Klager over plastikkirurgiske indgreb på bryster

Speciallæge har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling § 7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af i forbindelse med forundersøgelsen den 5. november 1998 på .Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med operationen af den 11. november 1998 på .

Sagsnummer:

0338522

Offentliggørelsesdato:

20. august 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling § 7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af <****> i forbindelse med forundersøgelsen den 5. november 1998 på <****>.

Speciallæge <****> har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med operationen af <****> den 11. november 1998 på <****>.

henvendte sig den 5. november 1998 til , med henblik på at få foretaget en operation til forstørrelse af brysterne.

Det fremgår af speciallæge s journalnotat fra konsultationen den 5. november 1998, at forinden havde fået tilsendt informationsmateriale, samt at hun mundtligt blev orienteret om de forskellige protesetyper i form af silicone, PVP (polyvinyl pyrolidon, der er en organisk olie) og saltvand.

Det fremgår ligeledes af journalen, at ved konsultationen den 5. november 1998 blev informeret om komplikationer ved operationen og om fordele og ulemper ved anvendelsen af de nævnte protesematerialer. accepterede den givne information og valgte derefter at få indlagt PVP 500 ml på hver side.

Operationen blev derefter som aftalt foretaget den 11. november 1998, hvorunder speciallæge på hver side indlagde PVP protese på 500 ml. I følge operationsbeskrivelsen forløb indgrebet uden komplikationer, og der blev anlagt stram bandagering og speciel komprimerende BH.

Den 16. november 1998 mødte til klinisk kontrol, hvor det af journalnotat fremgår, at proteserne sad korrekt, og at der ikke var tegn på blødning eller infektion.

Bandageringen fortsatte, og den 19. november 1998 var til klinisk kontrol, hvor det blev konstateret, at proteserne sad optimalt. Stingene blev fjernet, og blev instrueret i at fortsætte med stram bandagering. På grund af protesernes størrelse skulle hun desuden bære stram BH/støttebandage over det næste år.

Efterfølgende udeblev fra aftalt kontrol den 26. november 1998, hvor hun ifølge journalnotat forgæves blev forsøgt kontaktet pr. telefon.

Herefter mødte den 5. juli 1999 til klinisk kontrol, hvor det ifølge journalen fremgik, at hun efter sidste kontrol var ophørt med at bruge støtte-BH og var begyndt at arbejde fuld tid igen. Det fremgår videre af journalnotat fra undersøgelsen, at brystproteserne i starten efter operationen fortsat havde siddet, hvor de skulle, hvorefter de langsomt begyndte at glide nedad, således at nu følte, at brystvorterne sad for højt.

Det fremgår af journalen fra den objektive undersøgelse af den 5. juli 1999, at folden under brysterne (inframammærlinierne) var gledet 2 cm ned på hver side på grund af protesernes vandring.

ønskede derefter at få lavet brysterne mindre, idet hun gerne ville have sat dem op på plads med proteser på 300 ml på hver side, i stedet for de aktuelle 500 ml, samt at hun ønskede siliconeproteser. Ifølge journalen skulle ringe om en kontroltid i september 1999, men dette skete ikke, og speciallæge oplyser i sin udtalelse til sagen, at ikke siden er set i klinikken.

Der er klaget over den af speciallæge gennemførte operation af s bryster, idet mener, at brysterne er blevet meget lange, at der er folder på midten, og at brystvorterne sidder for højt oppe. Ligeledes er der klaget over, at speciallæge oplyste, at ved operationen fik indlagt soja i brysterne, men at han senere skulle have oplyst, at der var tale om olie.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af speciallæge s brystforstørrende operation af den 11. november 1998, idet nævnet udfra operationsbeskrivelsen finder, at indgrebet blev udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Patientklagenævnet finder imidlertid, at speciallæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med sin information af ved forundersøgelsen den 5. november 1998.

Nævnet har herved lagt vægt på, at speciallæge i journalen den 5. november 1998 fra forundersøgelsen af anførte ”JP afstanden hø/ve 15,5/16 cm”, hvilket er afstanden fra det øverste af brystbenet ned til brystvorterne.

På denne baggrund, og uanset ud fra oplysningerne i journalen tilsyneladende havde ønsket meget store bryster, burde , ud fra sin specialviden indenfor plastikkirurgi, have fortalt hende, at hendes brystvorter kunne komme til at se ud, som om de sad endog meget højt oppe, når hun fik indlagt proteser på 500 ml., og at brysterne således kunne virke “undertunge”.

Vedrørende s klage over, at der ved operationen den 11. november 1998 skulle være indlagt soyabrystproteser og ikke PVP proteser som aftalt, finder Patientklagenævnet, at der i sagen ikke foreligger oplysninger, der godtgør, at dette skulle være tilfældet.

Nævnet har herved lagt vægt på, at der ifølge oplysningerne i journalen fra operationen den 11. november 1998 ved operationen af blev indlagt ”NOVAGOLD hydrogel proteser”, hvilket er i overensstemmelse med det ved forundersøgelsen den 5. november 1998 aftalte om indlæggelse af PVP proteser, som er polyvinyl pyrolidon (organisk olie)