, at bruddet var groet skævt sammen, og at det først om et halvt år vil vise sig, om hendes arm bliver fuld bevægelig.

Nævnets afgørelse af klagenAdministrerende overlæge har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med behandlingen af i perioden fra den 23. december 2001 til den 9. januar 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Reservelæge og overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af i perioden fra den 23. december 2001 til den 9. januar 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, .

BegrundelseRøntgenoptagelsen den 23. december 2001 af s venstre underarm viser efter nævnets vurdering brud af såvel spolebenet (radius) som albuebenet (ulnae) på overgangen imellem nederste og midterste 1/3. På forfraoptagelsen ses bruddet i radius at vinkle 6° mod tommelsiden – på sideoptagelsen ses bruddet i radius at vinkle 20° nedad.

Af journalen fremgår, at der blev anlagt en høj vinklet gipsskinne, som skulle ligge i 3 uger og efterfølgende kunne fjernes hos den praktiserende læge. Endvidere fremgår det af journalen, at bruddet senere samme dag blev konfereret med overlæge , og at det blev besluttet, at der skulle foretages en røntgenkontrol efter 1 uge, hvilket blev meddelt familien telefonisk. Der blev efterfølgende fremsendt en indkaldelse til røntgenundersøgelse den 4. januar 2002 (12. dagen).

Nævnet kan oplyse, at et brud som det foreliggende, hvor radius vinkler 20° nedad, hos et barn på 2 år ofte behandles med påpladssætning og immobilisering med høj cirkulær gipsbandagering i 3-4 uger, ledsaget af en tidlig røntgenkontrol, almindeligvis efter 6-7 dage.

I det foreliggende tilfælde blev der valgt konservativ behandling med høj vinklet gipsskinne, hvilket efter nævnets opfattelse var acceptabelt, såfremt man sikrede en tidlig røntgenkontrol. En røntgenkontrol efter 12 dage er imidlertid ikke efter anerkendte retningslinier, idet knoglebrud hos børn på 2 år efter 12 dage er helet i en sådan grad, at påpladssætning enten ikke er muligt eller kompliceret.

Af administrerende overlæge s udtalelse af 11. oktober 2002 til sagen fremgår, at ansvaret for at effektuere den af lægen ordinerede indkaldelse er en sekretæropgave for en af de til skademodtagelsen knyttede sekretærer. Af reservelæge s udtalelse til sagen fremgår, at hun ikke er blevet orienteret om den præcise dato, ligesom eventuelle ændringer ikke meddeles tilbage til reservelægerne, hvilket er vanlig procedure.

Nævnet kan alene tage stilling til den faglige virksomhed, der udøves af sundhedspersoner og har således ikke kompetence til at tage stilling til en sekretærs virksomhed. Nævnet kan imidlertid tage stilling til, hvorvidt den sundhedsperson, der har ansvaret for sekretærens/medhjælpens handlinger, har instrueret og kontrolleret medhjælpen tilstrækkeligt.

Af administrerende overlæge s udtalelse af 30. oktober 2002 til sagen fremgår, at der ikke foreligger særlig instruks vedrørende indkaldelsesproceduren, idet dette arbejde er en fuldstændig normal del af en uddannet lægesekretærs arbejde, men at der ved nyansættelse af lægesekretærer sker en mundtlig instruktion i proceduren i skadestuen. Det fremgår endvidere, at det ikke på grundlag af det foreliggende materiale er muligt at vurdere, hvorfor ikke blev indkaldt efter 7 dage, men først på 12. dagen.

Af administrerende overlæge s partshøringssvar til sagen fremgår, at det ikke er normal procedure, at der foreligger skriftlig instruks om, at lægesekretærer skal udføre ordinationerne som ordineret af lægerne, idet alle lægesekretærer er klar over, at dette er en af deres vigtigste opgaver. Det fremgår videre, at den pågældende lægesekretær ikke kan huske patienten, eller hvorfor der ikke blev givet en tid efter en uge.

Administrerende overlæge har endvidere oplyst, at det både den 28. december 2001, altså 5 dage efter bruddet, og den 31. december 2001, altså 8 dage efter bruddet, var muligt at bestille tid i skadestueambulatoriet. Hvis det yderligere havde været nødvendigt at kontrollere den 29. eller den 30. december 2001, var det også muligt at gøre dette i skadestuen. Overlæge finder derfor, at han som administrativ leder har draget omsorg for, at det, på trods af det komplekse tidspunkt omkring julen, kunne lade sig gøre at kontrollere den pågældende fraktur.

Nævnet finder på denne baggrund, at administrerende overlæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin instruktion af de i skademodtagelsen ansatte sekretærer.

Nævnet finder, at reservelæge og overlæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, idet der blev ordineret indkaldelse til kontrolrøntgenundersøgelse efter 1 uge.