Klage over afslag på fortsat sygemelding

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 31. maj til den 6. september 2002 i sin praksis.

Sagsnummer:

0339310

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 31. maj til den 6. september 2002 i sin praksis.

 

HændelsesforløbDen 31. maj 2002 blev undersøgt af praktiserende læge på grund af mavesmerter. Læge vurderede, at tilstanden kunne være forenelig med mavesår, hvorfor der blev ordineret behandling med mavesårsmedicin samt aftalt kontrol 2 uger senere.

Den 10. juni 2002 var s gener imidlertid uændrede, og på denne baggrund ordinerede læge blodprøve med henblik på påvisning af eventuelle mavesårsfremkaldende bakterier. blev sygemeldt i yderligere 3 uger.

Blodprøven viste, at havde antistoffer mod mavesårsbakterier, hvorfor læge ved konsultation den 1. juli 2002 iværksatte medicinsk behandling heraf. Herudover blev s sygemelding forlænget med 1 måned.

Da den 8. juli 2002 fortsat havde mavesmerter, blev hun henvist til kikkertundersøgelse på . Undersøgelsen afkræftede mistanken om mavesår.

Ved konsultation den 6. august 2002 havde fortsat mavesmerter. Læge iværksatte behandling på baggrund af anbefalingen fra og tilrådede at få afklaret sin arbejdssituation.

Den 4. og 6. september 2002 henvendte sig til læge med henblik på yderligere sygemelding, hvilket læge imidlertid afviste.

Den 6. september 2002 informerede læge sygesikringen om, at han på grund af samarbejdsproblemer m.v. ikke længere ønskede at være læge for .

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At læge ikke undersøgte og behandlede korrekt, hvorved han trak hendes sygdom i langdrag.

Det er herved anført, at læge alene behandlede s symptomer med medicin.

2. At læge den 4. og den 6. september 2002 ikke fandt grundlag for at sygemelde , uanset at han på ny ordinerede mavesårsmedicin, og fortsat havde smerter.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt


Praktiserende læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 31. maj til den 6. september 2002 i sin praksis.

Begrundelse


Den 31. maj 2002 henvendte sig i konsultationen hos læge på grund af mavesmerter. Læge fandt ifølge journalen, at tilstanden kunne være forenelig med mavesår, og konkluderede samtidig, at der ikke var ufrivilligt vægttab eller tegn til blødning (blodige opkastninger eller afføringer). Ved undersøgelse af maven fandtes denne normal. Læge ordinerede mavesårsmedicin med henblik på nedsættelse af syreproduktionen i mavesækken (Nexium) og aftalte kontrol 2 uger senere.

Den 10. juni 2002 ved konsultation hos læge var s tilstand ifølge journalen uforandret, og læge ordinerede blodprøve til bestemmelse af eventuelle mavesårsfremkaldende bakterier (helicobacter pylori antistof) samt fortsat behandling med den syrenedsættende medicin. Ved samme lejlighed blev s belastende arbejdssituation drøftet, og læge udstedte en lægeerklæring på uarbejdsdygtighed i yderligere 3 uger.

Den 1. juli 2002 forelå der ved konsultationen hos læge svar på blodprøven. Da den bekræftede, at havde antistoffer mod mavesårsbakterier, ordinerede læge medicin med henblik på udryddelse af mavesårsbakterien (Nexium, Imadrax og Metronidazol). Det blev anbefalet, at der senere blev foretaget blodprøvekontrol. Desuden informerede læge om sygdommen samt behandling og bivirkninger. Herudover forlængede læge s sygemelding med yderligere 1 måned, idet det blev noteret, at der var tale om en belastningsreaktion.

Det er nævnets vurdering, at den iværksatte behandling med mavesårsmedicin og 2 forskellige slags antibiotika var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Den 8. juli 2002 havde fortsat mavesmerter, hvorfor læge ifølge journalen henviste hende til kikkertundersøgelse af spiserør og mavesæk (gastroskopi) på mavemedicinsk ambulatorium, , hvor hun blev undersøgt den 26. juli 2002.

Den 5. august 2002 forelå resultatet af undersøgelsen, der havde afkræftet mistanken om mavesår, idet der alene var påvist et lille spiserørsbrok. Endvidere konkluderedes det, at en del af symptomerne kunne skyldes irriteret tyktarm. Læge udstedte en lægeerklæring på uarbejdsdygtighed i yderligere 1 måned.

Ved konsultation den 6. august 2002 hos læge orienterede denne ifølge journalen om resultaterne af undersøgelsen på . havde fortsat mavesmerter og var utilfreds med behandlingen på . Læge ændrede lidt på ordinationerne fra , tog blodprøve med henblik på vurdering af skjoldbruskkirtlens funktion og tilrådede at få afklaret sin arbejdssituation. Hvis disse foranstaltninger ikke hjalp i løbet af 3 uger, var det læge s plan at henvise til undersøgelse hos en anden speciallæge.

Den 4. september 2002 henvendte sig til læge med henblik på yderligere sygemelding, men læge fandt ifølge journalen ikke grundlag herfor. Der blev ordineret fortsat behandling med den tidligere ordinerede medicin.

Ved fornyet henvendelse til læge den 6. september, hvor overbragte et brev fra en psykolog, hvori det anførtes, at det var af afgørende betydning, at ikke vendte tilbage til sin arbejdsplads, fastholdt læge , at der ikke var grundslag for fortsat at sygemelde .

Det er nævnets vurdering, at læge har undersøgt og behandlet s mavegener i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. Endvidere blev henvist til undersøgelse i specialistregi, da generne ikke svandt.

Det er endvidere nævnets vurdering, at undersøgelserne ikke afslørede tegn på alvorlig sygdom.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at en blodprøve vedrørende mavesårsfremkaldende bakterier kan forventes at være positiv i adskillige år, selv efter vel gennemført behandling. En fortsat positiv prøve er med andre ord ikke nødvendigvis udtryk for, at der fortsat er infektion.

Nævnet skal endvidere bemærke, at almindelige og ukomplicerede mavegener ikke kan begrunde sygemelding i længere tid.

Samlet finder nævnet således ikke anledning til at kritisere de undersøgelser og den behandling modtog af læge , herunder at læge den 4. og 6. september 2002 vurderede, at der ikke var grundlag for fortsat sygemelding.