Klage over forsøg på at sætte brud på plads uden bedøvelse.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans behandling af den 24. april 2002 på skadestuen, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans information af i forbindelse med behandlingen den 24. april 2002 på skadestuen, , jf. lov om patienters retsstilling §§ 6 og 7.

Sagsnummer:

0337810

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 24. april 2002 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen den 24. april 2002 på skadestuen, <****>, jf. lov om patienters retsstilling §§ 6 og 7.

HændelsesforløbDen 24. april 2002 væltede på skateboard og brækkede venstre underarm.

Han blev samme dag undersøgt i skadestuen, , hvor 1. reservelæge fandt, at der var brud af både albueben og spoleben. Brudstykkerne i spolebenet var vinklet i forhold til hinanden. 1. reservelæge forsøgte i skadestuen uden bedøvelse at sætte bruddet i spolebenet på plads, men det lykkedes ikke. Bruddet blev senere samme dag sat på plads under fuld bedøvelse.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At 1. reservelæge ikke undersøgte og behandlede korrekt.

Det er herved anført, at lægen uden varsel eller bedøvelse prøvede at sætte den brækkede arm på plads, hvilket var meget smertefuldt.

Nævnets afgørelse af klagen1. reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 24. april 2002 på skadestuen, .

1. reservelæge har overtrådt lov om patienters retsstilling §§ 6 og 7 ved sin manglende information til i forbindelse med behandling af ham den 24. april 2002 på skadestuen, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 24. april 2002, at var faldet og havde brækket sin venstre underarm, og at spolebenet herved vinklede 35 grader og var forskudt ca. 1/3 knoglebredde.

Det fremgår videre af journalen den 24. april 2002, at 1. reservelæge forsøgte at sætte bruddet på plads i skadestuen uden at bedøve , men idet denne påpladssætning ikke var stabil, blev det efterfølgende besluttet at foretage en ny påpladssætning på operationsstuen, hvor var under fuld bedøvelse.

1. reservelæge har til sagen oplyst, at han vurderede, at bruddet burde forsøgt sat på plads i skadestuen uden bedøvelse. Han mente, at bruddet – til trods for nogen smerte – fortjente at man gav det et tryk og så, om den på denne måde kunne holdes, således at indlæggelse, narkose, intravenøs adgang og øvrig medicinering kunne undgås.

Nævnet kan oplyse, at påpladssætning af et forskudt brud, som i det foreliggende tilfælde, dels kræver en opretning af vinkeldannelsen og dels en opretning af sideforskydningen, hvilket kun kan foretages ved betydelig manipulation svarende til bruddet. En sådan manipulation vil medføre betydelige smerter.

Det er nævnets vurdering, at idet en sådan manipulation vil medføre betydelige smerter, bør den kun foretages på en bedøvet patient.

Vikaren for den administrerende overlæge på skadestuen har til sagen oplyst, at der ikke findes specielle procedurer i forbindelse med påpladssætning af brud hos børn. Det fremgår af instruksen, at mistænkte brud skal immobiliseres med gipsskinne inden røntgen, og at børn overvejende får rettet deres brud i bedøvelse på operationsgangen i det omfang, der er noget, der skal rettes.


Nævnet finder herefter, at 1. reservelæge ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 24. april 2002 på skadestuen, .

Det fremgår af klagen, at 1. reservelæge uden varsel prøvede at sætte den brækkede arm på plads, hvilket var meget smertefuldt.

1. reservelæge har til sagen oplyst, at han havde talt med både og hans moder, men vedgår at han ikke gik dybere ind på, at bruddet – til trods for nogen smerte – fortjente at man gav det et tryk og så, om den på denne måde kunne holdes, således at indlæggelse, narkose, intravenøs adgang og øvrig medicinering kunne undgås.

Nævnet har herefter lagt til grund, at 1. reservelæge ikke informerede eller hans moder om, at han ville forsøge at skubbe bruddet på plads, hvilket ville medføre nogen smerte.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af lov om patienters retsstilling § 6, stk. 1, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller §§ 8-10. I § 6, stk. 3 fremgår det, at der ved informeret samtykke forstås et samtykke, der er givet på grundlag af en fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. § 7.

Nævnet finder herefter, at 1. reservelæge har overtrådt lov om patienters retsstilling §§ 6 og 7 ved sin manglende information til i forbindelse med behandling af ham den 24. april 2002 på skadestuen, .